Набор „The Brood Queen“Broodmother Common Комплект

$2.49
Price
Buying OptionsUpdated Hourly
VendorQualitySeenQuantityPrice
Dota 2 Store Icon
Dota 2 Store
СтандартноCurrent$2.49
Price Chartslast 7 days
Dota 2 Store Icon
Dota 2 Store
$2.49Recent Low (USD)
$0.007 Day Weighted Avg
$2.497 Day Low (USD)
$2.497 Day High (USD)
3 Bundle Contents
ИконаИмеRarityCategoryPrice (USD)Price
Icon for Legs of the Brood Queen
The Brood Queen — крака
Bundle: The Brood Queen
Rare
Крака
Broodmother
-
Icon for Crown of the Brood Queen
The Brood Queen — корона
Bundle: The Brood Queen
Common
Глава
Broodmother
$0.03
Icon for Bladed Abdomen of the Brood Queen
The Brood Queen Bladed — коремна област
Bundle: The Brood Queen
Uncommon
Гръб
Broodmother
-
Total cost if purchased separately: $0.03
Found Inside One Treasure

No usage data is available for this item. Valve only reports Hero-wearable cosmetics which means we are unable to track usage data for global and other non-hero cosmetics items. Usage data may also be missing from cosmetics which are very rarely equipped, if at all.

Информация за предмета
Набор „The Brood Queen“
Icon for The Brood Queen Set
Description

Мнозина са рицарите и благородните юноши, които се натрапвали по ловните полета на Broodmother. Смущавайки нейния покой с дрънчащи брони и трополящи ботуши, които създавали трептения по копринената ѝ паяжина. Натрапниците били като сочни черупчести насекоми, с чиито вътрешности тя се пресищала. В същото време ставала все по-любопитна за украшенията, които покривали телата им, докато не щеш ли, един ден в паяжината ѝ попаднал ковач. Той ѝ обещал най-изисканата броня из тези земи, стига тя да го освободяла. И тъй се спогодили. Ковачът измервал и се трудил, а за материали използвал най-добрата стоманата, която можела да бъде намерена сред съсухрените рицарски труповете повитите в копринената паяжина. Когато новата броня била довършена, кралицата паяк спазила обещанието си и освободила ковача. След което гледала как люпилото ѝ го разкъсва. Съдържа всички артикули в набора „Brood Queen“ за Broodmother:

Item Attributes
RarityCommon
QualityСтандартно
Герой
Item Metadata
Последна актуализация

Want to get your site listed on Dotabuff Cosmetics? We'd love to hear from you, please get in touch.