Benevolent CompanionIo Arcana Глава

-0.96%
Успеваемост
18.50%
Usage
Популярностlast 7 days
18.50%Usage %
3.7kMatches/Week
Performancelast 7 days
-0.96%Relative Win %
2.81Average KDA
35:59Average Duration

No pricing data is available for this item. This can be due to multiple reasons, including a lack of listings and whether the item is tradeable or not. Historical listings older than 7 days are also not shown.

Информация за предмета
Benevolent Companion
Icon for Benevolent Companion
Description

Тънките пипалца на Io, вселенският основоположник, могат да бъдат намерени из всички реалности на вселената. Тъй като е съществувал из всички граници на знайни, така и незнайни реалности още отпреди началото на самото време. След като цяла вечност проучвал обхвата на своята мистична провинция, Io знаел, че независимо накъде води течението на битката, връзките на приятелството винаги ще вземат превес.

Тази ексклузивна Io Arcana може да бъде отключена само чрез бойния пропуск за International 2017 и включва персонализирани ефекти, звуци при убийство, редом със съвсем нови анимации.

Item Attributes
RarityArcana
QualityСтандартно
SlotГлава
TypeКуб
Герой
Modifiers
Particle Effects
Restrictions
TradeNot Tradeable
MarketNot Marketable
Item Metadata
Creation Date
Последна актуализация

Want to get your site listed on Dotabuff Cosmetics? We'd love to hear from you, please get in touch.