Demon EaterShadow Fiend Arcana Глава

-0.11%
Успеваемост
14.33%
Usage
Популярностlast 7 days
14.33%Usage %
142.5kMatches/Week
Performancelast 7 days
-0.11%Relative Win %
3.08Average KDA
37:18Average Duration
Found Inside One Treasure

No pricing data is available for this item. This can be due to multiple reasons, including a lack of listings and whether the item is tradeable or not. Historical listings older than 7 days are also not shown.

Информация за предмета
Demon Eater
Icon for Demon Eater
Description

Shadow Fiend отдавна събирал душите на своите врагове. Като при всеки колекционер някои трофеи се откроявали от останалите и трябвало да бъдат издирени на всяка цена. Въпреки това има някои души и сили, с които не трябва да се забърквате, тъй като те са толкова загадъчни и изпълнени с ярост, че няма същество, което би се надявало да ги удържи. По този начин Shadow Fiend научил каква е цената и дарбата, която носи кражбата на души от демоните. И тъй, той бил променен навеки.

Item Attributes
RarityArcana
QualityСтандартно
SlotГлава
TypeПламенна душа
Герой
Modifiers
Particle Effects
Changes Models
Changes Ability Icons
Changes Animations
Changes Hero Responses
Changes Hero Portrait
Changes Hero Icons
Item Metadata
Creation Date
Последна актуализация

Want to get your site listed on Dotabuff Cosmetics? We'd love to hear from you, please get in touch.