Swine of the Sunken GalleyTechies Arcana Животно за яздене

-0.42%
Успеваемост
4.30%
Usage
Популярностlast 7 days
4.30%Usage %
20.5kMatches/Week
Performancelast 7 days
-0.42%Relative Win %
2.39Average KDA
39:02Average Duration
Belongs to Bundle

No pricing data is available for this item. This can be due to multiple reasons, including a lack of listings and whether the item is tradeable or not. Historical listings older than 7 days are also not shown.

Информация за предмета
Swine of the Sunken Galley
Icon for Swine of the Sunken Galley
Description

След месеци трудоемка работа, Techies Demolitions гордо разкрили своето най-ново поръчково творение — Swine. Най-мощното оръдие, което някога било създавано. Но по време на първото му неистово използване от борда на упътилата се към дома галера, грандиозния взрив от Swine разкъсал на парчета кораба, където се намирало, а оръдието се изстреляло обратно към брега. Няколко дни по-късно било намерено забито в скалистия склон точно под работилницата на неговите създатели.

Item Attributes
RarityArcana
QualityСтандартно
SlotЖивотно за яздене
TypeСвинско оръдие
Герой
Modifiers
Particle Effects
Changes Ability Icons
Changes Animations
Changes Hero Icons
Item Metadata
Creation Date
Последна актуализация

Want to get your site listed on Dotabuff Cosmetics? We'd love to hear from you, please get in touch.