Arcane OrbQ
Arcane Orb

УМЕНИЕ:Auto-Cast, Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:същински

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Прибавя допълнителни същински щети към атаките на Outworld Devourer спрямо оставащия запас от мана. Краде интелект за 80.0 секунди от удар, когато се атакува вражески герой. Щетите на Arcane Orb нанасят косвени щети в малка площ.

Щетите се изчисляват, след като нужната мана е изразходвана.

ЗАПАС ОТ МАНА СПРЯМО ЩЕТИ: 6% / 7% / 8% / 9%
КРАЖБА НА ИНТЕЛЕКТ: 1 / 2 / 3 / 4
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА КРАЖБАТА: 80.0
РАДИУС НА ЩЕТИТЕ: 175
Cooldown icon0
Mana icon110 / 140 / 170 / 200
Отвъдното познание на Предвестника му позволява да се гмурне в приливите и отливите на духовната енергия, вливаща се в неговия организъм.
Astral ImprisonmentW
Astral Imprisonment

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Поставя целева единица в астрален затвор. Скритата единица е неуязвима и неспособна. Когато астралният затвор имплодира, нанася щети на целта и враговете в обсег от 400 около целта.

Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

Подобрения с Aghanim: Предоставя заряди към Astral Imprisonment. Нанасящите щети площи се натрупват.

Единиците под влиянието на Astral Imprisonment биват скрити и са неуязвими.

Единиците под влиянието на Astral Imprisonment все още могат да бъдат ударени от Sanity's Eclipse.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4.0
ЩЕТИ: 100 / 175 / 250 / 325
РАДИУС: 400
ОБСЕГ НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ: 225 / 300 / 375 / 450
МАКС. ЗАРЯДИ СЪС СКИПТЪР: 2
ВРЕМЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАРЯД СЪС СКИПТЪР: 12
CAST POINT 0.25s
Cooldown icon24 / 20 / 16 / 12
Mana icon140 / 160 / 180 / 200
Заключен надалеч в процепа между този свят и отвъдното, жертвите осъзнават своето недоразвито знание и смъртност.
EquilibriumE
Equilibrium

УМЕНИЕ:No Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Пасивно предоставя [11, 18, 25, 32]% кражба на мана спрямо нанесените щети. Когато се активира, кражбата на мана се утроява, а враговете, уцелени от заклинанията Ви, са забавени.

КРАЖБА НА МАНА: 11% / 18% / 25% / 32%
АКТИВНА КРАЖБА НА МАНА: 33% / 54% / 75% / 96%
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 12% / 22% / 32% / 42%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 1.75
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА БЪФА: 7.0
Cooldown icon18
Mana icon50
Sanity's EclipseR
Sanity's Eclipse

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Отприщва психически взрив, който премахва 30% мана от повлияните герои. Същевременно с това ги наранява спрямо разликата между интелекта на повлияните герои и Outworld Devourer. Ако вражески герой има равен или повече интелект от този на Outworld Devourer, Sanity's Eclipse няма да причини щети. Sanity's Eclipse може да удря единици в капана на Astral Imprisonment.

МНОЖ. ЗА РАЗЛИКАТА НА ИНТЕЛЕКТА: 8 / 9 / 10
РАДИУС: 375 / 475 / 575
ОБСЕГ НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ: 700
CAST POINT 0.25s
Cooldown icon160
Mana icon200 / 325 / 450
Когато отвъден кристал се разкъса, се отприщват катастрофални енергии и въздействието на тези сили се усеща между измеренията.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
15% Spell Lifesteal
25
+60 сек. кражба на интелект с Arcane Orb
+2 множител за Sanity's Eclipse
20
+20 сила
+6 броня
15
+350 мана
+20 скорост на атака
10
+250 здраве
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
19 +2.624 +2.028 +3.5
Скорост на движение310
Зрителен обхват1800/800
Броня4.86
Време за удар1.7
Щети44 - 59
Точка на атака0.46