Chaos BoltQ
Chaos Bolt

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Само от силно разсейване

Хвърля мистериозен лъч енергия към избраната единица. Зашеметява с произволно времетраене и нанася случайни щети.

Времетраенето на зашеметяването и стойностите на щетите обратнопропорционално свързани.

МИН. ЗАШЕМЕТЯВАНЕ: 1 / 1 / 1 / 2
МАКС. ЗАШЕМЕТЯВАНЕ: 2 / 3 / 4 / 4
МИН. ЩЕТИ: 60 / 90 / 120 / 150
МАКСИМУМ ЩЕТИ: 180 / 210 / 240 / 270
CAST POINT 0.4s
Cooldown icon10
Mana icon140
Дори Chaos Knight не може да предскаже появата на тази нечиста енергия.
Reality RiftW
Reality Rift

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Телепортира Вас, Вашите копия и целевата единица до място на линията помежду Ви. Забавя скоростта за движение и атака на целта.

Chaos Knight и целевата единица са принудени да се изправят един срещу друг. А на Chaos Knight и неговите Phantasms се издава заповед за атака срещу целта.

ОБСЕГ: 550 / 600 / 650 / 700
РАЗСТОЯНИЕ НА ИЗДЪРПВАНЕ: 250 / 300 / 350 / 400
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 10% / 20% / 30% / 40%
ЗАБАВЯНЕ НА АТАКАТА: 30 / 50 / 70 / 90
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 3.0
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon20 / 15 / 10 / 5
Mana icon50
Армагедонът препуска между равнините, пренасяйки Chaos Knight до неговата жертва, където и да се крие тя.
Chaos Strike
Chaos Strike

УМЕНИЕ:Passive

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Атаките на Chaos Knight нанасят Critical Strike с варираща сила в допълнение към кражбата на здраве за [25, 40, 55, 70]% от щетите.

МИН. КРИТИЧНИ УДАРИ: 120%
МАКС. КРИТИЧНИ УДАРИ: 160% / 195% / 230% / 265%
КРИТИЧНА КРАЖБА НА ЗДРАВЕ: 25% / 40% / 55% / 70%
Cooldown icon4
Chaos Knight налага с огромната си сила тези, които се изправят срещу него, унищожавайки и най-дебелите брони.
PhantasmR
Phantasm

УМЕНИЕ:No Target

ЗАСЯГА:Allied Heroes

Призовава редица Phantasm копия на Chaos Knight от алтернативни измерения. Phantasms нанасят [50, 75, 100]% щети, но поемат 260%.

Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно

Подобрения с Aghanim: Намалява времето за изчакване с %cooldown_scepter% секунди и позволява Phantasm да бъде изпълнявано върху съюзнически герой. Обсег на изпълняване 1 200.

Премахва повечето негативни бъфове от Chaos Knight.

Chaos Knight е неуязвим за 0,5 секунди, когато го изпълнява, позволявайки му да избягва зашеметявания и щети.

БРОЙ НА PHANTASMS: 3
PHANTASM — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 30.0
PHANTASM — ЩЕТИ: 50% / 75% / 100%
PHANTASM — ПОЕМАНИ ЩЕТИ: 260%
ИЗЧАКВАНЕ СЪС СКИПТЪР: 110
CAST POINT 0.4s
Cooldown icon145
Mana icon125 / 200 / 275
Черпейки от множеството битки, водени в безчет времена, Phantasms на Chaos Knight се надигат, за да потушат всеки, който му се противопоставя.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+2 макс. Chaos Bolt времетраене
25
-2 сек. изчакване за Chaos Strike
Reality Rift прониква през имунитет срещу заклинания
20
+150 злато/минута
12% намаляване на изчакването
15
+15 сила
+20 скорост на движение
10
+5 към всички статистики
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
22 +3.714 +2.118 +1.2
Скорост на движение320
Зрителен обхват1800/800
Броня2.96
Време за удар1.7
Щети51 - 81
Точка на атака0.5