ГероиТенденции

Най-големите победители и губещи, Тази седмица, По ден
УспеваемостЧестота на пикване
УспеваемостЧестота на пикване
ГеройНачалоДо моментаПромянаТенденцияНачалоДо моментаПромянаТенденция
36.86%53.65%+16.79%
3.92%40.53%+36.61%
47.41%53.83%+6.42%
8.17%12.04%+3.88%
47.73%54.08%+6.35%
1.31%1.93%+0.61%
49.32%55.33%+6.01%
5.42%12.11%+6.69%
49.01%53.42%+4.42%
6.99%12.99%+6.00%
49.16%53.58%+4.42%
5.52%6.71%+1.19%
45.05%49.28%+4.23%
8.26%10.39%+2.14%
49.83%53.51%+3.68%
5.88%5.75%-0.13%
49.15%52.81%+3.67%
7.00%11.21%+4.22%
51.15%54.57%+3.43%
9.72%13.18%+3.46%
50.09%53.39%+3.30%
5.05%7.76%+2.71%
48.67%51.44%+2.76%
17.79%16.76%-1.03%
51.02%53.70%+2.68%
9.25%9.38%+0.14%
48.13%50.79%+2.66%
8.36%10.21%+1.85%
50.27%52.91%+2.64%
2.00%2.76%+0.76%
47.54%50.06%+2.52%
9.17%7.92%-1.24%
53.12%55.62%+2.50%
9.35%9.14%-0.21%
51.10%53.57%+2.47%
7.54%9.38%+1.85%
48.10%50.49%+2.39%
4.70%4.85%+0.14%
45.59%47.90%+2.31%
0.46%0.51%
45.57%47.69%+2.11%
2.59%2.73%+0.14%
49.83%51.75%+1.92%
7.87%8.34%+0.47%
48.95%50.80%+1.85%
1.13%1.17%
44.64%46.40%+1.76%
3.71%3.90%+0.19%
53.22%54.90%+1.68%
2.11%2.35%+0.23%
49.23%50.90%+1.67%
16.36%16.73%+0.37%
49.87%51.38%+1.51%
1.47%1.35%-0.12%
45.06%46.41%+1.35%
3.81%3.14%-0.67%
53.92%55.23%+1.31%
6.12%5.46%-0.67%
50.31%51.53%+1.22%
7.79%7.38%-0.42%
46.56%47.73%+1.17%
2.19%2.09%-0.09%
50.29%51.40%+1.11%
9.37%9.18%-0.19%
44.61%45.72%+1.10%
4.17%3.66%-0.51%
44.96%46.01%+1.05%
2.24%2.00%-0.25%
51.11%52.10%+0.99%
6.90%5.92%-0.98%
49.03%50.01%+0.98%
15.22%15.18%
50.28%51.25%+0.98%
12.32%11.16%-1.15%
51.51%52.40%+0.89%
4.61%5.12%+0.51%
53.43%54.28%+0.85%
5.96%4.65%-1.32%
47.05%47.74%+0.68%
4.74%5.00%+0.26%
47.25%47.92%+0.67%
9.77%9.11%-0.66%
48.98%49.62%+0.64%
7.80%7.72%-0.08%
49.11%49.68%+0.56%
10.66%3.38%-7.28%
49.40%49.96%+0.55%
5.35%5.26%-0.09%
50.78%51.29%+0.50%
6.25%6.41%+0.16%
51.91%52.41%+0.50%
3.02%2.99%
44.27%44.75%+0.48%
4.68%6.21%+1.53%
48.85%49.30%+0.45%
16.30%16.58%+0.29%
51.09%51.54%+0.44%
12.50%11.90%-0.60%
51.11%51.52%+0.42%
0.87%1.08%+0.21%
45.43%45.80%+0.37%
5.48%6.18%+0.70%
52.36%52.70%+0.35%
5.54%5.36%-0.17%
49.54%49.87%+0.33%
7.28%7.58%+0.30%
49.84%50.17%+0.33%
14.05%12.86%-1.19%
49.25%49.50%+0.25%
14.94%13.01%-1.94%
50.25%50.49%+0.24%
7.12%6.75%-0.38%
48.46%48.53%+0.07%
4.86%4.22%-0.64%
51.54%51.59%+0.05%
4.87%5.35%+0.47%
51.96%51.96%
5.89%5.47%-0.43%
52.50%52.46%
6.32%6.50%+0.18%
52.82%52.75%-0.07%
8.85%8.03%-0.82%
50.93%50.84%-0.09%
9.23%9.08%-0.15%
52.89%52.76%-0.13%
5.56%5.45%-0.11%
45.23%44.98%-0.24%
5.17%5.06%-0.11%
47.55%47.18%-0.37%
6.45%5.04%-1.41%
45.37%44.97%-0.39%
3.17%3.53%+0.35%
51.58%51.13%-0.46%
5.46%5.06%-0.41%
46.26%45.73%-0.53%
7.38%7.59%+0.21%
53.57%52.99%-0.58%
17.02%13.84%-3.18%
51.44%50.83%-0.60%
10.77%9.18%-1.59%
53.40%52.76%-0.64%
17.87%19.28%+1.41%
49.23%48.58%-0.65%
4.85%5.14%+0.29%
49.65%48.96%-0.70%
9.02%8.51%-0.50%
51.26%50.55%-0.71%
15.99%16.05%+0.05%
52.18%51.47%-0.71%
15.69%13.33%-2.37%
49.47%48.69%-0.78%
5.03%5.27%+0.25%
51.00%50.17%-0.83%
7.43%6.77%-0.67%
50.58%49.75%-0.84%
19.30%26.31%+7.02%
52.41%51.54%-0.87%
18.84%18.63%-0.21%
49.26%48.29%-0.97%
15.71%14.12%-1.59%
47.73%46.74%-0.99%
11.53%8.89%-2.65%
48.34%47.28%-1.06%
7.13%5.69%-1.44%
46.29%45.20%-1.09%
14.94%14.11%-0.83%
51.49%50.35%-1.15%
8.55%7.05%-1.50%
52.36%51.10%-1.26%
2.12%2.04%-0.08%
44.62%43.29%-1.33%
10.90%9.98%-0.92%
43.68%42.27%-1.41%
1.21%1.02%-0.18%
51.05%49.64%-1.41%
22.19%26.43%+4.24%
52.26%50.81%-1.45%
4.03%3.39%-0.64%
48.29%46.84%-1.45%
11.58%9.92%-1.66%
48.30%46.82%-1.47%
6.87%6.11%-0.76%
49.35%47.85%-1.50%
2.20%2.74%+0.54%
50.43%48.82%-1.61%
3.37%5.93%+2.56%
46.36%44.74%-1.61%
4.12%4.09%
51.56%49.84%-1.72%
10.30%7.84%-2.45%
52.31%50.55%-1.76%
10.24%11.22%+0.98%
53.32%51.47%-1.85%
16.63%16.96%+0.33%
49.35%47.48%-1.87%
13.13%11.08%-2.05%
48.17%46.25%-1.92%
9.65%9.24%-0.41%
49.30%47.29%-2.01%
15.08%5.68%-9.40%
51.03%48.92%-2.11%
12.71%11.91%-0.80%
47.86%45.75%-2.11%
17.21%17.51%+0.30%
53.26%51.13%-2.13%
6.59%5.65%-0.94%
51.22%48.99%-2.23%
5.52%4.70%-0.82%
49.34%47.06%-2.29%
6.86%5.75%-1.11%
51.36%48.91%-2.44%
13.76%10.47%-3.28%
43.64%41.17%-2.47%
6.79%5.69%-1.10%
48.54%45.78%-2.76%
11.12%7.20%-3.92%
49.90%46.77%-3.13%
9.38%6.98%-2.40%
54.36%51.22%-3.14%
22.17%23.34%+1.17%
49.04%45.83%-3.20%
4.69%2.44%-2.24%
52.78%49.33%-3.45%
12.58%8.85%-3.72%
50.06%46.57%-3.49%
10.09%7.80%-2.30%
47.68%43.99%-3.69%
1.54%1.40%-0.14%
50.60%46.04%-4.56%
10.77%8.16%-2.61%
49.83%45.02%-4.81%
9.66%7.61%-2.04%
50.44%45.29%-5.15%
6.98%4.17%-2.81%
49.94%44.59%-5.35%
16.66%11.49%-5.17%
52.57%45.44%-7.13%
10.75%5.64%-5.10%
49.83%42.33%-7.50%
1.43%1.88%+0.46%
50.39%38.85%-11.54%
2.03%0.73%-1.30%

Всички дати и часове са стандартизирани в UTC часова зона. Последна актуализация