PenitenceQ
Penitence

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Принуждава вражеска единица да се придвижва по-бавно, а съюзниците да я атакуват по-бързо.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 5 / 6 / 7 / 8
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: -18% / -24% / -30% / -36%
БОНУС СКОРОСТ НА АТАКА: 30 / 60 / 90 / 120
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon14 / 13 / 12 / 11
Mana icon70 / 80 / 90 / 100
Въпреки, че видовете животински поробвания на Chen не са достатъчно силни да контролират умовете на вражеските герои, все още се изпитват решенията им в битка.
Holy PersuasionW
Holy Persuasion

УМЕНИЕ:Unit Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Chen поема контрол над вражески или неутрален крийп. Ако базовото здраве на крийп под влиянието на Holy Persuasion поначало е под минималното здраве, основата му такова ще бъде повишено до минимума. Конвертираните крийпове ще имат повишена скорост на движение.

Може да се изпълнява върху съюзници, за да ги телепортира към Chen. Ако се изпълни върху Chen, всички единици, контролирани от Chen, ще бъдат телепортирани до него. Поемането на щети ще разсее бъфа.

Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

Подобрения с Aghanim: Позволява Holy Persuasion да се прицелва към Ancient крийпове, максимум 1 за ниво на Hand of God.

Използването на Persuade върху нов крийп, който е над максималния брой на единиците, причинява най-стария такъв да умре.

Може да прицелва Ancient крийпове, когато Chen има Aghanim's Scepter.

Здравето на крийповете, които вече са под контрола на Chen, не се обновява до новото ниво при по-нататъшно повишаване на съответното такова за Holy Persuasion.

Напълно възстановява маната на крийпа при конвертиране.

МАКС. ЕДИНИЦИ: 1 / 2 / 3 / 4
МАКС. НИВО (КРИЙП): 4 / 5 / 6 / 6
МИН. ЗДРАВЕ: 1000
MOVE SPEED BONUS: 10 / 15 / 20 / 25
BONUS DAMAGE: 8 / 16 / 24 / 32
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon15
Mana icon70 / 90 / 110 / 130
Въпреки че те не са били рицари, Chen обединява зверове по същия начин, както той е бил преобразен.
Divine FavorE
Divine Favor

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Allied Units

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Аурата предоставя повишена регенерация на здраве. Увеличава всякакво възстановявано здраве с даден процент и подсилва щетите за героите. Предоставя двойни бонус щети за собствените Ви единици, които не са герои.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО: 8% / 12% / 16% / 20%
РЕГЕН. ЗА СЕКУНДА: 2 / 3 / 4 / 5
TELEPORT DELAY: 6.0
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon60
Mana icon130
Hand of GodR
Hand of God

УМЕНИЕ:No Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Лекува всички съюзнически герои на картата, както и единиците под контрола на Chen.

Може да лекува неуязвими и скрити/прокудени съюзници.

ЛЕКУВАНЕ: 300 / 450 / 600
HOLY PERSUASION СЪС СКИПТЪР (ANCIENTS): 1 / 2 / 3
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon160 / 140 / 120
Mana icon200 / 300 / 400
Използвайки психическата си връзка със своите роби, Chen възстановява и подобрява тези, които споделят фанатизма му.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+350 Hand of God лечение
25
+5 макс. единици от Holy Persuasion
+1 000 Holy Persuasion мин. здраве
20
+180 злато/минута
+20 Holy Persuasion Damage
15
-30s Divine Favor Cooldown
+200 обсег на изпълняване
10
+30% придобиване на опит
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
25 +2.015 +2.119 +3.2
Скорост на движение305
Зрителен обхват1800/800
Броня1.1
Време за удар1.7
Щети48 - 58
Точка на атака0.5