Talent Usage
37.4% Честота на пикване
-0.25s Battery Assault Interval
-0.25s Battery Assault Interval

Pick Rate: 37.4%
Win Rate: 64.6%
+0.3% Успеваемост
25
62.6% Честота на пикване
Имунитет срещу заклинания в Power Cogs
Имунитет срещу заклинания в Power Cogs

Pick Rate: 62.6%
Win Rate: 64.3%
-0.3% Успеваемост
63.2% Честота на пикване
Power Cogs Leash Units Inside
Power Cogs Leash Units Inside

Pick Rate: 63.2%
Win Rate: 58.7%
-2.2% Успеваемост
20
36.8% Честота на пикване
Rocket Flare True Sight
Rocket Flare True Sight

Pick Rate: 36.8%
Win Rate: 61.0%
+2.2% Успеваемост
79.1% Честота на пикване
+24 Battery Assault Damage
+24 Battery Assault Damage

Pick Rate: 79.1%
Win Rate: 53.9%
-1.2% Успеваемост
15
20.9% Честота на пикване
+2 Power Cogs Hit To Kill
+2 Power Cogs Hit To Kill

Pick Rate: 20.9%
Win Rate: 55.1%
+1.2% Успеваемост
19.1% Честота на пикване
-2s Power Cogs Cooldown
-2s Power Cogs Cooldown

Pick Rate: 19.1%
Win Rate: 49.1%
-2.4% Успеваемост
10
80.9% Честота на пикване
-2s Rocket Flare Cooldown
-2s Rocket Flare Cooldown

Pick Rate: 80.9%
Win Rate: 51.5%
+2.4% Успеваемост
Първа точка на умение при ниво
1234611
Battery Assault
97.0%
3.0%
-1.3%
Power Cogs
2.1%
-0.9%
91.4%
+0.2%
2.0%
-2.8%
4.4%
-1.5%
Rocket Flare
5.6%
-1.8%
3.7%
-3.4%
87.6%
+0.3%
1.6%
-1.0%
Hookshot
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на това при кое ниво на героя е било вдигнато за първи път някое от уменията му. Сравнявайте данните хоризонтално.

Завършване с покачването на умението при ниво
78910111314151618
Battery Assault
97.8%
+0.1%
1.6%
-1.7%
Power Cogs
2.1%
-1.3%
2.4%
-1.1%
5.5%
+0.3%
6.8%
+0.3%
82.9%
+0.1%
Rocket Flare
50.4%
+0.2%
44.3%
+0.2%
1.3%
-5.4%
3.0%
-2.3%
Hookshot
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта при завършване покачването на всички точки на дадено умение при определено ниво на героя. Сравнявайте данните хоризонтално.
Talent Trendslast 7 days
25
-0.25s Battery Assault Interval
Имунитет срещу заклинания в Power Cogs
20
Power Cogs Leash Units Inside
Rocket Flare True Sight
15
+24 Battery Assault Damage
+2 Power Cogs Hit To Kill
10
-2s Power Cogs Cooldown
-2s Rocket Flare Cooldown
Най-популярни приоритети
Hookshot
R
Battery Assault
Q
Power Cogs
W
Rocket Flare
E
92.80% Използваемост
51.07% Успеваемост
Hookshot
R
Battery Assault
Q
Rocket Flare
E
Power Cogs
W
6.52% Използваемост
48.03% Успеваемост
Hookshot
R
Rocket Flare
E
Battery Assault
Q
Power Cogs
W
0.41% Използваемост
44.82% Успеваемост

Предпочитани умения по ниво на героя
1234567891011121314151618
Battery Assault
97.0%
3.0%
-1.3%
94.0%
+0.2%
5.5%
-3.1%
98.9%
98.3%
2.1%
-2.0%
Power Cogs
2.1%
-0.9%
91.4%
+0.2%
2.0%
-2.8%
6.7%
-1.4%
4.6%
-3.1%
4.2%
-2.7%
10.6%
91.4%
+0.2%
95.0%
+0.1%
6.5%
+0.3%
84.2%
+0.1%
Rocket Flare
5.6%
-1.8%
4.0%
-3.4%
87.7%
+0.3%
1.1%
-4.1%
1.4%
-3.0%
93.3%
+0.2%
95.2%
+0.1%
50.7%
+0.1%
47.1%
5.3%
-3.3%
4.0%
-2.4%
3.7%
-2.3%
Hookshot
100.0%
99.9%
99.6%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на предпочитаното умение при всяко ниво на героя. Сравнявайте данните вертикално.

Най-популярни последователности
Battery Assault
1
3
5
7
Power Cogs
2
13
14
16
Rocket Flare
4
8
9
10
Hookshot
6
12
18
Talent: -2s Rocket Flare Cooldown
11
Talent: +24 Battery Assault Damage
15
25.74%
Използваемост
50.53%
Успеваемост
Battery Assault
1
3
5
7
Power Cogs
2
13
14
16
Rocket Flare
4
8
9
11
Hookshot
6
12
18
Talent: -2s Rocket Flare Cooldown
10
Talent: +24 Battery Assault Damage
15
24.20%
Използваемост
46.85%
Успеваемост
Battery Assault
1
3
5
7
Power Cogs
2
13
14
16
Rocket Flare
4
8
9
11
Hookshot
6
12
18
Talent: +2 Power Cogs Hit To Kill
15
Talent: -2s Rocket Flare Cooldown
10
3.56%
Използваемост
49.64%
Успеваемост
Battery Assault
1
3
5
7
Power Cogs
2
13
14
16
Rocket Flare
4
8
9
10
Hookshot
6
12
18
Talent: +2 Power Cogs Hit To Kill
15
Talent: -2s Rocket Flare Cooldown
11
2.94%
Използваемост
46.93%
Успеваемост
Battery Assault
1
3
5
7
Power Cogs
2
13
14
15
Rocket Flare
4
8
9
10
Hookshot
6
12
18
Talent: -2s Rocket Flare Cooldown
11
Talent: +24 Battery Assault Damage
16
2.94%
Използваемост
45.61%
Успеваемост