Talent Usage
50.9% Честота на пикване
400 Surge площ на ефекта
400 Surge площ на ефекта

Pick Rate: 50.9%
Win Rate: 68.9%
+3.9% Успеваемост
25
49.1% Честота на пикване
Паралелна Wall of Replica
Паралелна Wall of Replica

Pick Rate: 49.1%
Win Rate: 65.0%
-3.9% Успеваемост
82.8% Честота на пикване
+100 Ion Shell щети
+100 Ion Shell щети

Pick Rate: 82.8%
Win Rate: 63.7%
+3.2% Успеваемост
20
17.2% Честота на пикване
+10 броня
+10 броня

Pick Rate: 17.2%
Win Rate: 60.5%
-3.2% Успеваемост
70.5% Честота на пикване
+75 Vacuum площ на ефекта
+75 Vacuum площ на ефекта

Pick Rate: 70.5%
Win Rate: 55.9%
-1.0% Успеваемост
15
29.5% Честота на пикване
+12 реген. на здраве
+12 реген. на здраве

Pick Rate: 29.5%
Win Rate: 56.9%
+1.0% Успеваемост
56.6% Честота на пикване
+90 щети
+90 щети

Pick Rate: 56.6%
Win Rate: 53.5%
+1.8% Успеваемост
10
43.4% Честота на пикване
12% избягване
12% избягване

Pick Rate: 43.4%
Win Rate: 51.7%
-1.8% Успеваемост
Първа точка на умение при ниво
12467891011
Vacuum
4.6%
+2.1%
13.8%
-2.1%
2.3%
+3.9%
1.9%
-0.1%
35.6%
-1.6%
19.3%
+2.5%
4.1%
+3.1%
18.1%
+1.5%
Ion Shell
99.4%
+0.2%
Surge
95.6%
3.3%
-2.4%
Wall of Replica
69.5%
-1.1%
7.0%
+2.7%
15.4%
+2.2%
2.3%
-0.5%
4.3%
+3.2%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на това при кое ниво на героя е било вдигнато за първи път някое от уменията му. Сравнявайте данните хоризонтално.

Завършване с покачването на умението при ниво
789111213141618
Vacuum
20.3%
-3.5%
2.6%
-1.6%
9.8%
-1.8%
18.4%
+2.1%
48.2%
+1.2%
Ion Shell
98.0%
2.0%
-0.2%
Surge
24.0%
+2.1%
8.8%
+0.8%
21.3%
+0.5%
2.8%
+3.1%
40.8%
-1.7%
Wall of Replica
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта при завършване покачването на всички точки на дадено умение при определено ниво на героя. Сравнявайте данните хоризонтално.
Talent Trendslast 7 days
25
400 Surge площ на ефекта
Паралелна Wall of Replica
20
+100 Ion Shell щети
+10 броня
15
+75 Vacuum площ на ефекта
+12 реген. на здраве
10
+90 щети
12% избягване
Най-популярни приоритети
Wall of Replica
R
Ion Shell
W
Surge
E
Vacuum
Q
67.64% Използваемост
55.04% Успеваемост
Wall of Replica
R
Surge
E
Ion Shell
W
Vacuum
Q
27.25% Използваемост
56.77% Успеваемост
Wall of Replica
R
Ion Shell
W
Vacuum
Q
Surge
E
3.60% Използваемост
54.21% Успеваемост

Предпочитани умения по ниво на героя
12345678910111213141618
Vacuum
4.5%
+2.1%
14.2%
-1.9%
2.6%
+4.8%
1.9%
-0.1%
43.2%
-1.9%
50.3%
-0.7%
17.3%
-0.5%
69.2%
-0.5%
5.9%
+1.1%
73.7%
+0.4%
68.1%
+1.1%
50.4%
+1.2%
Ion Shell
99.1%
+0.2%
99.4%
99.9%
98.0%
2.0%
-0.2%
Surge
94.6%
85.4%
+0.3%
28.2%
+2.2%
47.7%
+1.3%
34.0%
+0.1%
22.0%
+1.1%
10.1%
-2.0%
29.8%
-2.8%
43.4%
-1.7%
Wall of Replica
69.2%
-1.1%
7.1%
+2.7%
15.5%
+2.2%
2.4%
-0.5%
4.4%
+3.2%
94.1%
-0.1%
4.2%
-1.9%
1.3%
+3.6%
2.1%
+6.2%
99.9%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на предпочитаното умение при всяко ниво на героя. Сравнявайте данните вертикално.

Най-популярни последователности
Vacuum
8
9
10
11
Ion Shell
1
3
5
7
Surge
2
4
14
16
Wall of Replica
6
12
18
Talent: +90 Damage
13
Talent: +75 Vacuum AoE
15
10.11%
Използваемост
37.65%
Успеваемост
Vacuum
11
13
14
16
Ion Shell
1
3
5
7
Surge
2
4
6
8
Wall of Replica
9
12
18
Talent: +90 Damage
10
Talent: +75 Vacuum AoE
15
5.59%
Използваемост
44.68%
Успеваемост
Vacuum
8
11
13
14
Ion Shell
1
3
5
7
Surge
2
4
9
16
Wall of Replica
6
12
18
Talent: +90 Damage
10
Talent: +12 Health Regen
15
5.23%
Използваемост
43.18%
Успеваемост
Vacuum
8
9
11
13
Ion Shell
1
3
5
7
Surge
2
4
14
16
Wall of Replica
6
12
18
Talent: +90 Damage
10
Talent: +75 Vacuum AoE
15
3.92%
Използваемост
24.24%
Успеваемост
Vacuum
8
11
13
14
Ion Shell
1
3
5
7
Surge
2
4
9
16
Wall of Replica
6
12
18
Talent: +90 Damage
10
Talent: +75 Vacuum AoE
15
3.80%
Използваемост
40.63%
Успеваемост