Boulder SmashQ
Boulder Smash

УМЕНИЕ:Point Target, Unit Target

ЗАСЯГА:Creeps, Heroes

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Само от силно разсейване

Earth Spirit изблъсква целевия враг или съюзник, карайки го да излети в посоката, към която е обърнат. Ако Earth Spirit се прицели в площ, ще изблъска най-близкия Stone Remnant в радиус от 200. Придвижващата се единица или Remnant нанасят щети на всички вражески единици, които ударят. Ако някой враг бъде ударен от Stone Remnant, ще му се нанесе и забавяне. Stone Remnants се придвижват на по-голямо разстояние от останалите единици.

Заглушаването се прилага само ако първоначалната цел е Stone Remnant.

Време за изчакване на Boulder Smash не се нулира, ако не успее да отблъсне единица или Remnant.

REMNANT — РАДИУС ЗА РАЗБИРАНЕ: 200
ЩЕТИ: 105 / 170 / 235 / 300
СТОЙНОСТ НА ЗАБАВЯНЕ: 60%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 1.25 / 2.5 / 3.25 / 4.0
СКОРОСТ НА ПРИДВИЖВАНЕТО: 900
РАЗСТОЯНИЕ: 500 / 600 / 700 / 800
РАЗСТОЯНИЕ (REMNANT): 2000.0
CAST POINT 0.01s
Cooldown icon22 / 18 / 14 / 10
Mana icon100
Чрез планинската мощ, Earth Spirit напада враговете си.
Rolling BoulderW
Rolling Boulder

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Earth Spirit събира отломки около себе си в голяма канара, а след отлагане от 0.6s се търкулва към целевото местоположение, нанасяйки щети и зашеметявайки вражеските единици. Ще спре, ако се сблъска с вражески герой или бъде зашеметен. Ако се претърколи върху Stone Remnant, ще пропътува по-бързо и по-надалеч, а наред с това ще зашеметява враговете за по-дълго.

Придвижването на Stone Remnant ще го унищожи.

Скалният блок има радиус 150.

СКОРОСТ: 800
СКОРОСТ (REMNANT): 1600
РАЗСТОЯНИЕ: 800.0
РАЗСТОЯНИЕ (REMNANT): 1600.0
ЩЕТИ: 70 / 80 / 90 / 100
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО: 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0
ROLLING BOULDER — БОНУС ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО: 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0
CAST POINT 0.01s
Cooldown icon16 / 12 / 8 / 4
Mana icon50
Позовавайки се на своята връзка със земята, Earth Spirit привлича всички хлабави камъни около него, като така образува защитна топка, която може да използва за търкаляне на кратки разстояния.
Geomagnetic GripE
Geomagnetic Grip

УМЕНИЕ:Point Target, Unit Target

ЗАСЯГА:Allied Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Earth Spirit издърпва целевия Stone Remnant. Враговете, поразени от целта в захвата на Earth Spirit, биват заглушени и поемат щети.

Няма да действа върху единица в Chronosphere, Duel или Black Hole.

REMNANT — ЩЕТИ: 50 / 100 / 150 / 200
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАГЛУШАВАНЕТО: 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5
СКОРОСТ НА ИЗДЪРПВАНЕ (ГЕРОЙ): 600.0
СКОРОСТ НА ИЗДЪРПВАНЕ (REMNANT): 1000.0
CAST POINT 0.01s
Cooldown icon13
Mana icon100
Сходностите се привличат. Дори минералите, които се намират в кръвта и костите на живите същества не могат да устоят на призива от Earth Spirit.
Stone RemnantD
Stone Remnant

УМЕНИЕ:Point Target

Призовава Stone Remnant към целевото местоположение. Stones Remnants нямат никаква видимост, неуязвими са и могат да бъдат използвани с уменията на Earth Spirit. Призоваването на Stone Remnant консумира заряд, който с течение на времето се презарежда.

МАКС. ЗАРЯДИ: 7
ВРЕМЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАРЯД: 30.0
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 120.0
CAST POINT 0s
Cooldown icon0
Mana icon0
Earth Spirit призовава наяве Remnant от своята каменна армия, която е отдавна погребана с него в тъмната прегръдка на Земята.
Enchant RemnantF
Enchant Remnant

УМЕНИЕ:Unit Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Earth Spirit временно омагьосва герой, предоставяйки му свойствата на Stone Remnant. След кратко времетраене Remnant се натрошава, освобождавайки героя и нанасяйки щети на враговете в близост.

REMNANT — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 3.0
SHATTER — ЩЕТИ: 300.0
SHATTER — РАДИУС: 300.0
CAST POINT 0.2s
Cooldown icon45
Mana icon150
Каолин използва силата на земния елемент, така че временни да вкамени живите същества. По този начин ги мобилизира в своята погребална каменна армия.
MagnetizeR
Magnetize

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Намагнетизира единици в малка площ наблизо, причинявайки поемане на щети за кратък времеви период. Намагнетизираните единици причиняват взрив на близките Stone Remnants, което унищожава Remnant и опреснява времетраенето на Magnetize върху всички околни врагове. Този процес може да се повтори многократно. Ако вражески герой враг е засегната от заглушаване или забавяне вследствие на Geomagnetic Grip или Boulder Smash, всички други намагнетизирани такива споделят ефектите.

РАДИУС: 350
ЩЕТИ В СЕКУНДА: 50 / 75 / 100
MAGNETIZE — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 6.0
РАДИУС ЗА ОПРЕСНЯВАНЕ НА REMNANT: 400
РАДИУС НА ЕКСПЛОЗИЯТА ЗА REMNANT: 600
CAST POINT 0.01s
Cooldown icon100 / 90 / 80
Mana icon100
При призива от Earth Spirit, минералите в кръвта и костите на враговете му се разбунтуват срещу собствените си тела.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+0,75 сек. Rolling Boulder времетраене на зашеметяването
25
Geomagnetic Grip може да се прицелва към съюзници
+150 злато/минута
20
+15% увеличаване на заклинанията
+150 Rolling Boulder щети
15
+7 броня
+40 щети
10
+10 интелект
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
21 +4.417 +1.518 +2.1
Скорост на движение290
Зрителен обхват1800/800
Броня2.38
Време за удар1.7
Щети46 - 56
Точка на атака0.35