Echo StompQ
Echo Stomp

УМЕНИЕ:Channelled, No Target

ТИП ЩЕТИ:физически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Само от силно разсейване

Elder Titan и неговият Astral Spirit разтърсват земята около себе си, наранявайки и събаряйки в несвяст вражеските единици около тяхното местоположение. Тропотът на Elder Titan нанася физически, докато този от Astral Spirit — магически щети.

Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

Подобрения с Aghanim: Echo Stomp now causes you to become Spell Immune while channeling and for 2 additional seconds per affected enemy hero.
ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ: 1.7
РАДИУС: 500
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СПАНЕТО: 2 / 3 / 4 / 5
STOMP — ЩЕТИ: 70 / 100 / 130 / 160
ПРАГ НА ЩЕТИТЕ ЗА СЪБУЖДАНЕ: 50 / 100 / 150 / 200
CAST POINT 0.4s
Cooldown icon14 / 13 / 12 / 11
Mana icon100
Силата на сътворението все още отеква в тропота на Elder Titan.
Astral SpiritW
Astral Spirit

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Elder Titan изпраща напред своя Astral Spirit, нанасяйки щети на всякакви единици, през които той премине. Когато Astral Spirit отново се присъедини към Elder Titan, той му предоставя бонус щети и скорост на движение за всяка единица, през която премине.

Astral Spirit владее уменията Echo Stomp, Return Spirit и Natural Order.

РАДИУС: 275
ЩЕТИ: 50
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8.0
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА БЪФА: 10.0
БОНУС СКОРОСТ (КРИЙПОВЕ): 1%
БОНУС СКОРОСТ (ГЕРОИ): 7%
БОНУС ЩЕТИ (КРИЙПОВЕ): 3 / 7 / 11 / 15
БОНУС ЩЕТИ (ГЕРОИ): 20 / 40 / 60 / 80
БОНУС БРОНЯ (КРИЙПОВЕ): 0.5
БОНУС БРОНЯ (ГЕРОИ): 1.5 / 3.0 / 4.5 / 6.0
CAST POINT 0.4s
Cooldown icon17
Mana icon80 / 90 / 100 / 110
Подобно на четирите фундаменталиста, Elder Titan съществува едновременно насред всички реалности и може да привлича свои привидения, които ще му се притекат на помощ, ако е нужно.
Natural OrderE
Natural Order

УМЕНИЕ:Aura, Passive

ЗАСЯГА:Enemy Units

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Разлага всички елементи до основи, премахвайки базовата броня и устойчивостта срещу магически щети на близки вражески единици. Намаляването на бронята е центрирано около героя. А устойчивостта срещу магически щети е центрирана около Astral Spirit.

Когато Astral Spirit не е налице, намаляването на бронята и устойчивостта срещу магически щети се центрират около Elder Titan.

РАДИУС: 350
НАМАЛЯВАНЕ НА БАЗОВАТА БРОНЯ: 40% / 60% / 80% / 100%
НАМАЛЯВАНЕ НА БАЗОВАТА УСТОЙЧИВОСТ: 40% / 60% / 80% / 100%
Elder Titan привежда всичко до първоначалното му състояние.
Earth SplitterR
Earth Splitter

УМЕНИЕ:Point Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Създава назъбена пукнатина пред Elder Titan. След 3 секунди тя пропада, забавяйки движението, докато същевременно с това нанася щети на всички единици, спрямо максималното им здраве. Половината нанесени щети са магически, а другите са физически.

ОТЛАГАНЕ НА ИМПЛОЗИЯТА: 3.14
ШИРОЧИНА НА ПУКНАТИНАТА: 315
ДЪЛЖИНА НА ПУКНАТИНАТА: 2400
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 30% / 40% / 50%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 3 / 4 / 5
МАКС. ЗДРАВЕ КАТО ЩЕТИ: 30% / 40% / 50%
CAST POINT 0.4s
Cooldown icon100
Mana icon125 / 175 / 225
Туй що е създал, Elder Titan разкъсва на парчета.
Return Astral SpiritD
Return Astral Spirit

УМЕНИЕ:No Target

Връща Astral Spirit при Elder Titan.

Cooldown icon0

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+600 Echo Stomp Wake щети
25
-75 сек. изчакване за Earth Splitter
+100 Echo Stomp щети
20
+70 скорост на атака
+30 Astral Spirit атака (герои)
15
+15% магическа устойчивост
+200 здраве
10
+20 скорост на движение
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
24 +3.014 +1.823 +1.6
Скорост на движение310
Зрителен обхват1800/800
Броня1.96
Време за удар1.7
Щети47 - 57
Точка на атака0.35