Searing ChainsQ
Searing Chains

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Ember Spirit отприщва огнени ласа, които се оплитат около близките врагове, завързвайки ги на място и нанасят щети всяка секунда.

Цели се избират произволно около Кшин.

Не влияе на единици с невидимост или имунитет срещу заклинания.

Прекъсва изпълняващи се заклинания.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
РАДИУС: 400
ОБЩО ЩЕТИ: 75 / 150 / 225 / 300
БРОЙ ЕДИНИЦИ: 2
CAST POINT 0s
Cooldown icon14 / 12 / 10 / 8
Mana icon110
Най-жестоките уроци на Кшин често употребявали умело нажежени до червено вериги.
Sleight of FistW
Sleight of Fist

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:физически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Ember Spirit притичва наоколо със светкавична скорост, атакувайки всички врагове в целевата площ за ефекта, след което се връща към първоначалното си местоположение. Нанася бонус щети на герои и по-малко на крийповете.

Целите се определят, когато заклинанието бъде изпълнено.

Нанася се обикновена атака на всяка цел през %attack_interval% секунди.

Всеки модификатор на атаката, който има Кшин (като например Critical Strike, Bash, Cleave или Orb ефекти), ще се прилага нормално върху тези атаки.

Уменията и предметите могат да се използват, докато Sleight of Fist е активно.

РАДИУС: 250 / 350 / 450 / 550
БОНУС ЩЕТИ (ГЕРОЙ): 40 / 80 / 120 / 160
ИНТЕРВАЛ НА АТАКА: 0.2
НАМАЛЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ (КРИЙП): -50%
CAST POINT 0s
Cooldown icon18 / 14 / 10 / 6
Mana icon50
Опитният войн трябва да бичува, промъквайки се покрай враговете си, обгаряйки всеки от тях, без да им дава мира.
Flame GuardE
Flame Guard

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Ember Spirit обгръща себе си с огнен щит, който поема входящите магически щети, оставяйки го невредим. Flame Guard нанася щети за секунда в площ около Ember Spirit, докато Flame Guard е активно. Ако щитът бъде пречупен, щетите също се губят.

Намаляването на магическите щети се изчисляват преди всички отчислявания.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8 / 12 / 16 / 20
РАДИУС: 400
АБСОРБИРАНЕ НА МАГИЯ: 80 / 220 / 360 / 500
ЩЕТИ В СЕКУНДА: 30 / 40 / 50 / 60
CAST POINT 0s
Cooldown icon35
Mana icon80 / 90 / 100 / 110
На врагa никога не бива да му бъде позволено да се доближи без усилие.
Activate Fire RemnantD
Activate Fire Remnant

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Избиране на Fire Remnant, към който да пристигнете.

Cooldown icon0
Mana icon150
Със светкавична скорост лети Ember Spirit!
Fire RemnantR
Fire Remnant

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Ember Spirit генерира заряди за Fire Remnant на всеки [38] секунди. Максимумът на зарядите е [3]. Отприщването на заряд изпраща Fire Remnant, който бяга до целевото местоположение със скорост 250% тази на Ember Spirit. Използвайки Activate Fire Remnant, Ember Spirit може да притича до своите Remnants, нанасяйки щети по пътя и ги експлодира, щом пристигне. Целевият Remnant ще бъде крайната дестинация на пробега.

Подобрения с Aghanim: Увеличава обсега на изпълняване, първоначалната скорост на Remnant и макс. заряди. Нужната мана за Activate Fire Remnant е по-малко.

Започва с 3 заряда (максимално).

ЩЕТИ: 100 / 200 / 300
РАДИУС: 450
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 45.0
МНОЖ. НА ОБСЕГА (СКИПТЪР): 3.0
МНОЖ. ЗА СКОРОСТТА (СКИПТЪР): 2.0
МАКС. ЗАРЯДИ (СКИПТЪР): 5
НУЖНА МАНА (СКИПТЪР): 25
CAST POINT 0s
Cooldown icon0
Mana icon0
Със силата на духa, учението на Кшин се разпространява наново.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
-16 сек. Remnant време за възстановяване на заряди
25
2 Sleight of Fist заряда
+60 Sleight of Fist щети (герой)
20
+10% увеличаване на заклинанията
+1 сек. времетраене за Searing Chains
15
+60 Flame Guard щети в секунда
+275 Flame Guard абсорбиране
10
+25 щети
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
21 +2.622 +2.620 +1.8
Скорост на движение305
Зрителен обхват1800/800
Броня2.08
Време за удар1.7
Щети55 - 59
Точка на атака0.4

We're looking for Dota fans and players to share feedback in an online survey. If you have opinions about Dota esports and a few minutes to spare, please complete the survey for a chance to be interviewed and win a free $20 Steam Gift Card!