TetherQ
Tether

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Allies

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Обвързва Io към съюзническа единица, предоставяйки им бонус скорост на движение. Когато Io възстановява здраве или мана, обвързаната единица придобива по-голяма част от това количество. Обвързването се пречупва, когато съюзническата единица се отдалечи прекалено много или Io отмени Tether.

Ако опитате Tether към единица, която е на разстояние 700 или по-далеч от Io, той ще се захване и придърпа по-близо до нея (на разстояние до 300).

Свързаната единица ще се лекува по-бързо. Ще се лекува дори ако Io е с пълно здраве.

Скоростта за движение на Io съответства на обвързаната единица.

TETHER — МАКС. РАЗСТОЯНИЕ: 900
БОНУС СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ: 5% / 8% / 11% / 14%
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗДРАВЕ/МАНА: 0.6 / 0.9 / 1.2 / 1.5
ЗАБАВЯНЕ: 8% / 16% / 24% / 32%
CAST POINT 0s
Cooldown icon12
Mana icon40
Доброжелателният допит от Io носи сила, която е отвъд пространството на равнините.
SpiritsW
Spirits

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Призовава пет духа на частиците, които танцуват в кръг около Io. Ако някоя частица се сблъска с вражески герой, тя експлодира, нанасяйки щети върху всички противникови единици в площта около нея. Крийповете поемат незначителни щети от допира с дух на частиците, но не причиняват експлозия. Когато времетраенето приключи всички останали духове експлодират.

Подобрения с Aghanim: Духовете вече постоянно се призовават пасивно около Вас на всяка секунда. Макс. 5.

След призоваване, Io може да извика и отпраща духовете.

ЩЕТИ (КРИЙП): 10 / 18 / 26 / 34
ЩЕТИ (ГЕРОЙ): 20 / 40 / 60 / 80
РАДИУС НА ТРЕПТЕНЕТО: 700
РАДИУС НА ЕКСПЛОЗИЯТА: 360
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 19
CAST POINT 0s
Cooldown icon26 / 24 / 22 / 20
Mana icon120 / 130 / 140 / 150
Io изкривява частиците на вселената със своите невъобразими възможности.
OverchargeE
Overcharge

УМЕНИЕ:No Target

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Io придобива бонус скорост на атака и реген. на здраве спрямо макс. такова. Ако Io е обвързан с Tether към съюзник, то тази единица също придобива бонусите.

СКОРОСТ НА АТАКА: 50 / 80 / 110 / 140
МАКС. РЕГЕН. НА ЗДРАВЕ: 0.5% / 0.6% / 0.7% / 0.8%
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8.0
CAST POINT 0s
Cooldown icon22 / 20 / 18 / 16
Mana icon40 / 60 / 80 / 100
Извличайки енергията на материя от всички светове, Io започва разнищването на времето.
RelocateR
Relocate

УМЕНИЕ:Point Target

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Телепортира Io и обвързания съюзник до всяко избрано местоположение. След като заклинанието изтече, Io и обвързаният съюзник ще бъдат върнати обратно до първоначалната им местоположение. С двоен клик ще се телепортирате до фонтана в базата на отбора Ви.

Враговете получават визуален индикатор в света и върху мини карта за целевото местоположение по време на отлагането при изпълняването.

Ако Io бъде преустановен по време на отлагането при изпълняването, Relocate ще бъде отменено.

Ако някой съюзнически герой е свързан, той ще се телепортира заедно с Вас. Можете да пречупите Tether, по всяко време, така ще предотвратите телепортирането на този герой с Вас.

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ: 3.5 / 3.25 / 3.0
ВРЕМЕ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ: 12
CAST POINT 0s
Cooldown icon90 / 75 / 60
Mana icon175
Io е олицетворението на вселенската тайна.
Break TetherD
Break Tether

УМЕНИЕ:No Target

Прекъсване на връзката към обвързаната единица.

Cooldown icon1
Spirits MovementF
Spirits Movement

УМЕНИЕ:No Target

Извиква и отпраща духовете.

Cooldown icon0

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
Атакува целта на съюзника под Tether
25
+700 здраве
-25 сек. изчакване за Relocate
20
+60 Spirits щети (герой)
10% кражба на здраве от заклинания
15
+325 Spirits макс. обсег
+35 щети
10
+4 реген. на здраве
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
17 +3.014 +1.623 +1.7
Скорост на движение320
Зрителен обхват1800/800
Броня2.96
Време за удар1.7
Щети39 - 48
Точка на атака0.15