IlluminateQ
Illuminate

УМЕНИЕ:Channelled, Point Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Призовава светлинна енергия, надграждаща силата си при продължително изпълнение. След като бъде пусната, изпраща вълна, която нанася щети и предоставя видимост по пътя си. Колкото по-продължително е изпълнението ѝ, толкова повече щети се нанасят.

Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

Подобрения с Aghanim: Позволява на Illuminate да лекува съюзници през деня със същите стойности, както тези за щети и причинява Illuminate да не изисква изпълняване.

Предоставя увеличена видимост, докато трае времето за изпълняване.

Нанася щети върху механични единици.

ЩЕТИ В СЕКУНДА ПРИ ИЗПЪЛНЯВАНЕ: 100
МАКС. ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2 / 3 / 4 / 5
ШИРОЧИНА: 375
ОБСЕГ: 1550
ОБЩО ЩЕТИ: 200 / 300 / 400 / 500
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon11
Mana icon150 / 160 / 170 / 180
Скритата светлина на Езалор се разкрива по прекрасен начин.
Blinding LightW
Blinding Light

УМЕНИЕ:Point Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Заслепяващата светлина проблясва върху посоченото място, отблъсквайки назад и заслепявайки единиците, като ги кара да пропускат атаките.

Причинява отблъскване в обсег от %knockback_distance% през %knockback_duration% секунди, центрирано в средата на целевата площ. След като се приземи, единицата ще унищожи дърветата в радиус от 150.

ШАНС ЗА ПРОПУСК: 70%
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 3 / 4 / 5 / 6
РАДИУС: 600
ЩЕТИ: 50 / 100 / 150 / 200
ОБСЕГ НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ: 550 / 600 / 650 / 700
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon30 / 25 / 20 / 15
Mana icon100 / 125 / 150 / 175
Първичната светлина обръща течението на битката в полза на Езалор и неговите съюзници.
Chakra MagicE
Chakra Magic

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Heroes

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Възстановява мана на целевата единица и намалява времената за изчакване на всички заклинание с фиксирана стойност. Може да се изпълнява върху враг, поставяйки дебъф, който източва %mana_leak_ct% от текущата мана за придвижено разстояние от 100.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МАНА: 80 / 160 / 240 / 320
НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗЧАКВАНЕТО: 3 / 4 / 5 / 6
MANA LEAK: 4.0% / 4.5% / 5.0% / 5.5%
ВРЕМЕТРАЕНЕ (ВРАГ): 5.0
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon20 / 18 / 16 / 14
Mana icon0
В същия дух Езалор дарява своята хармония измежду другите.
Will-O-WispR
Will-O-Wisp

УМЕНИЕ:Point Target

ЗАСЯГА:Enemy Heroes

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Призовава Ignis Fatuus в целевата площ. Редува вкл. и изкл. на всяка секунда. Когато е активен, причинява всички врагове в близост да го зяпат хипнотизирано. Може да бъде атакуван от единици извън радиуса. Умира след определен брой атаки.

FLICKER — БРОЙ: 3 / 4 / 5
РАДИУС: 700
БРОЙ ПОПАДЕНИЯ: 4 / 5 / 6
ВРЕМЕТРАЕНЕ (ИЗКЛ.): 1.85
ВРЕМЕТРАЕНЕ (ВКЛ.): 1.3
CAST POINT 0.1s
Cooldown icon120
Mana icon250 / 350 / 450
Release IlluminateD
Release Illuminate

УМЕНИЕ:No Target

Предварително прекратяване на изпълнението.

IlluminateF
Illuminate

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Призовава светлинна енергия, надграждаща силата си при продължително изпълнение. След като бъде пусната, изпраща вълна, която нанася щети и предоставя видимост по пътя си. Колкото по-продължително е изпълнението ѝ, толкова повече щети се нанасят.

Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

Предоставя увеличаваща се видимост, докато трае времето за изпълняване.

Нанася щети върху механични единици.

ЩЕТИ В СЕКУНДА ПРИ ИЗПЪЛНЯВАНЕ: 100
МАКС. ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2 / 3 / 4 / 5
ШИРОЧИНА: 375
ОБСЕГ: 1550
ОБЩО ЩЕТИ: 200 / 300 / 400 / 500
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon10
Mana icon150 / 160 / 170 / 180
Скритата светлина на Езалор се разкрива с прекрасен маниер.
Release Illuminate
Release Illuminate

УМЕНИЕ:No Target

Предварително прекъсване на изпълнението.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+200 Illuminate щети/лечение
25
+2 Will-O-Wisp блещукания
+300 Chakra Magic мана
20
+40% магическа устойчивост
+350 обсег на изпълняване
15
+1 Will-O-Wisp здраве
+25 скорост на движение
10
+30% придобиване на опит
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
16 +2.315 +1.623 +3.2
Скорост на движение330
Зрителен обхват1800/800
Броня1.1
Време за удар1.7
Щети43 - 50
Точка на атака0.3