RageQ
Rage

УМЕНИЕ:No Target

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Впускане в полудяваща ярост, придобивайки устойчивост към заклинания и увеличена скорост на атаката.

ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно

При изпълняване, много бъфове и дебъфове ще бъдат премахнати.

БОНУС СКОРОСТ НА АТАКА: 40 / 50 / 60 / 70
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 3 / 4 / 5 / 6
CAST POINT 0s
Cooldown icon18
Mana icon75
Яростта и бруталността на Н'аикс го правят зъл и непримирим враг в битката.
Feast
Feast

УМЕНИЕ:Passive

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Атаките на Lifestealer нараняват враговете и го лекуват с процент от макс. здраве на целта му.

Не влияе на Roshan.

Влияе върху единици с имунитет срещу заклинания.

Лекуването е, независимо от щетите.

Натрупва се кумулативно с други източници за кражба на живот.

КРАЖБА НА ЗДРАВЕ: 1.5% / 2.25% / 3.0% / 3.75%
След като избягва от килията си в Деварк, Н'аикс се препитавал с плът и кости от злощастниците, които се изпречвали на пътя му.
Open WoundsE
Open Wounds

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Lifestealer разкъсва вражеска единица, забавяйки скоростта ѝ на движение и позволявайки на съюзници да си възвърнат здраве за процент от нанесените щети върху нея. Всякакви нанесени щети ще крадат живот, включително магически щети от заклинания. Жертвата възстановява скоростта си на движение през това време.

Open Wounds забавя през 8 различни фази: 70%% / 70%% / 60%% / 50%% / 30%% / 10%% / 10%% / 10%%. Забавянето се намалява с една фаза през секунда.

Натрупва се кумулативно с други източници за кражба на живот.

КРАЖБА НА ЗДРАВЕ: 50%
МАКС. ЗАБАВЯНЕ: 70%
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8
ОБСЕГ НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ: 200 / 300 / 400 / 500
CAST POINT 0.2s
Cooldown icon24 / 20 / 16 / 12
Mana icon140
Свежите рани и ароматът на кръв често привличат мършоядите, които да довършат започнатото.
AssimilateD
Assimilate

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Allied Heroes

ТИП ЩЕТИ:магически

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Lifestealer поглъща целеви герой, позволявайки му да се скрие в него. Всяко лечение, получено от Lifestealer, се споделя с героя в него. Когато погълнат герой напуска Lifestealer, той бива избълван напред, нанасяйки щети на враговете в близост.

ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Силно

ERUPT — ЩЕТИ: 300
ERUPT — РАДИУС: 700
CAST POINT 0.2s
Cooldown icon50
Mana icon50
Как може Lifestealer да устои на шанса да вкуси някой съюзник?
InfestR
Infest

УМЕНИЕ:Unit Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Lifestealer влиза в тялото на целевата единица, ставайки недоловим, докато е вътре. След това може да изригне от тялото на своя приемник, нанасяйки щети върху враговете в близост. Ако единицата под влияние на Infest е вражески или неутрален крийп, Lifestealer може да поеме контрол над възможността ѝ да се движи и атакува. Когато единицата бъде консумирана ще излекува здравето на Lifestealer до еквивалентното текущо такова на крийпа. Не работи върху вражески герои.

ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно

Ако Infested единица умира, преди Lifestealer да я консумира — не се придобива никакво здраве.

Lifestealer получава опит докато е под въздействието на Infest.

Крийповете, които се контролират от Lifestealer, докато са Infested, споделят неговата скорост на движение.

Infest нива 2 и 3 могат да се използват върху Ancient крийпове.

РАДИУС НА ЩЕТИТЕ: 700
ЩЕТИ: 150 / 275 / 400
CAST POINT 0.2s
Cooldown icon100 / 75 / 50
Mana icon50
С това опустошение, Н'аикс поглъща живота и кръвта на гостоприемника, възвръщайки се обратно към нечестивата си мощ.
ControlF
Control

УМЕНИЕ:No Target

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Lifestealer завзема контрол над нервната система в тялото на гостоприемника, което му позволява да издава команди за движение и атака, докато е в него. Контролираните единици споделят скоростта на движение от Lifestealer. Не може да се използва върху герои.

ConsumeR
Consume

УМЕНИЕ:No Target

Lifestealer изяжда тялото на своя приемник отвътре навън, като изригва от него.

Eject
Eject

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

Изхвърля героя, който е под влиянието на Assimilate, нанасяйки щети на враговете в близост.

ERUPT — ЩЕТИ: 300
ERUPT — РАДИУС: 700
CAST POINT 0s

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+2 сек. Rage времетраене
25
+1% Feast щети/кражба на здраве
+50% кражба на здраве с Open Wounds
20
20% избягване
+25 скорост на движение
15
+30 щети
+20 скорост на атака
10
+200 здраве
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
25 +2.918 +2.415 +1.8
Скорост на движение325
Зрителен обхват1800/800
Броня2.52
Време за удар1.85
Щети52 - 62
Точка на атака0.39