Summon Spirit BearQ
Summon Spirit Bear

УМЕНИЕ:No Target

Призовава могъщ Spirit Bear като придружител, който може да екипира предмети. Ако Spirit Bear се отдалечи от Lone Druid на по-голямо разстояние от 1 100, Spirit Bear не може да атакува. Lone Druid претърпява 20.0% от максималното си здраве като разкъсващи щети, ако Spirit Bear умре. Spirit Bear не се възползва от атрибутите.

Spirit Bear разполага с уменията Return, Demolish и Entangling Roots.

Повечето заклинания си взаимодействат със Spirit Bear по същия начин, както с герои.

BEAR — ЗДРАВЕ: 1100 / 1400 / 1700 / 2000
BEAR — РЕГЕН. НА ЗДРАВЕ: 5 / 6 / 7 / 8
BEAR — ВРЕМЕ ЗА БАЗОВА АТАКА: 1.75 / 1.65 / 1.55 / 1.45
BEAR — БРОНЯ: 3 / 4 / 5 / 6
BEAR — СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ: 340 / 360 / 380 / 400
CAST POINT 0.5s
120
75
Житейският спътник на Сайла е в симбиоза с духа и сърцето му, притичвайки му се на помощ по всяко време, когато е нужен.
Spirit Link
Spirit Link

УМЕНИЕ:Passive

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Свързва Lone Druid и Spirit Bear, увеличавайки скоростта им на атака и причинява щетите, нанасяни от Spirit Bear да лекуват Lone Druid.

СКОРОСТ НА АТАКА: 16 / 34 / 52 / 70
СПОДЕЛЕНА КРАЖБА НА ЗДРАВЕ: 20% / 35% / 50% / 65%
Сайлае е окуражен от присъствието на своя спътник, жизнеността му се подновява с всеки замах от ноктите на Spirit Bear.
Savage RoarE
Savage Roar

УМЕНИЕ:No Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Lone Druid и Spirit Bear изревават ожесточено, причинявайки враговете наблизо да побегнат ужасени към своята база. Скоростта им на движение е увеличена с 20%.

Вплетеният герой ще е неспособен да се движи.

Времето за изчакване е споделено със Spirit Bear.

ОБСЕГ: 375
БОНУС СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ (ВРАГ): 20%
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 1.4 / 1.8 / 2.2 / 2.6
CAST POINT 0.1s
38 / 32 / 26 / 20
50
Сайла изучава и усвоява изкуствата на изгубения клан на Мечките, увеличавайки своята хармония с дивото.
True FormR
True Form

УМЕНИЕ:No Target

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Lone Druid научава как да се преобрази в яростна мечка, губейки предимството си за далекобойни атаки, но придобива увеличена устойчивост и подобрени версии на Entangling Roots и Demolish.

Времената за изчакване, които са различни за далекобойни и ръкопашни единици, ще бъдат базирани на това в коя форма е бил Lone Druid, когато предметът е използван.

БОНУС БРОНЯ: 8 / 10 / 12
БОНУС ЗДРАВЕ: 500 / 1000 / 1500
ВРЕМЕ НА БАЗОВАТА АТАКА: 1.7
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 40.0
ВРЕМЕ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ: 1.933
CAST POINT 0s
100
200
Могъщата мечка е царят на гората, владеейки трона чрез груба сила.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+1000 True Form и Spirit Bear здраве
25
0.1 сек. време за атака на Spirit Bear
0 сек. изчакване за Entangle
20
-50 сек. изчакване за True Form
+8 Spirit Bear броня
15
-10 сек. изчакване за Savage Roar
+25 Spirit Bear скорост на движение
10
+200 здраве
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
18 +2.520 +2.813 +1.4
Скорост на движение325
Зрителен обхват1800/800
Броня0.8
Време за удар1.6
Щети38 - 42
Точка на атака0.33

Dotabuff Plus has a new feature: Hero Mastery! See how your performance on each hero stacks up against the competition. Subscribe to Dotabuff Plus now at a limited-time holiday price!