Boundless StrikeQ
Boundless Strike

УМЕНИЕ:Point Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:физически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Само от силно разсейване

Monkey King уголемява своя жезъл и го затръшва върху земята. Така зашеметява враговете в линия и им нанася щети с критичен удар спрямо атаката му. Има True Strike.

Не влияе на врагове с имунитет срещу заклинания.

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО: 1
КРИТИЧНИ ЩЕТИ: 135% / 165% / 195% / 225%
РАЗСТОЯНИЕ: 1100
CAST POINT 0.4s
28 / 26 / 24 / 22
100
Легендарният Jingu Bang нараства спрямо волята на господаря си, гарантирайки, че никой не ще избегне досега на Monkey King.
Tree DanceW
Tree Dance

УМЕНИЕ:Unit Target

Monkey King скача връз някое дърво и се настанява на върха му. Докато е там, придобива умението Primal Spring — изпълняваща се атака с отскок. Ако дървото под Monkey King бъде унищожено, той пада и бива зашеметен за 4 секунди. Поемането на щети от Roshan или единици под контрола на играчи, докато е на земята поставя Tree Dance в изчакване.

Времето за изчакване на Tree Dance започва при приземяването.

Десният клик върху земята, ще накара Monkey King слезе от дървото.

РАЗСТОЯНИЕ: 1000
ИЗЧАКВАНЕ ПРИ ПОЕТИ ЩЕТИ: 3.0
PRIMAL SPRING — ЩЕТИ: 140 / 210 / 280 / 350
PRIMAL SPRING — ЗАБАВЯНЕ: 20% / 40% / 60% / 80%
CAST POINT 0.1s
1.45 / 1.3 / 1.15 / 1.0
0
Сън Уконг пъргаво танцува връз купола от върховете на дърветата, винаги оставащ недосегаем.
Primal SpringE
Primal Spring

УМЕНИЕ:Channelled, Point Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Monkey King изскача от върха на своето дърво, нанасяйки щети и забавяйки враговете в площта, където се е приземил. Стойността на щетите и забавянето са пропорционални на времетраенето за изпълняване.

ЩЕТИ: 140 / 210 / 280 / 350
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 20% / 40% / 60% / 80%
МАКС. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 4.0
CAST POINT 0s
20 / 18 / 16 / 14
100
Връхлитайки от безопасното закрила насред враговете, Сън Уконг атакува безмилостно.
Jingu Mastery
Jingu Mastery

УМЕНИЕ:Passive

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Monkey King's attacks awaken the Jingu Bang's power. Upon the fourth hit on the same enemy hero, Monkey King earns four charged attacks that have bonus damage and lifesteal.

Удрянето на враг с Boundless Strike добавя към брояча за попадения.

Многократното удряне на даден враг опреснява времетраенето на Jingu Mastery дебъфа.

Зарядите за удари по врагове не могат да бъдат разсеяни.

ИЗИСКВАНИ УДАРИ: 4
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА БРОЯЧА: 7 / 8 / 9 / 10
ЗАРЯДИ: 4
БОНУС ЩЕТИ: 40 / 70 / 100 / 130
БОНУС КРАЖБА НА ЗДРАВЕ: 25% / 40% / 55% / 70%
0
Винаги чувствителен към настроенията на своя господар, Jingu Bang сияе с мощ, когато бойният плам на Сън Уконг е във вихъра си.
MischiefF
Mischief

УМЕНИЕ:No Target

Променя формата на Monkey King, за да заблуди опонентите, използвайки околната среда като вдъхновение за дегизировката. Поемането на щети, атакуването и използването на някакъв предмет или умение пречупват дегизировката на Monkey King. Предоставя имунитет срещу щети за 0.2 секунди при трансформация.

Ако се трансформира в куриер, скоростта за движение на Monkey King съответства на тази за куриера.

СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ: 200
CAST POINT 0s
15
0
Внимавайте с това дърво.
Wukong's CommandR
Wukong's Command

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:физически

Monkey King създава кръгообразна формация от войници, които се разпръскват от позицията му. Ако Monkey King напусне площта, войниците се разпръскват. Те разполагат с атаките на Monkey King и се прицелват само в герои. На Monkey King се предоставя бонус броня за времетраенето на заклинанието.

Войниците не получават бонуси от Jingu Mastery.

Войниците не копират Skull Basher или Abyssal Blade

БОНУС БРОНЯ: 12 / 18 / 24
СКОРОСТ НА АТАКА (ВОЙНИК): 1.2
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 13.0
SOLDIER SPAWN INTERVAL: 4.0
SOLDIER DURATION: 12.0
CAST POINT 1.2s
120 / 100 / 80
100
Monkey King откъсва снопче козина, което духва към враговете си, зареждайки всеки кичур така, че да го трансформира в свое копие.
Spring Early
Spring Early

УМЕНИЕ:No Target

Revert Form
Revert Form

УМЕНИЕ:No Target

Връща Monkey King към оригиналната му форма.

1
0

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
Допълнителен обръч към Wukong's Command
25
0 изчакване за Primal Spring
-7.0 сек. изчакване за Boundless Strike
20
+2 Jingu Mastery заряда
+130 Jingu Mastery щети
15
+450 Tree Dance обсег за изпълняване
+0.3s Boundless Strike Stun Duration
10
+0.2s Mischief Invulnerability Duration
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
18 +2.822 +3.720 +1.8
Скорост на движение300
Зрителен обхват1800/800
Броня5.08
Време за удар1.7
Щети51 - 55
Точка на атака0.45