Fortune's EndQ
Fortune's End

УМЕНИЕ:Channelled, Unit Target

ЗАСЯГА:Heroes

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

ИЗПЪЛНЯВАЩО СЕ — Събира силата на Oracle в лъч от чиста енергия, който при освобождаване върху враг нанася щети, вкоренява и прочиства целта от бъфове в обсега около нея. Ако целта е съюзник, то ще се пречистват само дебъфовете. Може да бъде изпълнявано до [2.5] секунди. Времетраенето на вкореняването е еквивалентно на времето за изпълняване.

ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно

Подобрения с Aghanim: Increases cast range and stuns for a percentage of the duration.
ЩЕТИ: 120 / 150 / 180 / 210
МИН. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ВКОРЕНЯВАНЕТО: 0.5
МАКС. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ВКОРЕНЯВАНЕТО: 2.5
РАДИУС: 300
SCEPTER BONUS RANGE: 800
SCEPTER BONUS RADIUS: 150
SCEPTER STUN DURATION: 50%
CAST POINT 0s
Cooldown icon15 / 12 / 9 / 6
Mana icon100
Астралното кълбо пращи с мощ, докато суровата енергия се разразява напред. Временно прекъсва връзката на враг към собственото му тяло.
Fate's EdictW
Fate's Edict

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Oracle омайва цел, обезоръжавайки я и предоставяйки ѝ 100% устойчивост към магически щети. Може да бъде изпълнено върху съюзници и врагове.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon16 / 13 / 10 / 7
Mana icon50
Необоримо пророчество отеква: „Някой избран съюзник за кратко няма да пострада от магиите“. За другите видове страдания обаче…
Purifying FlamesE
Purifying Flames

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Allied Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Изгаря примесите, нанасяйки тежки магически щети на целта, преди да предизвика регенериране на здраве през време. Количеството регенерирано здраве през времетраенето надвишава това на първоначалните щети. Може да бъде изпълнено върху съюзници и врагове.

Лечението от Purifying Flames може да се натрупва със себе си.

ЩЕТИ: 90 / 180 / 270 / 360
ЛЕЧЕНИЕ В СЕКУНДА: 11 / 22 / 33 / 44
ОБЩО ЛЕКУВАНЕ: 99 / 198 / 297 / 396
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 9.0
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon2.25
Mana icon80 / 85 / 90 / 95
Както някоя огледална зала може да увеличи светлината от една свещ, натрошените вселенски стени могат да преобразува блясъка от пророчеството в пламнал факел.
False PromiseR
False Promise

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Allied Heroes

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Временно променя съдбата на някой съюзник, отлагайки всякакво лечение или щети, докато False Promise приключи. Всякакво лечение, което е било отложено от False Promise се удвоява. Премахва повечето негативни статус ефекти и преустановява при първоначалното изпълняване.

ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Силно

Отложените щети и лечение ще вземат предвид намаляването на бронята и магическата устойчивост, когато се получават.

Отложените щети и лечение, влизат в сила веднага щом целта стане уязвима.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8 / 9 / 10
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon115 / 80 / 45
Mana icon100 / 150 / 200
Неприятели и лъжепророци често измислят лъжи за човешките съдби.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+2 сек. False Promise времетраене
25
-5.0 сек. изчакване за Fate's Edict
False Promise невидимост
20
+45 скорост на движение
+120 злато/мин.
15
+150 обсег на изпълняване
+15 интелект
10
+1.0 сек. Fortune's End макс. времетраене
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
20 +2.415 +1.726 +4.0
Скорост на движение295
Зрителен обхват1800/800
Броня2.1
Време за удар1.7
Щети39 - 45
Точка на атака0.3