SwashbuckleQ
Swashbuckle

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:физически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Векторно прицелване. Pangolier се втурва по целевата линия, след което намушква всички врагове в изписаната посока с редица бързи замахвания.

От тези щети има шанс да се активира Lucky Shot.

Модификаторите на атаката имат шанс за процедура при нападения от Swashbuckle.

Изпълняването на Swashbuckle по време на Rolling Thunder приключва Rolling Thunder.

DASH — ОБСЕГ: 1000
SLASH — ОБСЕГ: 900
ЩЕТИ ЗА ПОПАДЕНИЕ: 24 / 42 / 60 / 78
SLASH — ШИРОЧИНА: 125
ПОПАДЕНИЯ: 4
CAST POINT 0s
Cooldown icon20 / 16 / 12 / 8
Mana icon80 / 90 / 100 / 110
Острието на Pangolier е дори още по-чевръсто от езика му.
Shield CrashW
Shield Crash

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Pangolier скача във въздуха и пада с трясък обратно върху земята, нанасяйки щети на всички врагове в даден радиус. При всеки ударен вражески герой, той получава краткотраен процент за намаляване на входящите щети.

Движението напред се запазва, ако Shield Crash се използва, докато Rolling Thunder е активно. Така позволя на Rolling Thunder да преодолява стени или скали.

Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

Подобрения с Aghanim: Причинява Shield Crash да изпълнява Swashbuckle с 2 атаки на всеки 90 градуса около героя Ви.
ЩЕТИ: 75 / 150 / 225 / 300
НАМАЛЯВАНЕ ЗА ГЕРОЙ: 9% / 12% / 15% / 18%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО: 10.0
CAST POINT 0s
Cooldown icon19 / 17 / 15 / 13
Mana icon90 / 100 / 110 / 120
Pangolier наистина преуспява само когато е насред своите врагове.
Lucky Shot
Lucky Shot

УМЕНИЕ:Passive

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Pangolier хвърля заровете и оставя съдбата да реши последствието за враговете му. Предоставя шанс да забави, приложи обезоръжаване и намаляване на бронята.

ШАНС: 17%
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 2 / 3 / 4 / 5
ЗАБАВЯНЕ: 35%
НАМАЛЯВАНЕ НА БРОНЯ: 3 / 4 / 5 / 6
Rolling ThunderR
Rolling Thunder

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Pangolier се свива на кълбо с магически имунитет и се търкулва. Докато го прави, се движи с увеличена скорост и може да преминава през дървета, но има намалено умение да завива. Удряйки враговете, той ги отблъсква назад, нанасяйки щети и зашеметяване, когато се приземят.

Сблъскването със стени или скали ще причини временна пауза, докато Pangolier обърне посоката си.

ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно

Враговете могат да бъдат зашеметени множество пъти при употреба. Но не могат да бъдат повлияни последващ път, докато времетраенето на предходното зашеметяване не приключи.

DAMAGE: 200 / 275 / 350
ВРЕМЕ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ: 1.2
СКОРОСТ НА ТЪРКАЛЯНЕ: 600.0
РАДИУС: 150
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО: 1.0 / 1.25 / 1.5
РАЗСТОЯНИЕ НА ОТБЛЪСКВАНЕТО: 150
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8.0
CAST POINT 1.2s
Cooldown icon70
Mana icon100 / 150 / 200
Там, где предшествениците му дирели само убежище, Pangolier зърнал подходяща възможност…
Stop RollingR
Stop Rolling

УМЕНИЕ:No Target

Спрете!

Донте Панлин спира, когато му е угодно.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
-35 сек. изчакване за Rolling Thunder
25
-3 сек. изчакване за Swashbuckle
+20 сила
20
+40 Swashbuckle щети
+2 сек. Rolling Thunder времетраене
15
2 сек. изчакване на Shield Crash при Rolling Thunder
+300 Swashbuckle обсег на разрезите
10
+3 реген. на мана
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
17 +2.518 +3.216 +1.9
Скорост на движение305
Зрителен обхват1800/800
Броня3.52
Време за удар1.7
Щети51 - 57
Точка на атака0.33