SwashbuckleQ
Swashbuckle

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:физически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Векторно прицелване. Pangolier се втурва по целевата линия, след което намушква всички врагове в изписаната посока с редица бързи замахвания.

От тези щети има шанс да се активира Lucky Shot.

Модификаторите на атаката разполагат с шанс за процедура при нападения от Swashbuckle.

Изпълняването на Swashbuckle по време на Rolling Thunder приключва Rolling Thunder.

DASH — ОБСЕГ: 900
SLASH — ОБСЕГ: 1000
ЩЕТИ ЗА ПОПАДЕНИЕ: 24 / 42 / 60 / 78
SLASH — ШИРОЧИНА: 125
ПОПАДЕНИЯ: 4
CAST POINT 0s
Cooldown icon20 / 16 / 12 / 8
Mana icon80 / 90 / 100 / 110
Острието на Pangolier е дори още по-чевръсто от езика му.
Shield CrashW
Shield Crash

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Pangolier скача във въздуха и пада с трясък обратно върху земята пред текущата му позиция, нанасяйки щети на всички врагове в даден радиус. При всеки ударен вражески герой, той получава краткотраен процент за намаляване на входящите щети.

Движението напред се запазва, ако Shield Crash се използва, докато Rolling Thunder е активно. Така позволя на Rolling Thunder да преодолява стени или скали.

Подобрения с Aghanim: Причинява Shield Crash да изпълнява Swashbuckle с 2 атаки на всеки 90 градуса около героя Ви.
ЩЕТИ: 75 / 150 / 225 / 300
НАМАЛЯВАНЕ ЗА ГЕРОЙ: 9% / 12% / 15% / 18%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО: 10.0
РАДИУС: 500
CAST POINT 0s
Cooldown icon19 / 17 / 15 / 13
Mana icon90 / 100 / 110 / 120
Pangolier наистина преуспява само когато е насред своите врагове.
Lucky Shot
Lucky Shot

УМЕНИЕ:Passive

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Pangolier хвърля заровете и оставя съдбата да реши последствието за враговете му. Предоставя шанс да забави, приложи обезоръжаване и намаляване на бронята.

ШАНС: 17%
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 2 / 3 / 4 / 5
ЗАБАВЯНЕ: 35%
НАМАЛЯВАНЕ НА БРОНЯ: 3 / 4 / 5 / 6
Острието на Pangolier по-често е напътствано от прищевки, отколкото от здравия разум.
Rolling ThunderR
Rolling Thunder

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Pangolier се свива на кълбо с имунитет срещу заклинания и се търкулва. Докато го прави, се движи с увеличена скорост и може да преминава през дървета, но има намалено умение да завива. Удряйки враговете, той ги отблъсква назад, нанасяйки щети и зашеметяване, когато се приземят.

Сблъскването със стени или скали ще причини временна пауза, докато Pangolier обърне посоката си.

ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно

Враговете могат да бъдат зашеметени множество пъти при употреба. Но не могат да бъдат повлияни последващ път, докато времетраенето на предходното зашеметяване не приключи.

Ако Pangolier е преустановен, докато се търкулва, той ще продължи да зашеметява и отблъсква враговете, които влязат в обсега.

DAMAGE: 200 / 275 / 350
ВРЕМЕ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ: 1.2
СКОРОСТ НА ТЪРКАЛЯНЕ: 600.0
РАДИУС: 150
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО: 1.0 / 1.25 / 1.5
РАЗСТОЯНИЕ НА ОТБЛЪСКВАНЕТО: 150
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8.0
CAST POINT 1.2s
Cooldown icon70
Mana icon100 / 150 / 200
Там, где предшествениците му дирели само убежище, Pangolier зърнал подходяща възможност…
Stop RollingR
Stop Rolling

УМЕНИЕ:No Target

Спрете!

Донте Панлин спира, когато му е угодно.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
-28.0 сек. изчакване за Rolling Thunder
25
-2.5 сек. изчакване за Swashbuckle
+16 сила
20
+30 Swashbuckle щети
+3.0 сек. Rolling Thunder времетраене
15
2.5 сек. изчакване на Shield Crash при Rolling Thunder
+350 Swashbuckle обсег на разрезите
10
+2 реген. на мана
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
17 +2.518 +3.216 +1.9
Скорост на движение305
Зрителен обхват1800/800
Броня3.52
Време за удар1.7
Щети51 - 57
Точка на атака0.33

Dotabuff is continuing to develop new Dota products and would like your feedback to help us shape them! Tell us a little about yourself and your Dota experience and you may be selected to do a short video call with us, and receive a $20 steam gift card for your time.