Spirit LanceQ
Spirit Lance

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Изпраща магическа Spirit Lance към целева вражеска единица, нанасяйки щети и забавяйки я. В същото време призовава илюзионен фантом, който атакува единицата.

Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

Подобрения с Aghanim: Причинява Spirit Lance да отскача от враговете наблизо.

Илюзиите наблизо ще имитират анимацията за изпълняване.

LANCE — ЩЕТИ: 100 / 150 / 200 / 250
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 3.25
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: -10% / -18% / -26% / -34%
ILLUSION — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 2 / 4 / 6 / 8
ILLUSION — ЩЕТИ: 20%
ILLUSION — ПОЕМАНИ ЩЕТИ: 400%
РАДИУС НА ОТСКОК СЪС СКИПТЪР: 400
ОТСКОЦИ СЪС СКИПТЪР: 5
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon7
Mana icon125 / 130 / 135 / 140
Умението на Азраит да пронизва с копие рибата за семейната вечеря се оказва доста полезна на бойното поле.
DoppelgangerW
Doppelganger

УМЕНИЕ:Point Target

Phantom Lancer за кратко изчезва от бойното поле. След 1.0 секунди, той и всичките му илюзии наблизо се появяват в целевото местонахождение с още два двойника. Удължава времетраенето на всички илюзии. Двата добавени двойника имат различни характеристики. Единият поема нормални щети, но не нанася никакви. Докато другият поема 600% щети и нанася 20%.

ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно

Това умение може да бъде използвано за избягване на снаряди и разсейване на дебъфове.

Дърветата близо до повторно появяваща се единица биват унищожени.

Phantom Lancer и съюзниците му могат да виждат коя илюзия поема 100% щети.

РАЗМЕР НА ЦЕЛЕВАТА ПЛОЩ: 325
ILLUSION — РАДИУС НА СЪБИРАНЕ: 900
ОТЛАГАНЕ ПОВТОРНАТА ПОЯВА: 1.0
DOPPELGANGER — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8.0
ILLUSION — УДЪЛЖАВАНЕ НА ВРЕМЕТРАЕНЕТО: 2.0
CAST POINT 0.1s
Cooldown icon25 / 20 / 15 / 10
Mana icon50
Смъртта на Страховития Магус Ворн вдъхнала на Phantom Lancer умението да извива и пречупва всички светлинни спектри.
Phantom RushE
Phantom Rush

УМЕНИЕ:No Target, Toggle

Когато се прицелва към враг за атака, Phantom Lancer бързо се втурва в обсег, придобивайки временно подсилване на ловкостта при достигането до целта. Илюзиите на Phantom Lancer също имат това умение.

Ако заповедта за атака бъде отменена, бонус скоростта на движение се губи.

Увеличената скорост на движение е 800.

RUSH — МИН. ДИСТАНЦИЯ: 250
RUSH — МАКС. ДИСТАНЦИЯ: 600 / 700 / 800 / 900
БОНУС ЛОВКОСТ: 11 / 22 / 33 / 44
Cooldown icon16 / 12 / 8 / 4
Азраит е наясно, че на бойното поле, скоростта може да е всичко.
Juxtapose
Juxtapose

УМЕНИЕ:Passive

Phantom Lancer има шанс да пречупи присъствието си, създавайки собствена илюзия. Илюзиите също могат да се пречупват допълнително. Илюзиите, създадени от Phantom Lancer, траят 8 секунди, докато тези, създадени от други илюзии, траят 4 секунди.

Илюзиите създадени чрез Juxtapose ще атакуват целта, върху която умението е било задействано.

МАКС. ILLUSIONS: 6 / 8 / 10
ШАНС ЗА ЗАДЕЙСТВАНЕ (ГЕРОЙ): 40% / 45% / 50%
ШАНС ЗА ЗАДЕЙСТВАНЕ (ILLUSION): 8%
ILLUSION — ЩЕТИ: 18%
ILLUSION — ПОЕМАНИ ЩЕТИ: 650%
Всяка от атаките с копие на Азраит се усеща като две от нормалния войник, или три, или четири…

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+30% критичен удар (x2)
25
-6 сек. изчакване за Doppelganger
+5 макс. илюзии от Juxtapose
20
+500 Phantom Rush обсег
+125 Spirit Lance щети
15
+250 здраве
+20 скорост на атака
10
20% избягване
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
19 +2.229 +3.219 +2.0
Скорост на движение290
Зрителен обхват1800/800
Броня4.06
Време за удар1.7
Щети51 - 73
Точка на атака0.5