Spirit LanceQ
Spirit Lance

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Изпраща магическа Spirit Lance към целева вражеска единица, нанасяйки щети и забавяйки я. В същото време призовава илюзионен фантом, който атакува единицата.

Илюзиите наблизо ще имитират анимацията за изпълняване.

LANCE — ЩЕТИ: 100 / 160 / 220 / 280
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 3.25
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: -10% / -18% / -26% / -34%
ИЛЮЗИЯ (ВРЕМЕТРАЕНЕ): 2 / 4 / 6 / 8
ILLUSION — ЩЕТИ: 20%
ILLUSION — ПОЕТИ ЩЕТИ: 400%
CAST POINT 0.3s
7
120
Умението на Азраит да пронизва с копие рибата за семейната вечеря се оказва доста полезна на бойното поле.
DoppelgangerW
Doppelganger

УМЕНИЕ:Point Target

Phantom Lancer за кратко изчезва от бойното поле. След 1.0 секунди, той и всичките му илюзии наблизо се появяват в рамките на целевото местонахождение с още два двойника. Удължава времетраенето на всички илюзии. Двата добавени двойника имат различни характеристики. Единият поема нормални щети, но не нанася никакви. Докато другият поема %illusion_2_damage_in_pct% щети и нанася %illusion_2_damage_out_pct%.

ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно

Това умение може да бъде използвано за отбягване на снаряди и разсейване на дебъфове.

Дърветата близо до повторно появяваща се единица биват унищожени.

Phantom Lancer и съюзниците му могат да виждат коя илюзия поема 100% щети.

РАЗМЕР НА ЦЕЛЕВАТА ПЛОЩ: 325
ILLUSION — РАДИУС НА СЪБИРАНЕ: 900
ОТЛАГАНЕ ПОВТОРНАТА ПОЯВА: 1.0
DOPPELGANGER — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8.0
ILLUSION — УДЪЛЖАВАНЕ НА ВРЕМЕТРАЕНЕТО: 2.0
CAST POINT 0.1s
25 / 20 / 15 / 10
50
Смъртта на Страховития Магус Ворн наситила у Phantom Lancer умението да извива и пречупва всички светлинни спектри.
Phantom RushE
Phantom Rush

УМЕНИЕ:No Target, Toggle

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Когато се прицелва към враг за атака, Phantom Lancer бързо се втурва в обсег, придобивайки временно подсилване на ловкостта. Илюзиите на Phantom Lancer също разполагат това умение.

Ако заповедта за атака бъде отменена, бонус скоростта на движение се губи.

Phantom Rush скоростта на движение е %bonus_speed%.

RUSH — МИН. ДИСТАНЦИЯ: 200
RUSH — МАКС. ДИСТАНЦИЯ: 600 / 675 / 750 / 825
БОНУС ЛОВКОСТ: 10 / 20 / 30 / 40
16 / 12 / 8 / 4
Азраит е наясно, че на бойното поле, скоростта може да е всичко.
Juxtapose
Juxtapose

УМЕНИЕ:Passive

Phantom Lancer има шанс да пречупи присъствието си, създавайки собствена илюзия. Илюзиите също могат да се пречупват допълнително. Илюзиите, създадени от Phantom Lancer, траят 8 секунди, докато тези, създадени от други илюзии, траят 4 секунди.

Илюзиите създадени чрез Juxtapose ще атакуват целта, върху която умението е било задействано.

МАКС. ILLUSIONS: 6 / 8 / 10
ШАНС ЗА ЗАДЕЙСТВАНЕ (ГЕРОЙ): 40% / 45% / 50%
ШАНС ЗА ЗАДЕЙСТВАНЕ (ILLUSION): 8%
ILLUSION — ЩЕТИ: 22%
ILLUSION — ПОЕТИ ЩЕТИ: 650%
БОНУС ИЛЮЗИИ (СКИПТЪР): 2
40
75
Всяка от атаките с копие на Азраит се усеща като две от нормалния войник, или три, или четири…

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+24.0% критичен удар (200.0%)
25
-4 сек. изчакване за Doppelganger
+5% Juxtapose щети
20
+300 Phantom Rush обсег
-2.0 сек. изчакване за Spirit Lance
15
16% избягване
+15 скорост на атака
10
+150 здраве
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
19 +2.226 +3.221 +2.0
Скорост на движение290
Зрителен обхват1800/800
Броня2.64
Време за удар1.7
Щети52 - 62
Точка на атака0.5