Dark PactQ
Dark Pact

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

След кратко забавяне, Slark жертва част от здравето си, прочиствайки повечето отрицателни дебъфове и нанася щети върху вражески единици около себе си. Slark поема само 50% от щетите.

ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Силно

%delay% секунди след изпълнение, поредица от %total_pulses% пулса през интервал от %pulse_interval% секунди нанасят щетите.

Също така всеки пулс премахва дебъфове от Slark.

Не може да се самоубиете с това умение.

Пулсирането спира, ако Slark умре.

ОТЛАГАНЕ: 1.5
РАДИУС: 325
ЩЕТИ: 75 / 150 / 225 / 300
CAST POINT 0.001s
Cooldown icon9 / 8 / 7 / 6
Mana icon60
Слидърийн имат умението да се регенерират в случай на фатално ощетяване, за да спасят живота си.
PounceW
Pounce

УМЕНИЕ:No Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Slark скача напред, грабвайки първия герой, с когото се сблъска. Тази единица е повлияна от Leashed и може да се движи само до ограничено разстояние от мястото за приземяване на Slark.

Подобрения с Aghanim: Предоставя %max_charges% заряда и увеличава обсега на връхлитане.

При изпълняването, Slark скача напред със скорост от %pounce_speed%. Спирайки, когато се захване към вражески герой или измине разстояние от %pounce_distance%.

Единиците с имунитет срещу заклинания не могат да бъдат Leashed.

Дърветата около местоположението за приземяването на Slark ще бъдат унищожени.

РАЗСТОЯНИЕ: 700
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА КАИШКАТА: 2.5 / 2.75 / 3.0 / 3.25
РАДИУС НА КАИШКАТА: 400
РАЗСТОЯНИЕ (СКИПТЪР): 1100
Cooldown icon20 / 16 / 12 / 8
Mana icon75
Прекараното време в Мрачния риф е превърнало Slark в опасен, агресивен и безстрашен убиец.
Essence Shift
Essence Shift

УМЕНИЕ:Passive

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Slark краде есенцията на живот на вражески герои със своите атаки, като така присвоява всеки от техните атрибути, конвертирайки ги в бонус ловкост. Ако Slark убие даден повлиян вражески герой, перманентно открадва 1 ловкост.

Атрибутите не могат да бъдат свалени под 1.

Статистиките за Essence Shift се връщат към нормалните при смърт. Връщането на статистиките за Slark и повлияния герой са отделни.

С цел перманентно да открадне ловкост, не е нужно Slark да нанесе убийствения удар. Това е така, стига вражеският герой да е убит в рамките на обсег 300 от Slark, докато разполага с Essence Shift дебъфа.

ПОЛУЧЕНА ЛОВКОСТ: 3
ЗАГУБА ЗА ВСИЧКИ АТРИБУТИ: 1
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 15 / 30 / 60 / 100
С всяка атака по противника, Slark научава повече за техните слабости.
Shadow DanceR
Shadow Dance

УМЕНИЕ:No Target

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Когато бъде използвано, Slark се скрива в облак от сенки, придобивайки имунитет срещу засичане. Атакуването, изпълняването на заклинания и използването на предмети няма да разкрият Slark. Пасивно, когато вражеският отбор не го вижда, Slark придобива бонус скорост на движение и регенерация на здраве.

Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

Подобрения с Aghanim: Намалява времето за изчакване и причинява активния Shadow Dance да бъде умение с площ на ефекта, прикривайки съюзническите герои наблизо под него. Съюзниците не придобиват бонус скорост на движение или регенерация на здраве.

Ако Slark поеме щети от неутрална единица, бонусите за пасивно движение и регенерация на здравето се губят за %neutral_disable% секунди.

Бонусите за пасивно движение и реген. на здравето имат %activation_delay% секундно отлагане при активиране и деактивиране.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4.0 / 4.25 / 4.5
БОНУС СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ: 20% / 35% / 50%
ПРИДОБИТО ЗДРАВЕ В СЕКУНДА: 5% / 6% / 7%
Cooldown icon80 / 70 / 60
Mana icon120
Скритият Тринадесети е неуловим враг.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+65 сек. Essence Shift времетраене
25
+1.0 сек. Shadow Dance времетраене
+0.8 сек. Pounce Leash
20
+120 Dark Pact щети
15% кражба на здраве
15
+20 скорост на атака
+6 ловкост
10
+9 сила
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
21 +1.921 +1.716 +1.7
Скорост на движение300
Зрителен обхват1800/1800
Броня2.94
Време за удар1.7
Щети53 - 61
Точка на атака0.5