Talent Usage
62.6% Честота на пикване
+8 Mortimer Kisses Launched
+8 Mortimer Kisses Launched

Pick Rate: 62.6%
Win Rate: 62.8%
+4.6% Успеваемост
25
37.4% Честота на пикване
Scatterblast Applies 3.0s Disarm
Scatterblast Applies 3.0s Disarm

Pick Rate: 37.4%
Win Rate: 58.2%
-4.6% Успеваемост
57.8% Честота на пикване
+25% Mortimer Kisses Movement Slow
+25% Mortimer Kisses Movement Slow

Pick Rate: 57.8%
Win Rate: 59.8%
+3.6% Успеваемост
20
42.2% Честота на пикване
Lil' Shredder Uses Your Attack Damage
Lil' Shredder Uses Your Attack Damage

Pick Rate: 42.2%
Win Rate: 56.1%
-3.6% Успеваемост
28.4% Честота на пикване
+60 Scatterblast Damage
+60 Scatterblast Damage

Pick Rate: 28.4%
Win Rate: 49.9%
-6.3% Успеваемост
15
71.6% Честота на пикване
Firesnap Cookie Restores 250 Health
Firesnap Cookie Restores 250 Health

Pick Rate: 71.6%
Win Rate: 56.2%
+6.3% Успеваемост
36.7% Честота на пикване
+20 скорост на движение
+20 скорост на движение

Pick Rate: 36.7%
Win Rate: 50.8%
-1.6% Успеваемост
10
63.3% Честота на пикване
+250 здраве
+250 здраве

Pick Rate: 63.3%
Win Rate: 52.4%
+1.6% Успеваемост
Първа точка на умение при ниво
12345611
Scatterblast
17.5%
+0.2%
48.7%
+0.3%
21.6%
+0.3%
8.0%
-0.5%
1.6%
-7.4%
2.6%
-2.5%
Firesnap Cookie
19.1%
+2.8%
44.9%
+0.1%
16.5%
+0.3%
12.2%
-1.8%
6.3%
-6.4%
Lil' Shredder
63.7%
-0.9%
6.4%
-3.0%
2.3%
+1.9%
25.5%
+2.5%
Mortimer Kisses
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на това при кое ниво на героя е било вдигнато за първи път някое от уменията му. Сравнявайте данните хоризонтално.

Завършване с покачването на умението при ниво
78911131618
Scatterblast
60.0%
+1.5%
2.9%
-7.9%
5.7%
-0.9%
19.0%
-2.7%
12.4%
-0.5%
Firesnap Cookie
3.5%
+2.8%
27.7%
+1.9%
42.4%
+1.2%
1.8%
-6.9%
24.0%
-3.9%
Lil' Shredder
36.5%
-1.8%
2.4%
-6.5%
3.2%
-8.9%
2.7%
-2.5%
54.0%
+1.9%
Mortimer Kisses
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта при завършване покачването на всички точки на дадено умение при определено ниво на героя. Сравнявайте данните хоризонтално.
Talent Trendslast 7 days
25
+8 Mortimer Kisses Launched
Scatterblast Applies 3.0s Disarm
20
+25% Mortimer Kisses Movement Slow
Lil' Shredder Uses Your Attack Damage
15
+60 Scatterblast Damage
Firesnap Cookie Restores 250 Health
10
+20 скорост на движение
+250 здраве
Най-популярни приоритети
Mortimer Kisses
R
Scatterblast
Q
Lil' Shredder
E
Firesnap Cookie
W
30.38% Използваемост
54.76% Успеваемост
Mortimer Kisses
R
Scatterblast
Q
Firesnap Cookie
W
Lil' Shredder
E
27.80% Използваемост
56.14% Успеваемост
Lil' Shredder
E
Mortimer Kisses
R
Scatterblast
Q
Firesnap Cookie
W
23.89% Използваемост
51.14% Успеваемост

Предпочитани умения по ниво на героя
123456789111213141618
Scatterblast
17.5%
+0.2%
48.7%
+0.3%
56.0%
+0.9%
41.5%
+0.1%
60.5%
+1.2%
61.4%
+1.0%
26.3%
-2.7%
24.3%
-2.2%
23.1%
-3.0%
12.7%
-0.1%
14.3%
-0.7%
14.3%
-0.5%
Firesnap Cookie
19.1%
+2.8%
44.9%
+0.1%
19.6%
+0.7%
42.0%
+0.5%
3.8%
+2.1%
3.5%
+2.5%
68.0%
+1.3%
69.9%
+1.2%
47.5%
+0.2%
28.7%
-4.0%
26.6%
-3.9%
27.1%
-3.9%
Lil' Shredder
63.4%
-0.9%
6.4%
-3.0%
24.5%
-2.6%
16.5%
-1.5%
35.8%
-2.3%
35.1%
-2.1%
5.7%
-3.2%
5.8%
-4.9%
28.4%
+2.1%
58.7%
+2.0%
59.1%
+1.9%
57.7%
+1.9%
Mortimer Kisses
100.0%
100.0%
99.9%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на предпочитаното умение при всяко ниво на героя. Сравнявайте данните вертикално.

Най-популярни последователности
Scatterblast
3
4
5
7
Firesnap Cookie
2
8
9
11
Lil' Shredder
1
13
14
16
Mortimer Kisses
6
12
18
Talent: +250 Health
10
Talent: Firesnap Cookie Restores 250 Health
15
11.97%
Използваемост
50.93%
Успеваемост
Scatterblast
2
3
5
7
Firesnap Cookie
1
4
8
9
Lil' Shredder
11
13
14
16
Mortimer Kisses
6
12
18
Talent: +250 Health
10
Talent: Firesnap Cookie Restores 250 Health
15
6.18%
Използваемост
52.28%
Успеваемост
Scatterblast
2
13
14
16
Firesnap Cookie
3
8
9
11
Lil' Shredder
1
4
5
7
Mortimer Kisses
6
12
18
Talent: +250 Health
10
Talent: Firesnap Cookie Restores 250 Health
15
6.08%
Използваемост
50.39%
Успеваемост
Scatterblast
1
3
5
7
Firesnap Cookie
2
4
8
9
Lil' Shredder
11
13
14
16
Mortimer Kisses
6
12
18
Talent: +250 Health
10
Talent: Firesnap Cookie Restores 250 Health
15
5.61%
Използваемост
53.97%
Успеваемост
Scatterblast
2
8
9
11
Firesnap Cookie
4
13
14
16
Lil' Shredder
1
3
5
7
Mortimer Kisses
6
12
18
Talent: +250 Health
10
Talent: Firesnap Cookie Restores 250 Health
15
4.27%
Използваемост
45.05%
Успеваемост