Talent Usage
50.7% Честота на пикване
+6 изстреляни Mortimer Kisses
+6 изстреляни Mortimer Kisses

Pick Rate: 50.7%
Win Rate: 62.9%
+0.2% Успеваемост
25
49.3% Честота на пикване
3x Lil' Shredder Multishot
3x Lil' Shredder Multishot

Pick Rate: 49.3%
Win Rate: 62.7%
-0.2% Успеваемост
52.5% Честота на пикване
+20% Mortimer Kisses забавяне на движението
+20% Mortimer Kisses забавяне на движението

Pick Rate: 52.5%
Win Rate: 59.1%
+3.1% Успеваемост
20
47.5% Честота на пикване
Lil' Shredder използва щетите Ви на атака
Lil' Shredder използва щетите Ви на атака

Pick Rate: 47.5%
Win Rate: 56.0%
-3.1% Успеваемост
28.1% Честота на пикване
+60 Scatterblast щети
+60 Scatterblast щети

Pick Rate: 28.1%
Win Rate: 48.4%
-5.0% Успеваемост
15
71.9% Честота на пикване
Firesnap Cookie възстановява 200 здраве
Firesnap Cookie възстановява 200 здраве

Pick Rate: 71.9%
Win Rate: 53.4%
+5.0% Успеваемост
30.0% Честота на пикване
+15 скорост на движение
+15 скорост на движение

Pick Rate: 30.0%
Win Rate: 48.4%
-0.6% Успеваемост
10
70.0% Честота на пикване
+200 здраве
+200 здраве

Pick Rate: 70.0%
Win Rate: 49.0%
+0.6% Успеваемост
Първа точка на умение при ниво
1246891011
Scatterblast
78.8%
-0.1%
21.1%
+0.3%
Firesnap Cookie
21.1%
+0.3%
76.9%
1.6%
-5.0%
Lil' Shredder
2.0%
-3.7%
17.1%
-0.5%
4.3%
-1.9%
3.2%
-0.7%
5.5%
+0.3%
65.6%
+0.5%
Mortimer Kisses
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на това при кое ниво на героя е било вдигнато за първи път някое от уменията му. Сравнявайте данните хоризонтално.

Завършване с покачването на умението при ниво
78911151618
Scatterblast
93.5%
+0.1%
5.7%
-0.8%
Firesnap Cookie
71.0%
+0.5%
25.6%
-0.9%
1.7%
-7.0%
Lil' Shredder
2.0%
-4.0%
6.1%
91.6%
+0.2%
Mortimer Kisses
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта при завършване покачването на всички точки на дадено умение при определено ниво на героя. Сравнявайте данните хоризонтално.
Talent Trendslast 7 days
25
+6 изстреляни Mortimer Kisses
3x Lil' Shredder Multishot
20
+20% Mortimer Kisses забавяне на движението
Lil' Shredder използва щетите Ви на атака
15
+60 Scatterblast щети
Firesnap Cookie възстановява 200 здраве
10
+15 скорост на движение
+200 здраве
Най-популярни приоритети
Mortimer Kisses
R
Scatterblast
Q
Firesnap Cookie
W
Lil' Shredder
E
94.02% Използваемост
50.78% Успеваемост
Mortimer Kisses
R
Scatterblast
Q
Lil' Shredder
E
Firesnap Cookie
W
2.66% Използваемост
39.76% Успеваемост
Firesnap Cookie
W
Mortimer Kisses
R
Scatterblast
Q
Lil' Shredder
E
2.45% Използваемост
50.85% Успеваемост

Предпочитани умения по ниво на героя
1234567891011121314151618
Scatterblast
78.8%
-0.1%
21.1%
+0.3%
98.2%
1.6%
-1.5%
95.9%
+0.1%
97.0%
6.3%
-1.0%
Firesnap Cookie
21.1%
+0.3%
76.9%
1.1%
-0.4%
81.4%
+0.1%
2.4%
+1.3%
1.9%
+0.2%
88.7%
+0.2%
94.5%
+0.1%
25.8%
-0.9%
1.8%
-4.9%
1.8%
-5.8%
1.9%
-7.0%
Lil' Shredder
2.0%
-3.7%
16.9%
-0.5%
1.7%
-4.8%
1.1%
-4.0%
5.1%
-1.5%
4.8%
-1.6%
5.5%
+0.3%
67.9%
+0.4%
98.1%
+0.1%
97.9%
+0.1%
5.9%
91.9%
+0.2%
Mortimer Kisses
100.0%
99.9%
99.7%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на предпочитаното умение при всяко ниво на героя. Сравнявайте данните вертикално.

Най-популярни последователности
Scatterblast
1
3
5
7
Firesnap Cookie
2
4
8
9
Lil' Shredder
11
13
14
16
Mortimer Kisses
6
12
18
Talent: +200 Health
10
Talent: Firesnap Cookie Restores 200 Health
15
23.57%
Използваемост
44.51%
Успеваемост
Scatterblast
1
3
5
7
Firesnap Cookie
2
8
9
11
Lil' Shredder
4
13
14
16
Mortimer Kisses
6
12
18
Talent: +200 Health
10
Talent: Firesnap Cookie Restores 200 Health
15
9.74%
Използваемост
44.77%
Успеваемост
Scatterblast
2
3
5
7
Firesnap Cookie
1
4
8
9
Lil' Shredder
11
13
14
16
Mortimer Kisses
6
12
18
Talent: +200 Health
10
Talent: Firesnap Cookie Restores 200 Health
15
8.08%
Използваемост
47.01%
Успеваемост
Scatterblast
1
3
5
7
Firesnap Cookie
2
4
8
9
Lil' Shredder
11
13
14
16
Mortimer Kisses
6
12
18
Talent: +200 Health
10
Talent: +60 Scatterblast Damage
15
4.84%
Използваемост
37.12%
Успеваемост
Scatterblast
1
3
5
7
Firesnap Cookie
2
4
8
9
Lil' Shredder
11
13
14
16
Mortimer Kisses
6
12
18
Talent: +15 Movement Speed
10
Talent: Firesnap Cookie Restores 200 Health
15
4.78%
Използваемост
40.17%
Успеваемост