RefractionQ
Refraction

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:физически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Templar Assassin става изключително неуловима, избягвайки щети, но получава бонус към нейните. Ефектите за щетите и избягването са отделни, а броят на инстанциите е ограничен.

Щетите, като премахване на здраве, пренебрегват Refraction (това не намаля зарядите).

Само инстанциите от %damage_threshold% или повече щети ще задействат Refraction.

Refraction е видимо за враговете.

ИНСТАНЦИИ: 3 / 4 / 5 / 6
БОНУС ЩЕТИ: 25 / 50 / 75 / 100
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 17
CAST POINT 0s
17
100
Манипулирайки своя магически воал, Ланая извърта законите на природата в нейна полза.
MeldW
Meld

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:физически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Templar Assassin се прикрива, ставайки невидима стига да остане неподвижна. Ако невидимостта от Meld се наруши при атакуване на враг, Ланая ще му нанесе бонус щети, намалявайки неговата броня за [12] секунди.

Meld се пречупва чрез всякакво действие, различно от оставането на място.

Намаляването на бронята от Meld не работи срещу кули.

БОНУС ЩЕТИ: 80 / 120 / 160 / 200
НАМАЛЯВАНЕ НА БРОНЯ: -5 / -6 / -7 / -8
CAST POINT 0s
11 / 9 / 7 / 5
35 / 40 / 45 / 50
Ланая е толкова неуловима, колкото и нейния завет с Потайния храм.
Psi Blades
Psi Blades

УМЕНИЕ:Passive

ТИП ЩЕТИ:същински

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Psi Blades на Templar Assassin разсичат на парчета атакуваната единица, разделяйки се и наранявайки враговете зад нея, като същевременно придобива бонус обсег на атаката.

Разделените щети удрят невидими единици.

Ефектите от атака, като Bash, ще се прилагат само върху основната цел.

БОНУС ОБСЕГ НА АТАКА: 80 / 130 / 180 / 230
МНОЖ. НА ОБСЕГА (РАЗЦЕПВАНЕ): 2.0
СТОЙНОСТ НА РАЗЦЕПВАНЕ: 100%
Остриетата ѝ пронизват както кожата, така и ума, разраствайки нейното разбиране за мистерията, наречена реалност.
TrapD
Trap

УМЕНИЕ:No Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Активира най-близкия капан, забавяйки враговете около него.

0.5
0
Psionic ProjectionF
Psionic Projection

УМЕНИЕ:Channelled, Point Target

Позволява на Templar Assassin да се телепортира до всеки Psionic Trap след кратко изпълняване. Не пречупва Meld. Детонира Psionic Trap при пристигане.

TRAP DETONATE — ЩЕТИ: 250 / 300 / 350
ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 1
ИЗЧАКВАНЕ: 30
CAST POINT 0.2s
10
50
Като награда за службата ѝ, на Ланая бил връчен достъп до тайни, които отключват нови техники за нейните магически дарове.
Psionic TrapR
Psionic Trap

УМЕНИЕ:Point Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Templar Assassin поставя мистични капани, които незабележимо съблюдават вражеското движение. Когато бъдат задействани по нейна команда, те оказват забавящо влияние от 30% в площта. Капаните се зареждат, така че да нанесат забавяне, достигащо до 60% след 4.0 секунди. Нанасят бонус щети, когато са напълно заредени.

Капаните траят за неопределено време.

Те имат невидимост, която избледнява за над %trap_fade_time% секунди, имунитет срещу заклинания и 100 здраве.

Капаните имат обсег от 400/400 видимост и не предотвратяват появяването на неутралните лагери.

МАКС. КАПАНИ: 5 / 8 / 11
МИН. ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 30%
МАКС. ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 60%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 5
БОНУС ЩЕТИ: 250 / 300 / 350
CAST POINT 0.3s
11 / 8 / 5
15
Позовавайки се на просторното влияние, с което Потайният храм разполага, никой не избягва от полезрението на Templar.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+8 Refraction инстанции
25
1.0 сек. Bash при удар от Meld
-3 Meld намаляване на бронята
20
Meld разсейва
+180 Psionic Trap щети
15
15% избягване
+100 Psi Blades обсег
10
+20 скорост на атака
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
21 +2.423 +3.220 +2.0
Скорост на движение305
Зрителен обхват1800/800
Броня4.22
Време за удар1.7
Щети53 - 59
Точка на атака0.3