GushQ
Gush

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Призовава водна струя, нанасяща щети на вражеска единица, намаляваща скоростта на движение и бронята.

ЩЕТИ: 110 / 160 / 210 / 260
ЗАБАВЯНЕ: -40%
НАМАЛЯВАНЕ НА БРОНЯ: 4 / 5 / 6 / 7
РАДИУС (СКИПТЪР): 260
ИЗЧАКВАНЕ (СКИПТЪР): 7
ОБСЕГ (СКИПТЪР): 2200
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon12
Mana icon100 / 105 / 110 / 115
По време на своя турнир на Затъналите острови, Левиатан получава власт над необятното море.
Kraken Shell
Kraken Shell

УМЕНИЕ:Passive

Удебелява кожата на Tidehunter, така че пасивно да блокира част от всякакви входящи щети от физически атаки. Това също премахва негативните ефекти на статуса, ако поетите щети преминават прага.

Не се натрупва с предмети, които предоставят блокиране на щети.

ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Силно

Само източниците на щети от играч се отчитат към отстраняване на дебъфа.

Броячът ще се рестартира, ако не са поети щети от играч за %damage_reset_interval% секунди.

Kraken Shell премахва повечето дебъфове, дори ако по принцип не могат да се пречистват.

БЛОКИРАНЕ НА ЩЕТИ: 18 / 30 / 42 / 54
ПРАГ НА ЩЕТИТЕ: 600 / 550 / 500 / 450
ПРАГ НА БРОЯЧА: 6
Мъжете от флота Кладиш разказват истории за могъщ звяр, обитаващ морето, който пострадал от копие и меч, но продължил да опустошава флота.
Anchor SmashE
Anchor Smash

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:физически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Tidehunter размахва огромната си котва, за да атакува и нанася бонус щети на враговете в близост, намалявайки щетите от атаките им.

Anchor Smash действа върху всички Ancient крийпове, освен Roshan.

БОНУС ЩЕТИ НА АТАКА: 45 / 90 / 135 / 180
НАМАЛЯВАНЕ НА ЩЕТИ: -30% / -40% / -50% / -60%
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 6
РАДИУС: 375
CAST POINT 0.4s
Cooldown icon7 / 6 / 5 / 4
Mana icon30 / 40 / 50 / 60
Открадната от един от флагманските кораби на адмирал Кунка, тежката котва на Левиатан се оказва полезно оръжие за близък бой.
RavageR
Ravage

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Само от силно разсейване

Блъскайки в земята, причинявате появата на пипала във всички посоки, нанасяйки щети и зашеметявайки всички вражески единици в близост.

Ravage ще удря невидими единици.

Вълните на Ravage преминават отвътре навън със скорост от %speed%.

DAMAGE: 200 / 300 / 400
РАДИУС: 1250
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 2.4 / 2.6 / 2.8
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon150
Mana icon150 / 225 / 325
Викането на бездънния бог Малуран са довели до загубване на цялата армада в морето.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+200 щети
25
20% намаляване на изчакването
-4 Gush броня
20
+30 Kraken Shell блокиране на щети
+-20% Anchor Smash намаляване на щети
15
+120 Gush щети
+1.75 реген. на мана
10
+20 скорост на движение
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
27 +3.515 +1.518 +1.7
Скорост на движение300
Зрителен обхват1800/800
Броня2.1
Време за удар1.7
Щети52 - 58
Точка на атака0.6