Whirling DeathQ
Whirling Death

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:същински

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Timbersaw завърта изключително опасни остриета, като нанася щети на врагове и унищожава дървета в близост. Ако вражески герой бъде наранен, той губи част от основния си атрибут за кратко време. Whirling Death ще нанася бонус щети за всяко отсечено дърво.

РАДИУС: 325
ЩЕТИ: 80 / 120 / 160 / 200
TREE — БОНУС ЩЕТИ: 12 / 18 / 24 / 30
ПРОЦЕНТ ЗАГУБА НА ПОКАЗАТЕЛИ: 13% / 14% / 15% / 16%
ЗАГУБА НА СТАТИСТИКИ (ВРЕМЕТРАЕНЕ): 14.0
CAST POINT 0s
Cooldown icon6
Mana icon80
В случай, че се окаже заобиколен от лозите и растенията от своите кошмари, Ризрак си е подготвил моторна резачка за незабавна защита.
Timber ChainW
Timber Chain

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:същински

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Timbersaw изстрелва верига, която го дърпа към първото уцелено дърво. Нанася щети върху вражески единици застанали на пътя.

LATCH — ОБСЕГ: 850 / 1050 / 1250 / 1450
РАДИУС: 225
СКОРОСТ: 1900 / 2200 / 2500 / 2800
ЩЕТИ: 100 / 140 / 180 / 220
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon4
Mana icon60 / 70 / 80 / 90
Никога не знаете кога може да Ви се наложи да избягате от зли фиданки.
Reactive Armor
Reactive Armor

УМЕНИЕ:Passive

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Всеки път, когато Timbersaw бъде атакуван, той получава бонус броня и реген. на здраве.

БОНУС БРОНЯ: 0.9 / 1.0 / 1.1 / 1.2
БОНУС РЕГЕН. НА ЗДРАВЕ: 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3
МАКС. НАТРУПВАНИЯ: 6 / 12 / 18 / 24
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА НАТРУПВАНЕТО: 10 / 13 / 16 / 19
Костюмът-резачка е екипиран да реагира дори на най-лекото докосване с издигане на подсилена защита.
Second ChakramD
Second Chakram

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:същински

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Изстрелва второстепенна резачка към посоченото място, където се върти на място и нанася щети около себе си. Освен това за всеки 5% of липсващо здраве, враговете уловени от триона ще се движат по-бавно. Острието нанася щети и посича всички дървета по пътя си при изстрелване и прибиране. Докато умението е активно, изразходва мана, а Timbersaw губи способността да атакува.

Chakram ще се върне, ако Timbersaw остане без мана или се отдалечи на разстояние, което е повече от %break_distance%.

Забавящите ефекти от две инстанции на Chakram не се натрупват.

РАДИУС: 200
ЩЕТИ (ПРЕМИНАВАНЕ): 100 / 140 / 180
ЩЕТИ В СЕКУНДА: 50 / 75 / 100
ЗАБАВЯНЕ: 5%
НУЖНА МАНА В СЕКУНДА: 16 / 23 / 30
CAST POINT 0.15s
Cooldown icon8
Mana icon80 / 140 / 200
Сечи, сечи, сечи, сечи, сечи, сечи, сечи, сечи, сечи, сечи, сечи!
FlamethrowerF
Flamethrower

УМЕНИЕ:No Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Отприщва пламък с 275 ширина, простиращ се в обсег от 400 по посоката, в която Timbersaw е обърнат. Прилага дебъф, който нанася 90 щети в секунда и забавя с 30%. Трае 7 секунди. Дебъфът се задържа за 3 секунди.

ЩЕТИ В СЕКУНДА: 90
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 7
CAST POINT 0s
Cooldown icon15
Mana icon100
ChakramR
Chakram

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:същински

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Изстрелва основната резачка на Timbersaw към целевото местонахождение, където се върти на място и нанася щети в площ около себе си. Враговете, които са уловени от триона ще се движат по-бавно за всеки 5% липсващо здраве. Острието нанася щети и посича всички дървета по пътя си при изстрелване и прибиране. Докато умението е активно, изразходва мана, а Timbersaw губи способността да атакува.

Chakram ще се върне, ако Timbersaw остане без мана или се отдалечи на разстояние, което е повече от %break_distance%.

РАДИУС: 200
ЩЕТИ (ПРЕМИНАВАНЕ): 100 / 140 / 180
ЩЕТИ В СЕКУНДА: 50 / 75 / 100
ЗАБАВЯНЕ: 5%
НУЖНА МАНА ЗА СЕКУНДА: 16 / 23 / 30
CAST POINT 0.15s
Cooldown icon8
Mana icon80 / 140 / 200
Върховното оръжие за борба с флората.
Return ChakramR
Return Chakram

УМЕНИЕ:No Target

Връща Chakram до Timbersaw.

Cooldown icon0
Return Chakram
Return Chakram

УМЕНИЕ:No Target

Връща Chakram към Timbersaw.

Cooldown icon0

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+1125 Timber Chain обсег
25
+10% Whirling Death намаляване на атрибути
12% намаляване на изчакването
20
+16 сила
+8 натрупвания на Reactive Armor
15
+8% увеличаване на заклинанията
+1.5 реген. на мана
10
+200 здраве
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
24 +3.216 +1.623 +2.7
Скорост на движение290
Зрителен обхват1800/800
Броня1.24
Време за удар1.7
Щети50 - 54
Точка на атака0.36