DecayQ
Decay

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Undying краде сила от всички вражески герои в дадена площ. Нанася базови щети, докато си присвоява вражеската сила.

Откраднатата сила се натрупва. Но не може да причини някой герой да има сила под 1.

Откраднатата сила влиза в действие, преди щетите да се нанесат.

Влияе на невидими единици.

БАЗОВИ ЩЕТИ: 20 / 50 / 80 / 110
КРАЖБА НА СИЛА: 4
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА КРАЖБАТА: 45.0
РАДИУС: 325
КРАЖБА НА СИЛА (СКИПТЪР): 10
CAST POINT 0.45s
10 / 8 / 6 / 4
85 / 90 / 95 / 100
Силата на живота е просто заимствана от силата на смъртта.
Soul RipW
Soul Rip

УМЕНИЕ:Unit Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Undying изтръгва здраве от всички единици наблизо и го използва, за да лекува съюзник или нанесе щети на враг. Soul Rip също може да се използва за лечение на Tombstone.

Може да лекува Tombstone. Но не може да лекува или да нанася щети на други сгради.

Не може да изтръгва от невидими единици.

ЩЕТИ/ЛЕЧЕНИЕ ЗА ЕДИНИЦА: 19 / 26 / 33 / 40
МАКС. ЕДИНИЦИ: 8 / 9 / 10 / 11
RIP — РАДИУС: 1300
TOMBSTONE — ЛЕЧЕНИЕ: 4 / 8 / 12 / 16
CAST POINT 0.35s
24 / 18 / 12 / 6
85 / 100 / 115 / 130
Дори съюзниците чувстват отчаяние в присъствието на Undying.
TombstoneE
Tombstone

УМЕНИЕ:Point Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Призовава надгробна плоча за целевата точка. Зомбитата често се раждат до всяка вражеска единица в района около Tombstone и ги атакуват. Те имат умението Deathlust, което предизвиква атаките им да забавят целта и ако тя премине под определен праг здраве, увеличава атаката и скоростта на движение на зомбито.

Tombstone е с имунитет срещу заклинания, но може да се лекува чрез Soul Rip.

Zombies и Tombstone са с имунитет срещу заклинания.

Ако тяхната първоначална мишена загине или излезе извън видимостта им, Zombie ще умре.

АТАКИ ДО УНИЩОЖАВАНЕ: 5 / 6 / 7 / 8
TOMBSTONE — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 30.0
РАДИУС ЗА РАЖДАНЕ НА ЗОМБИ: 1200
DEATHLUST — ПРАГ НА ЗДРАВЕТО (ПРОЦЕДУРНО): 40%
ИНТЕРВАЛ ЗА ПОЯВА НА ЗОМБИ: 4.0 / 3.5 / 3.0 / 2.5
CAST POINT 0.45s
85 / 80 / 75 / 70
120 / 130 / 140 / 150
Погребалната песен извиква падналите му приятели, за да се бият в името на Мъртвия Бог.
Flesh GolemR
Flesh Golem

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Undying се преобразува в ужасяващ Flesh Golem. Придобива процентно увеличаване на силата, насищане на атаките със забавяне и усилване на щетите.

ЗАБАВЯНЕ: 40% / 45% / 50%
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЩЕТИТЕ: 25% / 30% / 35%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 6.0
МНОЖ. (СИЛА): 40% / 50% / 60%
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 40.0
БОНУС ДВИЖЕНИЕ: 30 / 40 / 50
125
100 / 125 / 150
Плътта от наскоро умрелите добавя сила към чумата на Погребалната песен.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+6 Tombstone атаки за унищожаване
25
Придобиване на Reincarnation (300 сек. изчакване)
-1.5 сек. изчакване за Decay
20
Tombstone при смърт
+12 Soul Rip щети/лечение
15
+25 Tombstone Zombie щети
-15.0 сек. изчакване за Tombstone
10
+55 Decay щети
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
22 +2.810 +1.227 +2.8
Скорост на движение300
Зрителен обхват1800/800
Броня2.4
Време за удар1.7
Щети57 - 65
Точка на атака0.3

Dotabuff Plus has a new feature: Hero Mastery! See how your performance on each hero stacks up against the competition. Subscribe to Dotabuff Plus now at a limited-time holiday price!