Fatal BondsQ
Fatal Bonds

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Оковава заедно няколко вражески единици, причинявайки процент от нанесени щети на една от тях да бъдат усетени от останалите.

ОКОВАНИ ВРАГОВЕ: 6
СПОДЕЛЕНИ ЩЕТИ: 12% / 16% / 20% / 24%
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 25.0
CAST POINT 0.2s
Cooldown icon24 / 22 / 20 / 18
Mana icon140
Древно заклинание, свързващо жизнените сили на множество форми на живот в едно общо тяло.
Shadow WordW
Shadow Word

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Heroes

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Warlock прошепва заклинание, лекуващо приятелска или нанасящо щети на вражеска единица през време.

DAMAGE: 15 / 25 / 35 / 45
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 12.0
ОБСЕГ: 450 / 550 / 650 / 750
CAST POINT 0.5s
Cooldown icon16
Mana icon120 / 130 / 140 / 150
Има множество ползи от тайнствените изкуства на Демнок, вариращи от силни приятелски омагьосвания до поразяващи проклятия.
UpheavalE
Upheaval

УМЕНИЕ:Channelled, Point Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

ИЗПЪЛНЯВАЩО СЕ — Силен забавящо течение, което нараства, ставайки по-силно по време на изпълнението му. Трае до 16 секунди. Враговете се забавят за 3 секунди, след като напуснат площта или докато заклинанието приключи.

Увеличаването на забавянето е спрямо дължината на изпълняването, а не времето, през което някой враг е стоял в площта.

РАДИУС: 650
МАКС. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 12.5 / 6.5 / 4.5 / 3.5
МАКС. ЗАБАВЯНЕ: 84.0%
CAST POINT 0.5s
Cooldown icon50 / 46 / 42 / 38
Mana icon70 / 90 / 110 / 130
Демнок манипулира време-пространството, спирайки цели армии.
Chaotic OfferingR
Chaotic Offering

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Само от силно разсейване

Призовава Golem от дълбините, зашеметяващ врагове за една секунда. Golem живее 60 секунди, поема намалени щети от заклинания, а при атака има Permanent Immolation и Flaming Fists.

Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

Подобрения с Aghanim: Призовава 2 Golems с намалени статистики и награда при убиване.

Единиците с имунитет срещу заклинания ще бъдат зашеметени.

Това умение унищожава дървета в площта на действие.

РАДИУС ЗА ПРИЗОВАВАНЕ НА ВЗРИВА: 600
GOLEM — ЗДРАВЕ: 1000 / 2000 / 3000
GOLEM — ЩЕТИ: 100 / 150 / 200
БРОНЯ НА GOLEM: 6 / 9 / 12
GOLEM — РЕГЕН. НА ЗДРАВЕ: 25 / 50 / 75
БРОЙ GOLEMS СЪС СКИПТЪР: 2
GOLEM — ЗДРАВЕ СЪС СКИПТЪР: 750 / 1500 / 2250
GOLEM — ЩЕТИ СЪС SCEPTER: 75 / 110 / 150
НАМАЛЯВАНЕ НА ПЛЯЧКАТА СЪС СКИПТЪР: 50%
CAST POINT 0.5s
Cooldown icon170
Mana icon250 / 375 / 500
Демнок пуска на свобода душата от Покварения горски жезъл, предизвиквайки разруха във вражеските редици.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
Магически имунитет за Chaotic Offering Golems
25
+25 Chaotic Offering Golems броня
300 Shadow Word площ на ефекта
20
Призоваване на Golem при смърт
-7 сек. изчакване за Shadow Word
15
+60% придобиване на опит
+150 обсег на изпълняване
10
+5% Fatal Bonds щети
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
26 +3.010 +1.025 +3.1
Скорост на движение290
Зрителен обхват1800/800
Броня2.4
Време за удар1.7
Щети49 - 59
Точка на атака0.3