Talent Usage
85.9% Честота на пикване
+60 Death Ward щети
+60 Death Ward щети

Pick Rate: 85.9%
Win Rate: 62.1%
-4.0% Успеваемост
25
14.1% Честота на пикване
+1.5% макс. здраве от Voodoo Restoration
+1.5% макс. здраве от Voodoo Restoration

Pick Rate: 14.1%
Win Rate: 66.1%
+4.0% Успеваемост
39.1% Честота на пикване
+15% Maledict разпръскване на щети
+15% Maledict разпръскване на щети

Pick Rate: 39.1%
Win Rate: 58.9%
-0.8% Успеваемост
20
60.9% Честота на пикване
+100 Death Ward обсег на атака
+100 Death Ward обсег на атака

Pick Rate: 60.9%
Win Rate: 59.6%
+0.8% Успеваемост
16.6% Честота на пикване
+300 здраве
+300 здраве

Pick Rate: 16.6%
Win Rate: 53.6%
+0.1% Успеваемост
15
83.4% Честота на пикване
+2 Paralyzing Cask отскока
+2 Paralyzing Cask отскока

Pick Rate: 83.4%
Win Rate: 53.6%
-0.1% Успеваемост
79.2% Честота на пикване
+75 Maledict площ на ефекта
+75 Maledict площ на ефекта

Pick Rate: 79.2%
Win Rate: 49.0%
-5.3% Успеваемост
10
20.8% Честота на пикване
-25% Voodoo Restoration мана в секунда
-25% Voodoo Restoration мана в секунда

Pick Rate: 20.8%
Win Rate: 54.2%
+5.3% Успеваемост
Първа точка на умение при ниво
12467891011
Paralyzing Cask
87.1%
12.9%
-0.1%
Voodoo Restoration
4.9%
-1.2%
1.3%
-0.6%
4.8%
-1.0%
3.8%
-0.8%
8.6%
+0.3%
75.2%
+0.3%
Maledict
12.9%
-0.1%
87.1%
Death Ward
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на това при кое ниво на героя е било вдигнато за първи път някое от уменията му. Сравнявайте данните хоризонтално.

Завършване с покачването на умението при ниво
789101114151618
Paralyzing Cask
7.7%
-1.0%
1.5%
-1.9%
75.7%
+0.4%
2.0%
-1.2%
13.0%
-1.0%
Voodoo Restoration
3.4%
-0.6%
9.3%
87.3%
Maledict
85.4%
+0.2%
5.5%
-1.1%
8.4%
-1.3%
Death Ward
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта при завършване покачването на всички точки на дадено умение при определено ниво на героя. Сравнявайте данните хоризонтално.
Talent Trendslast 7 days
25
+60 Death Ward щети
+1.5% макс. здраве от Voodoo Restoration
20
+15% Maledict разпръскване на щети
+100 Death Ward обсег на атака
15
+300 здраве
+2 Paralyzing Cask отскока
10
+75 Maledict площ на ефекта
-25% Voodoo Restoration мана в секунда
Най-популярни приоритети
Death Ward
R
Maledict
E
Paralyzing Cask
Q
Voodoo Restoration
W
90.66% Използваемост
49.67% Успеваемост
Death Ward
R
Paralyzing Cask
Q
Maledict
E
Voodoo Restoration
W
9.13% Използваемост
48.32% Успеваемост
Death Ward
R
Maledict
E
Voodoo Restoration
W
Paralyzing Cask
Q
0.21% Използваемост
22.07% Успеваемост

Предпочитани умения по ниво на героя
1234567891011121314151618
Paralyzing Cask
87.1%
12.9%
-0.1%
10.2%
-1.0%
84.8%
+0.2%
9.1%
-0.6%
11.1%
-1.4%
82.4%
+0.2%
87.2%
+0.2%
2.0%
-1.2%
13.1%
-1.0%
Voodoo Restoration
4.8%
-1.2%
1.3%
-0.6%
4.8%
-1.0%
3.8%
-0.8%
8.6%
+0.3%
79.1%
+0.2%
99.2%
99.8%
8.8%
87.9%
Maledict
12.9%
-0.1%
87.1%
89.4%
+0.1%
10.4%
-1.0%
90.1%
+0.1%
87.6%
+0.2%
12.8%
-1.1%
9.0%
-1.1%
Death Ward
100.0%
99.7%
99.6%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на предпочитаното умение при всяко ниво на героя. Сравнявайте данните вертикално.

Най-популярни последователности
Paralyzing Cask
1
4
8
9
Voodoo Restoration
11
13
14
16
Maledict
2
3
5
7
Death Ward
6
12
18
Talent: +75 Maledict AoE
10
Talent: +2 Cask Bounces
15
32.37%
Използваемост
44.08%
Успеваемост
Paralyzing Cask
2
4
8
9
Voodoo Restoration
11
13
14
16
Maledict
1
3
5
7
Death Ward
6
12
18
Talent: +75 Maledict AoE
10
Talent: +2 Cask Bounces
15
7.82%
Използваемост
45.78%
Успеваемост
Paralyzing Cask
1
4
8
9
Voodoo Restoration
11
13
14
16
Maledict
2
3
5
7
Death Ward
6
12
18
Talent: +300 Health
15
Talent: +75 Maledict AoE
10
5.93%
Използваемост
42.80%
Успеваемост
Paralyzing Cask
1
4
8
9
Voodoo Restoration
11
13
14
15
Maledict
2
3
5
7
Death Ward
6
12
18
Talent: +75 Maledict AoE
10
Talent: +2 Cask Bounces
16
4.20%
Използваемост
43.75%
Успеваемост
Paralyzing Cask
1
3
5
7
Voodoo Restoration
11
13
14
16
Maledict
2
4
8
9
Death Ward
6
12
18
Talent: +75 Maledict AoE
10
Talent: +2 Cask Bounces
15
4.10%
Използваемост
42.27%
Успеваемост