Wraithfire BlastQ
Wraithfire Blast

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Само от силно разсейване

Wraith King изстрелва кълбо от адски огън по вражеската единица, причинявайки щети и зашеметяване, след това нанася щети през време и забавя целта.

Ако Wraith King е призовал скелети, изпълнявайки Wraithfire Blast върху цел, това ще нареди на всички от тях да атакуват дадената такава.

DAMAGE: 100
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО: 1.1 / 1.4 / 1.7 / 2.0
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 2.0
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: -20%
ЩЕТИ В СЕКУНДА: 10 / 30 / 50 / 70
CAST POINT 0.35s
Cooldown icon14 / 12 / 10 / 8
Mana icon95 / 110 / 125 / 140
Остарион призовава прокълнатото си потекло, опустошавайки опонентите си.
Vampiric AuraW
Vampiric Aura

УМЕНИЕ:Aura, No Target, Toggle

Приятелските ръкопашни единици в близост възстановяват здраве, спрямо щетите, които нанасят на вражески такива.

Натрупва се кумулативно с други източници за кражба на живот.

Може да се превключва, така че да действа само върху герои.

КРАЖБА НА ЗДРАВЕ: 18% / 22% / 26% / 30%
Острието на Wraith King източва живота на враговете му, за да подхрани аурата си.
Mortal StrikeE
Mortal Strike

УМЕНИЕ:No Target

ЗАСЯГА:Enemy Heroes

Wraith King пасивно получава шанс да нанесе бонус щети при атака. Всеки две убийства на вражеска единица добавят заряд към скелетите. Те се прераждат, щом бъдат убити.

Призованите скелети автоматично ще атакуват всяка единица, прицелена от Wraithfire Blast.

КРИТИЧНИ ЩЕТИ: 300%
ШАНС ЗА КРИТИЧЕН УДАР: 9% / 11% / 13% / 15%
SKELETON — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 90.0
МАКС. ЗАРЯДИ: 2 / 4 / 6 / 8
CAST POINT 0.1s
Cooldown icon50
Mana icon30 / 45 / 60 / 75
Един удар, за да смажете враг.
Reincarnation
Reincarnation

УМЕНИЕ:Passive

ЗАСЯГА:Allied Heroes

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Формата на Wraith King се прегрупират след неговата смърт, позволявайки му да възкръсне, когато бъде убит в битка. Когато той умре, вражеските единици в радиус от 900 ще бъдат забавени.

Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

Подобрения с Aghanim: Ако някой съюзнически герой наблизо бъде убит, той ще се преобрази в Wraith. Също така смъртта му ще бъде отложена за 7 секунди.

Wraith King няма да се прероди, ако няма достатъчно мана.

Ако Wraith King има Aegis и готов за ползване Reincarnation, Reincarnation ще се активира първи.

Съживява се с пълно здраве и мана.

Смъртта на съюзническите герои, чиято смърт е била отложена, се приписва на онзи, който е нанесъл първоначалния фатален удар.

Wraith Delay влия при действителните умирания на Wraith King, а не онези от Reincarnate.

ВРЕМЕ ДО ВЪЗКРЪСВАНЕ: 3
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: -75%
ЗАБАВЯНЕ НА СКОРОСТТА ЗА АТАКА: -75
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 5.0
ОТЛАГАНЕ НА СМЪРТТА СЪС СКИПТЪР (СЪЮЗНИК): 7.0
РАДИУС ЗА ОТЛАГАНЕ НА СМЪРТТА СЪС СКИПТЪР: 1200
Cooldown icon200 / 120 / 40
Mana icon160
Конспираторите срещу Wraith King се чудят защо той никога не остава мъртъв.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
Reincarnation изпълнява Wraithfire Blast
25
+25% кражба на здраве с Vampiric Aura
2x пуснати Skeletons
20
Не е необходима мана за Reincarnation
+35 Skeletons щети на атака
15
+15 сила
+20 скорост на атака
10
+1,5 сек. Wraithfire Blast времетраене на забавянето
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
22 +3.218 +1.718 +1.6
Скорост на движение315
Зрителен обхват1800/800
Броня1.52
Време за удар1.7
Щети61 - 63
Точка на атака0.56