Рецепта: Soul Ring

Рецепта: Soul Ring

218th
Популярност
12.82%
Успеваемост
Най-използван от героиТази седмица

Последна актуализация

Информация за предмета
Рецепта: Soul Ring
Рецепта: Soul Ring
Shop main
Gold icon reborn200
Shop main
Достъпни от магазина в базата
Билдове от
Gauntlets of Strength
135
Gauntlets of Strength
135
Ring of Regen
300