Town Portal Scroll

Town Portal Scroll

274th
Популярност
80.06%
Успеваемост
Най-използван от героиТази седмица

Последна актуализация

Информация за предмета
Town Portal Scroll
Town Portal Scroll
Shop main
Gold icon reborn90
Употреба: Teleport
След изпълняване за 3.0 секунди, Ви телепортира до дадена целева приятелска сграда.

Двоен клик, за да се телепортирате до фонтана в базата на отбора Ви.
Cooldown icon80
Mana icon75

Ако множество герои се телепортират към същото местоположение, времето за изпълняване ще бъде увеличено за всеки успял герой.

Телепортирането може да бъде предотвратено от вкореняващи умения.

Това, от което героят наистина се нуждае.
Shop main
Достъпни от магазина в базата

Dotabuff is continuing to develop new Dota products and would like your feedback to help us shape them! Tell us a little about yourself and your Dota experience and you may be selected to do a short video call with us, and receive a $20 steam gift card for your time.