Town Portal Scroll

Town Portal Scroll

293rd
Популярност
82.95%
Успеваемост
Най-използван от героиТази седмица

Последна актуализация

Информация за предмета
Town Portal Scroll
Town Portal Scroll
Shop main
Gold icon reborn90
Употреба: Teleport
След изпълняване за 3.0 секунди, Ви телепортира до дадена целева приятелска сграда.

Двоен клик, за да се телепортирате до фонтана в базата на отбора Ви.
Cooldown icon80
Mana icon75

Ако множество герои се телепортират към същото местоположение, времето за изпълняване ще бъде увеличено за всеки успял герой.

Телепортирането може да бъде предотвратено от вкореняващи умения.

Това, от което героят наистина се нуждае.
Shop main
Достъпни от магазина в базата