StrafeQ
Strafe

УМЕНИЕ:No Target

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Clinkz nimbly attacks with a barrage of arrows. Gains 100% evasion from ranged attackers and dramatically increases attack speed for a short time.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 3 / 4 / 5 / 6
БОНУС СКОРОСТ НА АТАКА: 90 / 120 / 150 / 180
CAST POINT 0s
Cooldown icon34 / 30 / 26 / 22
Mana icon40 / 50 / 60 / 70
Трудно е да се каже дали замъгляването около Боун Флетчър се дължи на пламенното му сърце или от неговата трепетна скорост.
Searing ArrowsW
Searing Arrows

УМЕНИЕ:Auto-Cast, Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:физически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Обгръща стрелите на Clinkz с огън за допълнителни щети.

Searing Arrows нанасят щети на структури.

Щетите се добавят директно към щетите от атаката на Clinkz, като физически такива.

БОНУС ЩЕТИ: 24 / 36 / 48 / 60
CAST POINT 0s
Cooldown icon0
Mana icon12
Clinkz пали стрелите си от своята пламенна същност за напълно разрушителен ефект.
Skeleton WalkE
Skeleton Walk

УМЕНИЕ:No Target

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Clinkz moves invisibly through units until the moment he attacks or uses items.

Няма да пречупва повечето изпълними заклинания или предмети при активацията им.

Има %fade_time% секундно време за избледняване.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 25 / 30 / 35 / 40
БОНУС СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ: 15% / 30% / 45% / 60%
CAST POINT 0s
Cooldown icon20 / 19 / 18 / 17
Mana icon75
С бързото си стреляне и впръскване от дим, Боун Флетчър няма как да бъде видян.
Burning ArmyR
Burning Army

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:физически

Clinkz призовава армия от огнени далекобойни скелетни стрелци с лъкове. Те са неподвижни и умират с 2 атаки от герой. Скелетите нанасят процент от щетите на Clinkz, използвайки текущото му Searing Arrows умение и атакуват само герои. Обсегът на атака е еквивалентен на този за Clinkz.

ОБСЕГ: 1300
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 20.0
БРОЙ: 5
ЧЕСТОТА НА АТАКА: 1.6
ЩЕТИ: 30%
ИНТЕРВАЛ ЗА ПОЯВА: 0.7
CAST POINT 0s
Cooldown icon90
Mana icon150
Съществувайки на ръба между живота и смъртта, Clinkz се е научил временно да преодолява пропастта между двете.
Death PactR
Death Pact

УМЕНИЕ:Unit Target

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Clinkz consumes the target enemy unit or friendly unit, gaining max health and damage based on its current health.

Ако целта е враг, Clinkz ще придобие правилният опит и злато.

Увеличава текущото и максималното здраве на Clinkz.

Когато времетраенето приключи, максималното здраве ще се върне към нормалната стойност, но текущото ще остане същото.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 65.0
BONUS HEALTH: 40% / 70% / 100%
BONUS DAMAGE: 4% / 9% / 14%
CAST POINT 0.2s
Cooldown icon80 / 70 / 60
Mana icon100
Връзката на Сътерекс между живота и смъртта се е превърнала в част от Clinkz, и старите му кости заздравяват с изпълнението на пакта върху по-слабите същества.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
Searing Arrows множествен изстрел
25
+50/5% Death Pact Health/Damage
Убийствата нулират изчакването за Death Pact
20
+125 обсег на атака
+25 Searing Arrows щети
15
-10.0 сек. изчакване за Skeleton Walk
+1.75 реген. на мана
10
Skeleton Walk Exit Summons A Burning Army Skeleton
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
14 +2.222 +2.718 +2.2
Скорост на движение290
Зрителен обхват1800/800
Броня3.08
Време за удар1.7
Щети37 - 43
Точка на атака0.4