Talent Usage
62.1% Честота на пикване
Searing Arrows множествен изстрел
Searing Arrows множествен изстрел

Pick Rate: 62.1%
Win Rate: 68.6%
-1.7% Успеваемост
25
37.9% Честота на пикване
+50/5% Death Pact Health/Damage
+50/5% Death Pact Health/Damage

Pick Rate: 37.9%
Win Rate: 70.3%
+1.7% Успеваемост
18.7% Честота на пикване
Убийствата нулират изчакването за Death Pact
Убийствата нулират изчакването за Death Pact

Pick Rate: 18.7%
Win Rate: 63.4%
-0.3% Успеваемост
20
81.3% Честота на пикване
+125 обсег на атака
+125 обсег на атака

Pick Rate: 81.3%
Win Rate: 63.7%
+0.3% Успеваемост
54.6% Честота на пикване
+25 Searing Arrows щети
+25 Searing Arrows щети

Pick Rate: 54.6%
Win Rate: 56.3%
-5.9% Успеваемост
15
45.4% Честота на пикване
-10.0 сек. изчакване за Skeleton Walk
-10.0 сек. изчакване за Skeleton Walk

Pick Rate: 45.4%
Win Rate: 62.2%
+5.9% Успеваемост
9.4% Честота на пикване
+1.75 реген. на мана
+1.75 реген. на мана

Pick Rate: 9.4%
Win Rate: 48.5%
-9.5% Успеваемост
10
90.6% Честота на пикване
Skeleton Walk Exit Summons A Burning Army Skeleton
Skeleton Walk Exit Summons A Burning Army Skeleton

Pick Rate: 90.6%
Win Rate: 58.0%
+9.5% Успеваемост
Първа точка на умение при ниво
12345678
Strafe
79.3%
20.2%
-0.1%
Searing Arrows
99.2%
Skeleton Walk
19.9%
-0.1%
1.9%
-9.2%
69.0%
-0.3%
1.2%
+1.9%
2.4%
+1.8%
4.2%
+6.3%
Death Pact
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на това при кое ниво на героя е било вдигнато за първи път някое от уменията му. Сравнявайте данните хоризонтално.

Завършване с покачването на умението при ниво
7810111314151618
Strafe
5.6%
-0.4%
81.9%
-0.4%
6.9%
+2.0%
4.8%
+3.3%
Searing Arrows
94.1%
-0.1%
4.6%
+1.7%
Skeleton Walk
4.3%
+3.6%
3.1%
-2.0%
4.2%
87.5%
-0.2%
Death Pact
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта при завършване покачването на всички точки на дадено умение при определено ниво на героя. Сравнявайте данните хоризонтално.
Talent Trendslast 7 days
25
Searing Arrows множествен изстрел
+50/5% Death Pact Health/Damage
20
Убийствата нулират изчакването за Death Pact
+125 обсег на атака
15
+25 Searing Arrows щети
-10.0 сек. изчакване за Skeleton Walk
10
+1.75 реген. на мана
Skeleton Walk Exit Summons A Burning Army Skeleton
Най-популярни приоритети
Death Pact
R
Searing Arrows
W
Strafe
Q
Skeleton Walk
E
78.52% Използваемост
58.37% Успеваемост
Death Pact
R
Searing Arrows
W
Skeleton Walk
E
Strafe
Q
21.48% Използваемост
56.15% Успеваемост

Предпочитани умения по ниво на героя
1234567891011121314151618
Strafe
79.3%
28.6%
+1.3%
1.2%
+3.1%
1.5%
+2.6%
84.9%
-0.7%
91.3%
-0.4%
5.6%
-0.4%
86.2%
-0.2%
11.1%
+2.6%
5.0%
+4.1%
5.0%
+3.3%
Searing Arrows
99.2%
97.7%
+0.2%
2.3%
-7.7%
97.5%
-0.1%
96.1%
-0.1%
4.6%
+1.7%
Skeleton Walk
19.9%
-0.1%
1.9%
-9.2%
69.1%
-0.3%
1.2%
+1.9%
2.4%
+1.8%
10.5%
+4.5%
7.7%
+4.5%
10.6%
+2.0%
88.6%
-0.3%
94.7%
-0.2%
4.1%
87.7%
-0.2%
Death Pact
100.0%
99.9%
99.9%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на предпочитаното умение при всяко ниво на героя. Сравнявайте данните вертикално.

Най-популярни последователности
Strafe
2
8
9
11
Searing Arrows
1
3
5
7
Skeleton Walk
4
13
14
16
Death Pact
6
12
18
Talent: Skeleton Walk Exit Summons A Burning Army Skeleton
10
Talent: +25 Searing Arrows Damage
15
29.21%
Използваемост
35.33%
Успеваемост
Strafe
2
8
9
11
Searing Arrows
1
3
5
7
Skeleton Walk
4
13
14
16
Death Pact
6
12
18
Talent: -10.0s Skeleton Walk Cooldown
15
Talent: Skeleton Walk Exit Summons A Burning Army Skeleton
10
18.10%
Използваемост
37.92%
Успеваемост
Strafe
4
8
9
11
Searing Arrows
1
3
5
7
Skeleton Walk
2
13
14
16
Death Pact
6
12
18
Talent: Skeleton Walk Exit Summons A Burning Army Skeleton
10
Talent: +25 Searing Arrows Damage
15
5.99%
Използваемост
27.74%
Успеваемост
Strafe
4
8
9
11
Searing Arrows
1
3
5
7
Skeleton Walk
2
13
14
16
Death Pact
6
12
18
Talent: -10.0s Skeleton Walk Cooldown
15
Talent: Skeleton Walk Exit Summons A Burning Army Skeleton
10
2.89%
Използваемост
25.76%
Успеваемост
Strafe
2
8
9
11
Searing Arrows
1
3
5
7
Skeleton Walk
4
13
14
15
Death Pact
6
12
18
Talent: Skeleton Walk Exit Summons A Burning Army Skeleton
10
Talent: +25 Searing Arrows Damage
16
2.45%
Използваемост
16.07%
Успеваемост