Time WalkQ
Time Walk

УМЕНИЕ:Point Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Втурва се към целево местоположение, докато същевременно отклонява всякакви щети поети през последните 2.0 секунди.

Подобрения с Aghanim: Прилага Time Lock процедура към всички единици на местоположението за приземяване.

Faceless Void е неуязвим, докато използва Time Walk.

ОБСЕГ: 675
BACKTRACK — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 2.0
TIMELOCK — РАДИУС (СКИПТЪР): 350
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon24 / 18 / 12 / 6
Mana icon40
Мрачното страшилище разкъсва дупка във времето, преминавайки през Класзурем, и се появява обратно за миг.
Time DilationW
Time Dilation

УМЕНИЕ:No Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Faceless Void хваща в капан всички врагове наблизо поставяйки ги в забавящо времето поле за [8.0, 10.0, 12.0, 14.0] секунди. Удължава времената им за изчакване, забавя скоростта на движение и атака с 10% за всяко удължено изчакване.

Не влияе на времето за изчакване на предмети.

РАДИУС: 775
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8 / 10 / 12 / 14
ЗАБАВЯНЕ ЗА ИЗЧАКВАНЕ: 10%
ЗАБАВЯНЕ НА НАПРЕДЪКА ЗА ИЗЧАКВАНЕ: 75%
CAST POINT 0.1s
Cooldown icon40 / 34 / 28 / 22
Mana icon75
За онези, опълчващи се срещу Мрачното страшилище, сякаш всеки миг се простира във вечността.
Time Lock
Time Lock

УМЕНИЕ:Passive

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Само от силно разсейване

Дава шанс някоя атака да замрази вражеска единица във времето, докато се нанася втора такава.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 0.65
ШАНС: 12% / 16% / 20% / 24%
БОНУС ЩЕТИ: 20 / 25 / 30 / 35
Ударът на Faceless Void се стоварва със силата на преминаване между измеренията.
ChronosphereR
Chronosphere

УМЕНИЕ:Point Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Създава мехур във време-пространството, поставяйки в клопка всички единици, хванати под въздействие на сферата и Ви причинява ускорено движение в него. Само Faceless Void и всички единици, които контролира, остават незасегнати. Невидимите врагове в сферата ще бъдат разкрити.

Паузира всички единици и сгради, приятелски или вражески, с изключение на тези, в притежанието на Faceless Void.

Faceless Void никога не се влияе от Chronospheres, независимо от собственика ѝ.

РАДИУС: 450
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4.0 / 4.5 / 5.0
CAST POINT 0.35s
Cooldown icon160
Mana icon150 / 225 / 300
Когато се отвори разрив до Класзурем, всички прихванати от него души вероятно никога няма да се завърнат.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+140 Chronosphere площ на ефекта
25
+20% Backtrack
-1.75 сек. изчакване за Time Walk
20
+40 скорост на атака
+275 Time Walk обсег на изпълняване
15
+55 Time Lock щети
+8 сила
10
+12 щети
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
22 +2.423 +3.015 +1.5
Скорост на движение300
Зрителен обхват1800/800
Броня3.22
Време за удар1.7
Щети56 - 62
Точка на атака0.5