Time WalkQ
Time Walk

УМЕНИЕ:Point Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Втурва се към целево местоположение, докато същевременно отклонява всякакви щети поети през последните 2.0 секунди.

Faceless Void е неуязвим, докато използва Time Walk.

ОБСЕГ: 650
BACKTRACK — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 2.0
TIME LOCK RADIUS: 400
CAST POINT 0.3s
24 / 18 / 12 / 6
40
Мрачното страшилище разкъсва дупка във времето, преминавайки през Класзурем, и се появява обратно за миг.
Time DilationW
Time Dilation

УМЕНИЕ:No Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Faceless Void хваща в капан всички врагове наблизо поставяйки ги в забавящо времето поле за [8.0, 9.0, 10.0, 11.0] секунди. Удължава времената им за изчакване, забавя скоростта на движение и атака с 10% за всяко удължено изчакване. Нанася щети в секунда за всяко време за изчакване.

Не влияе на времето за изчакване на предмети.

РАДИУС: 775
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8 / 9 / 10 / 11
ЗАБАВЯНЕ ЗА ИЗЧАКВАНЕ: 10%
ЗАБАВЯНЕ НА НАПРЕДЪКА ЗА ИЗЧАКВАНЕ: 60%
ЩЕТИ В СЕК. ЗА ИЗЧАКВАНЕ: 10 / 11 / 12 / 13
CAST POINT 0.1s
28 / 24 / 20 / 16
60 / 70 / 80 / 90
За онези, опълчващи се срещу Мрачното страшилище, сякаш всеки миг се простира във вечността.
Time Lock
Time Lock

УМЕНИЕ:Passive

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Само от силно разсейване

Дава шанс някоя атака да замрази вражеска единица във времето, докато се нанася втора такава.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 0.65
ШАНС: 12% / 16% / 20% / 24%
БОНУС ЩЕТИ: 15 / 20 / 25 / 30
Ударът на Faceless Void се стоварва със силата на преминаване между измеренията.
Reverse Time WalkD
Reverse Time Walk

УМЕНИЕ:No Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Available for 1.5 seconds after landing Time Walk. If used in this period, you will reverse your time walk back to your previous cast location. Does not affect health or proc scepter hits.

0.5
0
ChronosphereR
Chronosphere

УМЕНИЕ:Point Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Създава мехур във време-пространството, поставяйки в клопка всички единици, хванати под въздействие на сферата и Ви причинява ускорено движение в него. Само Faceless Void и всички единици, които контролира, остават незасегнати. Невидимите врагове в сферата ще бъдат разкрити.

Паузира всички единици и сгради, приятелски или вражески, с изключение на тези, в притежанието на Faceless Void.

Faceless Void никога не се влияе от Chronospheres, независимо от собственика ѝ.

РАДИУС: 500
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4.0 / 4.5 / 5.0
CAST POINT 0.35s
160 / 150 / 140
150 / 225 / 300
Когато се отвори разрив до Класзурем, всички прихванати от него души вероятно никога няма да се завърнат.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+140 Chronosphere площ на ефекта
25
+20% Backtrack
+70 Time Lock щети
20
+120 скоростна атака по време на Chronosphere
+7.0% Time Dilation забавяне за изчакване
15
-1.5s Time Walk Cooldown
+0.5 сек. Time Walk Backtrack времетраене
10
+6 Time Dilation щети в сек. за изчакване
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
20 +2.419 +3.015 +1.5
Скорост на движение300
Зрителен обхват1800/800
Броня3.66
Време за удар1.7
Щети56 - 62
Точка на атака0.5