Time WalkQ
Time Walk

УМЕНИЕ:Point Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Втурва се към целево местоположение, докато същевременно отклонява всякакви щети поети през последните 2.0 секунди.

Faceless Void е неуязвим, докато използва Time Walk.

ОБСЕГ: 675
BACKTRACK — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 2.0
TIMELOCK — РАДИУС (СКИПТЪР): 350
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon24 / 18 / 12 / 6
Mana icon40
Мрачното страшилище разкъсва дупка във времето, преминавайки през Класзурем, и се появява обратно за миг.
Time DilationW
Time Dilation

УМЕНИЕ:No Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Faceless Void хваща в капан всички врагове наблизо поставяйки ги в забавящо времето поле за [8.0, 10.0, 12.0, 14.0] секунди. Удължава времената им за изчакване, забавя скоростта на движение и атака с 10% за всяко удължено изчакване.

Не влияе на времето за изчакване на предмети.

РАДИУС: 775
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8 / 10 / 12 / 14
ЗАБАВЯНЕ ЗА ИЗЧАКВАНЕ: 10%
ЗАБАВЯНЕ НА НАПРЕДЪКА ЗА ИЗЧАКВАНЕ: 75%
CAST POINT 0.1s
Cooldown icon40 / 34 / 28 / 22
Mana icon75
За онези, опълчващи се срещу Мрачното страшилище, сякаш всеки миг се простира във вечността.
Time Lock
Time Lock

УМЕНИЕ:Passive

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Само от силно разсейване

Дава шанс някоя атака да замрази вражеска единица във времето, докато се нанася втора такава.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 0.65
ШАНС: 12% / 16% / 20% / 24%
БОНУС ЩЕТИ: 10 / 15 / 20 / 25
Ударът на Faceless Void се стоварва със силата на преминаване между измеренията.
Reverse Time WalkD
Reverse Time Walk

УМЕНИЕ:No Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Replaces Time Walk with Reverse Time Walk for 1.5 seconds after landing. If used in this period, you will reverse your time walk back to your previous cast location. Does not affect health or proc scepter hits.

Cooldown icon0.5
Mana icon0
ChronosphereR
Chronosphere

УМЕНИЕ:Point Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Създава мехур във време-пространството, поставяйки в клопка всички единици, хванати под въздействие на сферата и Ви причинява ускорено движение в него. Само Faceless Void и всички единици, които контролира, остават незасегнати. Невидимите врагове в сферата ще бъдат разкрити.

Паузира всички единици и сгради, приятелски или вражески, с изключение на тези, в притежанието на Faceless Void.

Faceless Void никога не се влияе от Chronospheres, независимо от собственика ѝ.

РАДИУС: 450
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4.0 / 4.5 / 5.0
CAST POINT 0.35s
Cooldown icon160
Mana icon150 / 225 / 300
Когато се отвори разрив до Класзурем, всички прихванати от него души вероятно никога няма да се завърнат.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+140 Chronosphere площ на ефекта
25
+20% Backtrack
-1.75 сек. изчакване за Time Walk
20
+40 скорост на атака
+250 Time Walk обсег на изпълняване
15
+55 Time Lock щети
+8 сила
10
+12 щети
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
22 +2.419 +3.015 +1.5
Скорост на движение300
Зрителен обхват1800/800
Броня2.66
Време за удар1.7
Щети56 - 62
Точка на атака0.5