Time WalkQ
Time Walk

УМЕНИЕ:Point Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Втурва се към целево местоположение, докато същевременно отклонява всякакви щети поети през последните 2.0 секунди.

Faceless Void е неуязвим, докато използва Time Walk.

ОБСЕГ: 650
BACKTRACK — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 2.0
TIMELOCK — РАДИУС (СКИПТЪР): 350
CAST POINT 0.3s
24 / 18 / 12 / 6
40
Мрачното страшилище разкъсва дупка във времето, преминавайки през Класзурем, и се появява обратно за миг.
Time DilationW
Time Dilation

УМЕНИЕ:No Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Faceless Void хваща в капан всички врагове наблизо поставяйки ги в забавящо времето поле за [8.0, 9.0, 10.0, 11.0] секунди. Удължава времената им за изчакване, забавя скоростта на движение и атака с 10% за всяко удължено изчакване. Нанася щети в секунда за всяко време за изчакване.

Не влияе на времето за изчакване на предмети.

РАДИУС: 775
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8 / 9 / 10 / 11
ЗАБАВЯНЕ ЗА ИЗЧАКВАНЕ: 10%
ЗАБАВЯНЕ НА НАПРЕДЪКА ЗА ИЗЧАКВАНЕ: 60%
ЩЕТИ В СЕК. ЗА ИЗЧАКВАНЕ: 10 / 11 / 12 / 13
CAST POINT 0.1s
28 / 24 / 20 / 16
60 / 70 / 80 / 90
За онези, опълчващи се срещу Мрачното страшилище, сякаш всеки миг се простира във вечността.
Time Lock
Time Lock

УМЕНИЕ:Passive

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Само от силно разсейване

Дава шанс някоя атака да замрази вражеска единица във времето, докато се нанася втора такава.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 0.65
ШАНС: 12% / 16% / 20% / 24%
БОНУС ЩЕТИ: 15 / 20 / 25 / 30
Ударът на Faceless Void се стоварва със силата на преминаване между измеренията.
Reverse Time WalkD
Reverse Time Walk

УМЕНИЕ:No Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Заменя Time Walk с Reverse Time Walk за 1,5 секунди след приземяване. Ако се използва в този период, ще обърне обратно Time Walk към предходното Ви местонахождение за изпълняване. Не влияе на здравето или процедурните попадения със скиптър.

0.5
0
ChronosphereR
Chronosphere

УМЕНИЕ:Point Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Създава мехур във време-пространството, поставяйки в клопка всички единици, хванати под въздействие на сферата и Ви причинява ускорено движение в него. Само Faceless Void и всички единици, които контролира, остават незасегнати. Невидимите врагове в сферата ще бъдат разкрити.

Паузира всички единици и сгради, приятелски или вражески, с изключение на тези, в притежанието на Faceless Void.

Faceless Void никога не се влияе от Chronospheres, независимо от собственика ѝ.

РАДИУС: 500
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4.0 / 4.5 / 5.0
CAST POINT 0.35s
160 / 150 / 140
150 / 225 / 300
Когато се отвори разрив до Класзурем, всички прихванати от него души вероятно никога няма да се завърнат.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+140 Chronosphere площ на ефекта
25
+20% Backtrack
+70 Time Lock щети
20
+120 скоростна атака по време на Chronosphere
+7.0% Time Dilation забавяне за изчакване
15
-1.5 сек. изчакване за Time Walk
+0.5 сек. Time Walk Backtrack времетраене
10
+6 Time Dilation щети в сек. за изчакване
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
20 +2.419 +3.015 +1.5
Скорост на движение300
Зрителен обхват1800/800
Броня3.66
Време за удар1.7
Щети56 - 62
Точка на атака0.5