Talent Usage
46.6% Честота на пикване
+140 Chronosphere площ на ефекта
+140 Chronosphere площ на ефекта

Pick Rate: 46.6%
Win Rate: 63.5%
-4.9% Успеваемост
25
53.4% Честота на пикване
+20% Backtrack
+20% Backtrack

Pick Rate: 53.4%
Win Rate: 68.4%
+4.9% Успеваемост
18.0% Честота на пикване
+70 Time Lock щети
+70 Time Lock щети

Pick Rate: 18.0%
Win Rate: 54.6%
-2.8% Успеваемост
20
82.0% Честота на пикване
+120 скоростна атака по време на Chronosphere
+120 скоростна атака по време на Chronosphere

Pick Rate: 82.0%
Win Rate: 57.4%
+2.8% Успеваемост
7.4% Честота на пикване
+7.0% Time Dilation забавяне за изчакване
+7.0% Time Dilation забавяне за изчакване

Pick Rate: 7.4%
Win Rate: 42.7%
-9.0% Успеваемост
15
92.6% Честота на пикване
-1.5s Time Walk Cooldown
-1.5s Time Walk Cooldown

Pick Rate: 92.6%
Win Rate: 51.7%
+9.0% Успеваемост
46.5% Честота на пикване
+0.5 сек. Time Walk Backtrack времетраене
+0.5 сек. Time Walk Backtrack времетраене

Pick Rate: 46.5%
Win Rate: 40.4%
-17.0% Успеваемост
10
53.5% Честота на пикване
+6 Time Dilation щети в сек. за изчакване
+6 Time Dilation щети в сек. за изчакване

Pick Rate: 53.5%
Win Rate: 57.3%
+17.0% Успеваемост
Първа точка на умение при ниво
123456891011
Time Walk
86.0%
14.0%
-0.1%
Time Dilation
28.8%
+1.5%
20.7%
+1.0%
3.2%
+1.5%
3.0%
+1.3%
1.1%
-2.2%
2.5%
-3.7%
39.5%
-1.4%
Time Lock
14.0%
-0.1%
85.1%
-0.1%
Chronosphere
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на това при кое ниво на героя е било вдигнато за първи път някое от уменията му. Сравнявайте данните хоризонтално.

Завършване с покачването на умението при ниво
789101114151618
Time Walk
18.8%
-0.4%
5.1%
+0.5%
27.5%
-2.2%
28.7%
+0.1%
19.6%
+0.6%
Time Dilation
23.4%
+1.5%
1.6%
75.0%
Time Lock
69.7%
-0.1%
6.6%
+2.1%
14.8%
-1.0%
1.5%
+4.1%
7.5%
+0.3%
Chronosphere
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта при завършване покачването на всички точки на дадено умение при определено ниво на героя. Сравнявайте данните хоризонтално.
Talent Trendslast 7 days
25
+140 Chronosphere площ на ефекта
+20% Backtrack
20
+70 Time Lock щети
+120 скоростна атака по време на Chronosphere
15
+7.0% Time Dilation забавяне за изчакване
-1.5s Time Walk Cooldown
10
+0.5 сек. Time Walk Backtrack времетраене
+6 Time Dilation щети в сек. за изчакване
Най-популярни приоритети
Chronosphere
R
Time Lock
E
Time Walk
Q
Time Dilation
W
73.08% Използваемост
39.66% Успеваемост
Chronosphere
R
Time Walk
Q
Time Lock
E
Time Dilation
W
25.72% Използваемост
39.71% Успеваемост
Chronosphere
R
Time Lock
E
Time Dilation
W
Time Walk
Q
1.12% Използваемост
38.64% Успеваемост

Предпочитани умения по ниво на героя
1234567891011121314151618
Time Walk
86.0%
14.0%
-0.1%
26.2%
-0.1%
33.2%
-1.6%
21.1%
-0.3%
23.5%
-0.2%
72.2%
-0.1%
75.2%
+0.1%
28.8%
+0.1%
19.7%
+0.6%
Time Dilation
28.6%
+1.5%
20.6%
+1.0%
3.1%
+1.5%
3.0%
+1.3%
1.1%
-2.2%
2.5%
-3.7%
62.7%
-0.2%
99.7%
100.0%
1.5%
75.9%
Time Lock
14.0%
-0.1%
85.1%
-0.1%
45.2%
-0.9%
46.3%
+0.7%
75.8%
76.2%
24.8%
+0.2%
23.7%
-0.3%
1.5%
+4.1%
7.5%
+0.3%
Chronosphere
100.0%
100.0%
99.9%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на предпочитаното умение при всяко ниво на героя. Сравнявайте данните вертикално.

Най-популярни последователности
Time Walk
1
4
8
9
Time Dilation
11
13
14
16
Time Lock
2
3
5
7
Chronosphere
6
12
18
Talent: +0.5s Time Walk Backtrack Duration
10
Talent: -1.5s Time Walk Cooldown
15
13.44%
Използваемост
17.13%
Успеваемост
Time Walk
1
8
9
10
Time Dilation
3
11
13
14
Time Lock
2
4
5
7
Chronosphere
6
12
18
Talent: +6 Time Dilation DPS per cooldown
15
Talent: -1.5s Time Walk Cooldown
16
13.04%
Използваемост
16.47%
Успеваемост
Time Walk
1
3
5
7
Time Dilation
11
13
14
16
Time Lock
2
4
8
9
Chronosphere
6
12
18
Talent: +0.5s Time Walk Backtrack Duration
10
Talent: -1.5s Time Walk Cooldown
15
11.89%
Използваемост
18.81%
Успеваемост
Time Walk
2
4
8
9
Time Dilation
11
13
14
16
Time Lock
1
3
5
7
Chronosphere
6
12
18
Talent: +0.5s Time Walk Backtrack Duration
10
Talent: -1.5s Time Walk Cooldown
15
4.98%
Използваемост
17.78%
Успеваемост
Time Walk
1
3
7
8
Time Dilation
4
13
14
16
Time Lock
2
5
9
11
Chronosphere
6
12
18
Talent: +0.5s Time Walk Backtrack Duration
10
Talent: -1.5s Time Walk Cooldown
15
3.78%
Използваемост
15.20%
Успеваемост