ImpaleQ
Impale

УМЕНИЕ:Point Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Само от силно разсейване

Скални шипове излизат изпод земята в посока напред. Вражеските единици са хвърлени във въздуха, зашеметени са и поемат щети при падането си.

Шиповете се движат със скорост 1600 в секунда, над обсег от 750.

Impale не може да се блокира от Linken's Sphere.

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО: 1.4 / 1.8 / 2.2 / 2.6
IMPALE — ЩЕТИ: 100 / 160 / 220 / 280
CAST POINT 0.3s
17 / 16 / 15 / 14
100 / 110 / 120 / 130
Всички усърдни скарабеи притежават задълбочени познания за подземните пътеки, като ги използват в своя полза.
Mana BurnW
Mana Burn

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Heroes

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Унищожава маната на избрания герой със стойност, равна на множителя от неговия интелект, и нанася щети, равни на обгорената мана.

МНОЖ. (ИНТЕЛЕКТ): 2 / 3 / 4 / 5
CAST POINT 0.4s
20 / 15 / 10 / 5
70 / 80 / 90 / 100
Томът в Ултимир описва за скарабей с умението да разяжда съзнанието на по-низшите същества.
Spiked CarapaceE
Spiked Carapace

УМЕНИЕ:No Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Когато се активира, докато е на повърхността, Spiked Carapace отразява и обезсилва щетите нанесени на Nyx Assassin (максимум веднъж от всеки източник), като също така зашеметява техния източник. Активирането на Spiked Carapace няма да пречупи невидимостта от Vendetta.

При изпълняване на Spiked Carapace, докато е Burrowed, незабавно зашеметява враговете наблизо.

Щетите се изчисляват след всички отчисляванията.

Spiked Carapace ще се задейства само при щети от единици под контрола на друг играч.

Отразените щети ще разполагат със същия тип, каквито са били, когато са нанесени върху Nyx.

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ОТРАЗЯВАНЕТО: 2.0
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО: 0 / 1 / 1 / 2
ОТРАЗЕНИ ЩЕТИ: 100%
CAST POINT 0s
25 / 20 / 15 / 10
40
Докато черупката им е все още тънка, тя е предпазена от свиващо се поле с остри като бръснач шипове.
BurrowD
Burrow

УМЕНИЕ:No Target

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Nyx Assassin се окопава под бойното поле за кратко време. Когато го направи, Spiked Carapace незабавно зашеметява враговете наблизо, когато бъде изпълнено, а обсега на Mana Burn и Impale се увеличава. Времето за изчакване на Impale се намалява. Докато е окопан, Nyx Assassin става неподвижен, невидим и неспособен да атакува. Nyx Assassin придобива намаляване на щетите от всички източници.

Изпълняването на Vendetta ще откаже Burrow.

BURROW — НАМАЛЯВАНЕ НА ЩЕТИ: 40%
BURROW IMPALE BONUS RANGE: 525
BURROW MANA BURN RANGE: 450
BURROW IMPALE COOLDOWN REDUCTION: 7.0
BURROW SPIKED CARAPACE RANGE: 300
CAST POINT 1.5s
Някои касти от фанатични скарабеи са известни с това, че създават малки дупки, където лежат и чакат в засада, готови да нападнат плячката си.
VendettaR
Vendetta

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:същински

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Позволява на Nyx Assassin да стане невидим и придобие бонус скорост. Ако Nyx Assassin атакува, за да прекъсне невидимостта, се нанасят масивни бонус щети при това нападение.

Има 0.0 секундно време за избледняване.

Ако заклинанието се използва за прекъсване на невидимостта или тя изтече, бонус щетите се губят.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 40 / 50 / 60
СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ: 16% / 18% / 20%
БОНУС ЩЕТИ: 300 / 450 / 600
DEBUFF DURATION: 4.0
MAGIC RESIST REDUCTION: 17%
BONUS MOVEMENT SPEED: 25%
80 / 70 / 60
180 / 240 / 300
Скарабеят убива за славата на своята кралица.
UnburrowF
Unburrow

УМЕНИЕ:No Target

Излизате от окопаването.

0
0
Някои касти от фанатични скарабеи са известни с това, че създават малки дупки, където лежат и чакат в засада, готови да нападнат плячката си.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
Безпрепятствена проходимост с Vendetta
25
+300 Mana Burn Radius
+130 Impale щети
20
+0.6s Spiked Carapace Stun Duration
+0.5x Mana Burn Intelligence Multiplier
15
+0.5s Spiked Carapace Reflect Duration
+0.25 сек. Impale времетраене на зашеметяването
10
+8% Spell Amplification
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
17 +2.518 +2.521 +2.1
Скорост на движение310
Зрителен обхват1800/800
Броня3.52
Време за удар1.7
Щети45 - 49
Точка на атака0.46