Talent Usage
34.5% Честота на пикване
Безпрепятствена проходимост с Vendetta
Безпрепятствена проходимост с Vendetta

Pick Rate: 34.5%
Win Rate: 61.5%
-2.2% Успеваемост
25
65.5% Честота на пикване
+100 ловкост
+100 ловкост

Pick Rate: 65.5%
Win Rate: 63.7%
+2.2% Успеваемост
65.7% Честота на пикване
+175 Impale щети
+175 Impale щети

Pick Rate: 65.7%
Win Rate: 59.3%
+2.7% Успеваемост
20
34.3% Честота на пикване
+75% Spiked Carapace щети
+75% Spiked Carapace щети

Pick Rate: 34.3%
Win Rate: 56.6%
-2.7% Успеваемост
35.9% Честота на пикване
+25 скорост на движение
+25 скорост на движение

Pick Rate: 35.9%
Win Rate: 54.0%
+1.5% Успеваемост
15
64.1% Честота на пикване
+325 здраве
+325 здраве

Pick Rate: 64.1%
Win Rate: 52.5%
-1.5% Успеваемост
86.6% Честота на пикване
+90 злато/минута
+90 злато/минута

Pick Rate: 86.6%
Win Rate: 49.8%
+0.7% Успеваемост
10
13.4% Честота на пикване
+8% увеличаване на заклинанията
+8% увеличаване на заклинанията

Pick Rate: 13.4%
Win Rate: 49.1%
-0.7% Успеваемост
Първа точка на умение при ниво
12345678911
Impale
99.9%
Mana Burn
10.7%
+1.3%
5.6%
+1.3%
33.7%
-0.7%
2.4%
+0.3%
1.7%
+0.4%
21.7%
-0.2%
4.1%
-0.8%
19.3%
+0.8%
Spiked Carapace
89.5%
-0.1%
3.1%
+0.1%
7.0%
+1.4%
Vendetta
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на това при кое ниво на героя е било вдигнато за първи път някое от уменията му. Сравнявайте данните хоризонтално.

Завършване с покачването на умението при ниво
7891113151618
Impale
92.5%
-0.1%
5.2%
+0.2%
Mana Burn
1.3%
+0.9%
18.5%
+0.1%
5.1%
-0.2%
3.1%
+1.1%
70.9%
Spiked Carapace
20.5%
+0.7%
53.5%
-0.3%
2.2%
-3.7%
20.5%
-0.1%
Vendetta
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта при завършване покачването на всички точки на дадено умение при определено ниво на героя. Сравнявайте данните хоризонтално.
Talent Trendslast 7 days
25
Безпрепятствена проходимост с Vendetta
+100 ловкост
20
+175 Impale щети
+75% Spiked Carapace щети
15
+25 скорост на движение
+325 здраве
10
+90 злато/минута
+8% увеличаване на заклинанията
Най-популярни приоритети
Vendetta
R
Impale
Q
Spiked Carapace
E
Mana Burn
W
86.11% Използваемост
51.56% Успеваемост
Vendetta
R
Impale
Q
Mana Burn
W
Spiked Carapace
E
10.06% Използваемост
52.30% Успеваемост
Vendetta
R
Spiked Carapace
E
Impale
Q
Mana Burn
W
3.47% Използваемост
50.70% Успеваемост

Предпочитани умения по ниво на героя
12345678911121314151618
Impale
99.8%
90.7%
-0.1%
8.8%
+0.6%
95.2%
95.1%
-0.1%
6.5%
+0.8%
1.1%
+4.0%
1.6%
+2.4%
Mana Burn
10.6%
+1.3%
5.8%
+1.7%
33.9%
-0.6%
2.7%
+1.9%
3.0%
+1.9%
40.2%
27.1%
-0.2%
42.8%
+0.3%
79.5%
+0.1%
76.4%
3.1%
+1.1%
73.1%
Spiked Carapace
89.2%
-0.1%
3.5%
57.2%
+0.2%
2.0%
-0.8%
1.9%
+0.6%
53.2%
-0.1%
71.8%
53.8%
-0.3%
19.5%
-0.4%
23.6%
-0.1%
23.0%
-0.1%
Vendetta
100.0%
100.0%
99.9%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на предпочитаното умение при всяко ниво на героя. Сравнявайте данните вертикално.

Най-популярни последователности
Impale
1
3
5
7
Mana Burn
8
13
14
16
Spiked Carapace
2
4
9
11
Vendetta
6
12
18
Talent: +90 Gold/Min
10
Talent: +325 Health
15
13.23%
Използваемост
40.81%
Успеваемост
Impale
1
3
5
7
Mana Burn
4
13
14
16
Spiked Carapace
2
8
9
11
Vendetta
6
12
18
Talent: +90 Gold/Min
10
Talent: +325 Health
15
10.99%
Използваемост
42.53%
Успеваемост
Impale
1
3
5
7
Mana Burn
11
13
14
16
Spiked Carapace
2
4
8
9
Vendetta
6
12
18
Talent: +90 Gold/Min
10
Talent: +325 Health
15
10.93%
Използваемост
44.80%
Успеваемост
Impale
1
3
5
7
Mana Burn
4
8
9
11
Spiked Carapace
2
13
14
16
Vendetta
6
12
18
Talent: +90 Gold/Min
10
Talent: +325 Health
15
4.39%
Използваемост
40.29%
Успеваемост
Impale
1
3
5
7
Mana Burn
11
13
14
16
Spiked Carapace
2
4
8
9
Vendetta
6
12
18
Talent: +90 Gold/Min
10
Talent: +25 Movement Speed
15
4.17%
Използваемост
53.79%
Успеваемост