Talent Usage
31.0% Честота на пикване
Безпрепятствена проходимост с Vendetta
Безпрепятствена проходимост с Vendetta

Pick Rate: 31.0%
Win Rate: 62.0%
-3.5% Успеваемост
25
69.0% Честота на пикване
+100 ловкост
+100 ловкост

Pick Rate: 69.0%
Win Rate: 65.5%
+3.5% Успеваемост
66.9% Честота на пикване
+175 Impale щети
+175 Impale щети

Pick Rate: 66.9%
Win Rate: 60.7%
+1.9% Успеваемост
20
33.1% Честота на пикване
+75% Spiked Carapace щети
+75% Spiked Carapace щети

Pick Rate: 33.1%
Win Rate: 58.8%
-1.9% Успеваемост
54.3% Честота на пикване
+30 скорост на движение
+30 скорост на движение

Pick Rate: 54.3%
Win Rate: 56.5%
+2.3% Успеваемост
15
45.7% Честота на пикване
+325 здраве
+325 здраве

Pick Rate: 45.7%
Win Rate: 54.2%
-2.3% Успеваемост
82.4% Честота на пикване
+90 злато/минута
+90 злато/минута

Pick Rate: 82.4%
Win Rate: 51.7%
+0.2% Успеваемост
10
17.6% Честота на пикване
+8% увеличаване на заклинанията
+8% увеличаване на заклинанията

Pick Rate: 17.6%
Win Rate: 51.5%
-0.2% Успеваемост
Първа точка на умение при ниво
123468911
Impale
99.9%
Mana Burn
13.8%
-1.1%
7.0%
+3.0%
56.7%
-0.1%
7.7%
-3.2%
1.8%
-2.8%
11.2%
+2.9%
Spiked Carapace
86.2%
+0.2%
3.5%
-3.6%
9.5%
-0.8%
Vendetta
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на това при кое ниво на героя е било вдигнато за първи път някое от уменията му. Сравнявайте данните хоризонтално.

Завършване с покачването на умението при ниво
789101113151618
Impale
96.6%
2.6%
-2.5%
Mana Burn
25.4%
+0.4%
6.5%
-1.4%
2.3%
+0.8%
62.6%
Spiked Carapace
12.5%
+2.8%
1.5%
-0.8%
45.7%
-0.5%
11.8%
-1.6%
1.3%
-1.3%
26.1%
Vendetta
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта при завършване покачването на всички точки на дадено умение при определено ниво на героя. Сравнявайте данните хоризонтално.
Talent Trendslast 7 days
25
Безпрепятствена проходимост с Vendetta
+100 ловкост
20
+175 Impale щети
+75% Spiked Carapace щети
15
+30 скорост на движение
+325 здраве
10
+90 злато/минута
+8% увеличаване на заклинанията
Най-популярни приоритети
Vendetta
R
Impale
Q
Spiked Carapace
E
Mana Burn
W
85.25% Използваемост
54.28% Успеваемост
Vendetta
R
Impale
Q
Mana Burn
W
Spiked Carapace
E
13.26% Използваемост
53.20% Успеваемост
Vendetta
R
Spiked Carapace
E
Impale
Q
Mana Burn
W
0.87% Използваемост
52.27% Успеваемост

Предпочитани умения по ниво на героя
1234567891011121314151618
Impale
99.8%
89.1%
-0.1%
10.3%
+0.6%
98.1%
97.7%
3.3%
-0.9%
Mana Burn
13.7%
-1.1%
7.2%
+3.0%
57.3%
1.2%
+2.1%
1.6%
+0.8%
32.5%
-0.5%
31.7%
+0.1%
1.0%
+0.7%
51.0%
+0.4%
63.9%
+0.2%
68.6%
+0.1%
2.3%
+0.8%
66.2%
Spiked Carapace
86.1%
+0.2%
3.7%
-3.2%
32.3%
-0.2%
64.1%
+0.3%
67.5%
-0.1%
1.4%
-0.5%
46.0%
-0.5%
36.0%
-0.3%
31.2%
-0.2%
1.4%
-1.3%
30.0%
Vendetta
100.0%
100.0%
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на предпочитаното умение при всяко ниво на героя. Сравнявайте данните вертикално.

Най-популярни последователности
Impale
1
3
5
7
Mana Burn
4
13
14
16
Spiked Carapace
2
8
9
11
Vendetta
6
12
18
Talent: +90 Gold/Min
10
Talent: +30 Movement Speed
15
9.39%
Използваемост
57.48%
Успеваемост
Impale
1
3
5
7
Mana Burn
4
13
14
16
Spiked Carapace
2
8
9
11
Vendetta
6
12
18
Talent: +90 Gold/Min
10
Talent: +325 Health
15
8.28%
Използваемост
49.11%
Успеваемост
Impale
1
3
5
7
Mana Burn
4
11
14
16
Spiked Carapace
2
8
9
13
Vendetta
6
12
18
Talent: +90 Gold/Min
10
Talent: +30 Movement Speed
15
7.76%
Използваемост
44.76%
Успеваемост
Impale
1
3
5
7
Mana Burn
4
8
9
11
Spiked Carapace
2
13
14
16
Vendetta
6
12
18
Talent: +90 Gold/Min
10
Talent: +30 Movement Speed
15
5.03%
Използваемост
41.18%
Успеваемост
Impale
1
3
5
7
Mana Burn
11
13
14
16
Spiked Carapace
2
4
8
9
Vendetta
6
12
18
Talent: +90 Gold/Min
10
Talent: +325 Health
15
4.80%
Използваемост
58.46%
Успеваемост