ShadowrazeQ
Shadowraze

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Shadow Fiend срива площта директно пред себе си, нанасяйки щети върху вражеските единици в площта. Добавя натрупващо се подсилване на щетите върху целта. Това причинява врагът да поема бонус Shadow Raze щети за всяко натрупване.

Времетраенето на натрупването се опреснява при придобиване на такова.

БАЗОВИ ЩЕТИ: 90 / 160 / 230 / 300
ОБСЕГ: 200
БОНУС ЗА НАТРУПВАНЕ: 50 / 60 / 70 / 80
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА НАТРУПВАНЕТО: 8.0
CAST POINT 0.55s
10
75 / 80 / 85 / 90
Отличителното умение на Невърмор за събиране на души.
ShadowrazeW
Shadowraze

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Shadow Fiend срива площта на близко разстояние пред себе си, нанасяйки щети върху вражеските единици в площта. Добавя натрупващо се подсилване на щетите върху целта. Това причинява врагът да поема бонус Shadow Raze щети за всяко натрупване.

Времетраенето на натрупването се опреснява при придобиване на такова.

БАЗОВИ ЩЕТИ: 90 / 160 / 230 / 300
ОБСЕГ: 450
БОНУС ЗА НАТРУПВАНЕ: 50 / 60 / 70 / 80
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА НАТРУПВАНЕТО: 8.0
CAST POINT 0.55s
10
75 / 80 / 85 / 90
Отличителното умение на Невърмор за събиране на души.
ShadowrazeE
Shadowraze

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Shadow Fiend срива площта на по-далечно разстояние пред себе си, нанасяйки щети върху вражеските единици в площта. Добавя натрупващо се подсилване на щетите върху целта. Това причинява врагът да поема бонус Shadow Raze щети за всяко натрупване.

Времетраенето на натрупването се опреснява при придобиване на такова.

БАЗОВИ ЩЕТИ: 90 / 160 / 230 / 300
ОБСЕГ: 700
БОНУС ЗА НАТРУПВАНЕ: 50 / 60 / 70 / 80
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА НАТРУПВАНЕТО: 8.0
CAST POINT 0.55s
10
75 / 80 / 85 / 90
Отличителното умение на Невърмор за събиране на души.
Necromastery
Necromastery

УМЕНИЕ:Passive

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:физически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Shadow Fiend краде душите на единиците, които убива, получавайки бонус щети. При смърт освобождава 40% от тях от оковите.

Отказванията и неутралните крийпове също предоставят бонус щети посредством Necromastery.

ЩЕТИ ЗА ДУША: 1 / 2 / 3 / 4
МАКС. ДУШИ: 11 / 14 / 17 / 20
МАКС. ДУШИ (СКИПТЪР): 25
CAST POINT 0s
3
0
Откраднатите души се въртят около Бездната, подсилвайки Shadow Fiend, за да увеличи размера на колекцията си.
Presence of the Dark LordF
Presence of the Dark Lord

УМЕНИЕ:Aura, Passive

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Присъствието на Shadow Fiend намалява бронята на близките врагове.

Напълно се натрупва с други умения и аури за намаляване на броня.

НАМАЛЯВАНЕ: -4 / -5 / -6 / -7
РАДИУС: 1200
Дори тези близо до Невърмор загубват душата си.
Requiem of SoulsR
Requiem of Souls

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Shadow Fiend събира заловените си души, за да ги освободи като вълни от демонична енергия. Единиците в близост до Shadow Fiend могат да бъдат наранени от няколко енергийни вълни, когато душите биват освобождавани. Всяка единица поела щети от Requiem of Souls ще бъде изпълнена със страх и скоростта ѝ на движение ще е намалена за 0.8 секунди след всяко попадение до максимум от 2.4. Енергийните вълни се създават за всяка заловена душа посредством Necromastery.

Requiem of Souls се изпълнява автоматично всеки път, когато Shadow Fiend умре, независимо от времето за изчакване.

Генерира се една линия от Shadow Fiend за всеки %requiem_soul_conversion% души, с които разполага. Максимумът за линиите е 18 (23 с Aghanim's Scepter).

Намаляванията за движението от Requiem of Souls преминават през имунитет срещу заклинания.

Fear и забавянето на движение не се прилагат, ако Requiem е било отприщено при смърт.

DAMAGE: 80 / 120 / 160
НАМАЛЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: -20% / -25% / -30%
ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ВРЪЩАНЕ (СКИПТЪР): 100.0%
ЩЕТИ ПРИ ВРЪЩАНЕ (СКИПТЪР): 40.0%
CAST POINT 1.67s
120 / 110 / 100
150 / 175 / 200
Завладените души на убитите в миналото биват пуснати, за да опустошат бившите си съюзници.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
-50 сек. изчакване за Requiem of Souls
25
--4 Presence Aura броня
+0.4 сек. Requiem Fear за линия
20
+3.0 щети за душа
+100 Shadowraze щети
15
Presence Aura влияе на сгради
+25 скорост на атака
10
+8% увеличаване на заклинанията
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
19 +2.720 +3.518 +2.2
Скорост на движение305
Зрителен обхват1800/800
Броня3.8
Време за удар1.6
Щети39 - 45
Точка на атака0.5