Talent Usage
40.7% Честота на пикване
-50 сек. изчакване за Requiem of Souls
-50 сек. изчакване за Requiem of Souls

Pick Rate: 40.7%
Win Rate: 58.5%
-8.0% Успеваемост
25
59.3% Честота на пикване
--4 Presence Aura броня
--4 Presence Aura броня

Pick Rate: 59.3%
Win Rate: 66.5%
+8.0% Успеваемост
23.3% Честота на пикване
+0.4s Requiem Fear per line
+0.4s Requiem Fear per line

Pick Rate: 23.3%
Win Rate: 49.0%
-9.6% Успеваемост
20
76.7% Честота на пикване
+3.0 щети за душа
+3.0 щети за душа

Pick Rate: 76.7%
Win Rate: 58.6%
+9.6% Успеваемост
40.3% Честота на пикване
+100 Shadowraze щети
+100 Shadowraze щети

Pick Rate: 40.3%
Win Rate: 43.4%
-15.2% Успеваемост
15
59.7% Честота на пикване
Presence Aura влияе на сгради
Presence Aura влияе на сгради

Pick Rate: 59.7%
Win Rate: 58.6%
+15.2% Успеваемост
50.2% Честота на пикване
+25 скорост на атака
+25 скорост на атака

Pick Rate: 50.2%
Win Rate: 49.0%
-4.6% Успеваемост
10
49.8% Честота на пикване
+25 Shadowraze Stack Damage
+25 Shadowraze Stack Damage

Pick Rate: 49.8%
Win Rate: 53.6%
+4.6% Успеваемост
Първа точка на умение при ниво
123567891011
Shadowraze
87.2%
-0.5%
7.8%
+2.9%
3.3%
+6.6%
1.6%
+13.1%
Shadowraze
72.8%
+0.1%
1.6%
+7.3%
15.5%
+2.4%
5.9%
+5.3%
3.0%
+3.3%
1.1%
+7.4%
Shadowraze
72.3%
-0.9%
5.7%
+2.7%
15.2%
-0.6%
2.3%
+7.2%
1.5%
+7.4%
3.1%
+12.9%
Necromastery
9.1%
+5.0%
90.9%
-0.5%
Presence of the Dark Lord
2.4%
+10.4%
1.0%
-0.2%
96.0%
-0.4%
Requiem of Souls
39.0%
-3.4%
1.2%
-0.3%
6.8%
-1.0%
52.4%
+2.5%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на това при кое ниво на героя е било вдигнато за първи път някое от уменията му. Сравнявайте данните хоризонтално.

Завършване с покачването на умението при ниво
789151618
Shadowraze
96.2%
-0.4%
2.0%
+2.2%
1.7%
+11.7%
Shadowraze
97.7%
-0.2%
2.0%
+6.5%
Shadowraze
90.2%
-2.2%
4.4%
+7.6%
4.7%
+12.1%
Necromastery
3.0%
+10.2%
50.7%
+2.3%
46.3%
-3.1%
Presence of the Dark Lord
1.9%
+9.9%
3.5%
-0.3%
94.0%
-0.3%
Requiem of Souls
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта при завършване покачването на всички точки на дадено умение при определено ниво на героя. Сравнявайте данните хоризонтално.
Talent Trendslast 7 days
25
-50 сек. изчакване за Requiem of Souls
--4 Presence Aura броня
20
+0.4s Requiem Fear per line
+3.0 щети за душа
15
+100 Shadowraze щети
Presence Aura влияе на сгради
10
+25 скорост на атака
+25 Shadowraze Stack Damage
Най-популярни приоритети
Requiem of Souls
R
Necromastery
D
Shadowraze
Q
Presence of the Dark Lord
F
33.02% Използваемост
47.51% Успеваемост
Requiem of Souls
R
Shadowraze
Q
Necromastery
D
Presence of the Dark Lord
F
16.95% Използваемост
43.29% Успеваемост
Requiem of Souls
R
Necromastery
D
Shadowraze
E
Presence of the Dark Lord
F
12.05% Използваемост
46.64% Успеваемост

Предпочитани умения по ниво на героя
1234567891011121314151618
Shadowraze
49.6%
-0.5%
4.4%
+2.9%
52.7%
-0.1%
52.7%
51.9%
1.0%
+2.2%
Shadowraze
17.1%
+0.1%
17.1%
+0.7%
16.7%
+0.9%
15.5%
+0.4%
Shadowraze
24.2%
-0.9%
1.9%
+2.7%
27.4%
-1.3%
27.7%
-1.5%
28.1%
-1.4%
1.1%
+6.0%
1.0%
+12.9%
1.0%
+12.7%
1.0%
+12.5%
1.1%
+12.1%
Necromastery
9.1%
+5.0%
90.9%
-0.5%
2.8%
+9.9%
97.1%
-0.3%
3.0%
+10.2%
58.7%
+1.8%
3.4%
+10.0%
88.6%
-0.3%
46.3%
-3.1%
Presence of the Dark Lord
2.4%
+10.4%
2.4%
+10.4%
1.9%
+9.9%
2.4%
+10.4%
1.1%
+13.0%
1.0%
-0.2%
96.1%
-0.4%
97.5%
-0.3%
97.7%
-0.3%
3.5%
-0.3%
94.1%
-0.3%
Requiem of Souls
39.0%
-3.4%
1.2%
-0.3%
6.8%
-1.0%
52.5%
+2.5%
99.9%
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на предпочитаното умение при всяко ниво на героя. Сравнявайте данните вертикално.

Най-популярни последователности
Shadowraze
1
3
5
7
Necromastery
2
4
6
8
Presence of the Dark Lord
11
13
14
16
Requiem of Souls
9
12
18
Talent: +25 Attack Speed
10
Talent: Presence Aura Affects Building
15
11.99%
Използваемост
30.16%
Успеваемост
Shadowraze
1
3
5
7
Necromastery
2
4
8
9
Presence of the Dark Lord
11
13
14
16
Requiem of Souls
6
12
18
Talent: +25 Shadowraze Stack Damage
10
Talent: +100 Shadowraze Damage
15
11.30%
Използваемост
17.87%
Успеваемост
Shadowraze
1
3
5
7
Necromastery
2
4
8
9
Presence of the Dark Lord
11
13
14
16
Requiem of Souls
6
12
18
Talent: +25 Shadowraze Stack Damage
10
Talent: +100 Shadowraze Damage
15
7.33%
Използваемост
22.22%
Успеваемост
Shadowraze
1
3
5
7
Necromastery
2
4
6
8
Presence of the Dark Lord
11
13
14
16
Requiem of Souls
9
12
18
Talent: +25 Shadowraze Stack Damage
10
Talent: +100 Shadowraze Damage
15
6.84%
Използваемост
12.38%
Успеваемост
Shadowraze
1
3
5
7
Necromastery
2
4
6
8
Presence of the Dark Lord
11
13
14
16
Requiem of Souls
9
12
18
Talent: +25 Attack Speed
10
Talent: Presence Aura Affects Building
15
4.79%
Използваемост
22.45%
Успеваемост