Storm HammerQ
Storm Hammer

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Само от силно разсейване

Sven освобождава своята магическа ръкавица, която нанася щети и зашеметява вражеските единици.

DAMAGE: 80 / 160 / 240 / 320
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0
РАДИУС: 255
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon16 / 15 / 14 / 13
Mana icon110 / 120 / 130 / 140
Желязната ръкавица на Подивелия рицар, взета от бащиното му училище, удря в сърцевината на неговите неприятели.
Great Cleave
Great Cleave

УМЕНИЕ:Passive

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Sven замахва със страхотна сила, удряйки всички близки вражески единици с атаката си.

Масовите щети се намаляват спрямо типа на бронята, но не и от стойността ѝ.

Масовите щети минават през имунитет от заклинания.

Масовите щети се нанасят в кръгообразна площ пред Sven.

МАСОВИ ЩЕТИ: 30% / 50% / 70% / 90%
Бдящите Рицари все още искат да си върнат Outcast Blade от Sven — оръжие, способно да преминава без усилие през слабите воини.
WarcryE
Warcry

УМЕНИЕ:No Target

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Warcry на Sven окуражава съюзническите му герои за битка, увеличавайки тяхната скорост на движение и им предоставя щит срещу щети от атака. Бъфът приключва, ако щитът бъде употребен. Здравето на щита нараства спрямо силата на Sven.

БОНУС СКОРОСТ: 5% / 10% / 15% / 20%
ЗДРАВЕ НА ЩИТА: 60 / 90 / 120 / 150
МНОЖ. ЗА ЗДРАВЕ НА ЩИТА ОТ СИЛА: 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5
РАДИУС: 700
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 10
CAST POINT 0s
Cooldown icon36 / 32 / 28 / 24
Mana icon60
Прочитайки няколко реда от Бдящият кодекс, Sven укрепва своето подчинение към свирепите си принципи. Колко поетично!
God's StrengthR
God's Strength

УМЕНИЕ:No Target

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Sven призовава своята свирепа сила, получавайки бонус щети за 25 секунди.

Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

Подобрения с Aghanim: God's Strength предоставя бонус щети на съюзниците в радиус от 900.

Бонус щетите се базират на базовите щети и основния атрибут на Sven.

БОНУС ЩЕТИ: 80% / 120% / 160%
БОНУС СИЛА: 10 / 20 / 30
РАДИУС НА АУРАТА СЪС СКИПТЪР (СЪЮЗНИЦИ): 1200
БОНУС ЩЕТИ СЪС СКИПТЪР (СЪЮЗНИЦИ): 75% / 100% / 125%
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon100
Mana icon100 / 150 / 200
Използвайки силата, с която е бил разбит Sacred Helm, Rogue Knight не може да бъде спрян в ръкопашна битка.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+1,25 сек. Storm Hammer времетраене на зашеметяването
25
+40 God's Strength (сила)
-6 сек. изчакване за Storm Hammer
20
25% кражба на здраве
Storm Hammer разсейва враговете
15
+30 скорост на движение
+3 реген. на мана
10
+8 сила
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
23 +3.221 +2.016 +1.3
Скорост на движение310
Зрителен обхват1800/800
Броня3.94
Време за удар1.8
Щети66 - 68
Точка на атака0.4