Talent Usage
35.3% Честота на пикване
Focus Fire убийствата напредват времето за изчакване с 20 сек.
Focus Fire убийствата напредват времето за изчакване с 20 сек.

Pick Rate: 35.3%
Win Rate: 65.4%
+3.7% Успеваемост
25
64.7% Честота на пикване
Windrun предоставя невидимост
Windrun предоставя невидимост

Pick Rate: 64.7%
Win Rate: 61.7%
-3.7% Успеваемост
63.9% Честота на пикване
-16% Focus Fire намаляване на щети
-16% Focus Fire намаляване на щети

Pick Rate: 63.9%
Win Rate: 56.5%
-2.8% Успеваемост
20
36.1% Честота на пикване
+0.8 сек. Shackleshot времетраене
+0.8 сек. Shackleshot времетраене

Pick Rate: 36.1%
Win Rate: 59.3%
+2.8% Успеваемост
31.7% Честота на пикване
Не разсейващ се Windrun
Не разсейващ се Windrun

Pick Rate: 31.7%
Win Rate: 49.6%
-4.3% Успеваемост
15
68.3% Честота на пикване
+100 Powershot щети
+100 Powershot щети

Pick Rate: 68.3%
Win Rate: 53.9%
+4.3% Успеваемост
34.2% Честота на пикване
-2.0 сек. изчакване за Shackleshot
-2.0 сек. изчакване за Shackleshot

Pick Rate: 34.2%
Win Rate: 46.5%
-6.3% Успеваемост
10
65.8% Честота на пикване
+1.5 реген. на мана
+1.5 реген. на мана

Pick Rate: 65.8%
Win Rate: 52.9%
+6.3% Успеваемост
Първа точка на умение при ниво
123468
Shackleshot
5.2%
+1.2%
14.2%
-0.2%
4.0%
+0.7%
72.6%
-0.1%
2.7%
+0.5%
Powershot
76.7%
-0.2%
15.8%
+0.8%
7.5%
+0.5%
Windrun
18.2%
+0.5%
70.0%
-0.1%
3.3%
-1.8%
8.6%
+0.6%
Focus Fire
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на това при кое ниво на героя е било вдигнато за първи път някое от уменията му. Сравнявайте данните хоризонтално.

Завършване с покачването на умението при ниво
7810111314151618
Shackleshot
2.6%
+0.5%
11.2%
-0.4%
4.0%
-0.5%
5.1%
-0.1%
1.6%
+0.4%
75.4%
Powershot
98.8%
1.2%
+2.4%
Windrun
8.6%
-0.2%
67.3%
7.7%
+0.2%
15.8%
+0.1%
Focus Fire
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта при завършване покачването на всички точки на дадено умение при определено ниво на героя. Сравнявайте данните хоризонтално.
Talent Trendslast 7 days
25
Focus Fire убийствата напредват времето за изчакване с 20 сек.
Windrun предоставя невидимост
20
-16% Focus Fire намаляване на щети
+0.8 сек. Shackleshot времетраене
15
Не разсейващ се Windrun
+100 Powershot щети
10
-2.0 сек. изчакване за Shackleshot
+1.5 реген. на мана
Най-популярни приоритети
Focus Fire
R
Powershot
W
Windrun
E
Shackleshot
Q
87.83% Използваемост
47.38% Успеваемост
Focus Fire
R
Powershot
W
Shackleshot
Q
Windrun
E
11.99% Използваемост
47.04% Успеваемост
Focus Fire
R
Windrun
E
Powershot
W
Shackleshot
Q
0.18% Използваемост
49.65% Успеваемост

Предпочитани умения по ниво на героя
1234567891011121314151618
Shackleshot
5.2%
+1.2%
14.2%
-0.2%
4.1%
+0.6%
72.6%
-0.1%
16.3%
+0.1%
22.9%
-0.2%
2.5%
+0.6%
21.2%
-0.2%
79.0%
82.9%
1.6%
+0.4%
76.6%
Powershot
76.7%
-0.2%
15.8%
+0.8%
92.6%
14.9%
+0.1%
99.8%
98.8%
1.2%
+2.4%
Windrun
18.2%
+0.5%
70.0%
-0.1%
3.3%
-1.8%
12.6%
+0.6%
82.4%
-0.1%
76.9%
+0.1%
8.5%
-0.2%
72.9%
+0.1%
20.9%
17.0%
-0.2%
16.7%
+0.1%
Focus Fire
100.0%
100.0%
99.9%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на предпочитаното умение при всяко ниво на героя. Сравнявайте данните вертикално.

Най-популярни последователности
Shackleshot
4
13
14
16
Powershot
1
3
5
7
Windrun
2
8
9
11
Focus Fire
6
12
18
Talent: +1.5 Mana Regen
10
Talent: +100 Powershot Damage
15
18.36%
Използваемост
33.38%
Успеваемост
Shackleshot
4
13
14
16
Powershot
1
3
5
7
Windrun
2
8
9
11
Focus Fire
6
12
18
Talent: +1.5 Mana Regen
10
Talent: Undispellable Windrun
15
13.08%
Използваемост
22.04%
Успеваемост
Shackleshot
4
9
14
16
Powershot
1
3
5
7
Windrun
2
8
11
13
Focus Fire
6
12
18
Talent: +100 Powershot Damage
15
Talent: -2.0s Shackleshot Cooldown
10
4.12%
Използваемост
31.18%
Успеваемост
Shackleshot
2
8
9
10
Powershot
3
4
5
7
Windrun
1
13
14
16
Focus Fire
6
12
18
Talent: +100 Powershot Damage
15
Talent: -2.0s Shackleshot Cooldown
11
2.88%
Използваемост
39.50%
Успеваемост
Shackleshot
4
13
14
16
Powershot
2
3
5
7
Windrun
1
8
9
11
Focus Fire
6
12
18
Talent: +1.5 Mana Regen
10
Talent: +100 Powershot Damage
15
2.76%
Използваемост
32.46%
Успеваемост