Arctic BurnQ
Arctic Burn

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Winter Wyvern се носи по арктическите ветрове, което ѝ предоставя невъзпрепятствано движение. Също така ѝ позволява да издиша сковаващо смразяване във всяка атака. Докато се рее, атаките и се движат по-бързо, по-надалеч и забавят враговете с магическо замразяване, което ги лишава с [6.0, 7.0, 8.0, 9.0]% от текущото им здраве през всяка секунда. Нейният взор също е подобрен срещу вечерния мраз, предоставяйки ѝ допълнителен обсег от 400 видимост, докато се рее през нощта.

Вражеските единици могат да получават дебъфа Arctic Burn само веднъж при изпълняване.

Това умение не влияе на Roshan.

Намалява точката за атака на Winter Wyvern до 0.1.

Щетите и забавянето от Arctic Burn могат да бъдат разсеяни.

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПОЛЕТА: 10.0
БОНУС ОБСЕГ НА АТАКА: 350 / 400 / 450 / 500
ИЗГАРЯНЕ НА ЗДРАВЕ: 6% / 7% / 8% / 9%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗГАРЯНЕТО: 5.0
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 16% / 24% / 32% / 40%
ДОБАВЕН ОБСЕГ (НОЩНА ВИДИМОСТ): 400
MANA PER SECOND: 20
MOVEMENT SPEED: 25%
CAST POINT 0s
38 / 32 / 26 / 20
100
Същият орган, в който повечето дракони съхраняват своя вътрешен плам, при Аурот е пещ за невъобразим студ. Едно издишване от дълбините на мразовития ѝ хранопровод запраща враговете в изгаряща ледена агония.
Splinter BlastW
Splinter Blast

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Да

Изстрелва топка от трошлив лед към враг. При сблъсъка ледът се разбива на парчета, оставяйки първоначалната цел напълно незасегната, а същевременно към враговете наблизо се разхвърчат нанасящи щети отломки в радиус от 500. Враговете, които биват халосани от тях са забавени с 30%.

Основният снаряд се движи със скорост от 650 или достига целта за 1.0 секунда, зависи кое от двете е по-бързо.

Основният снаряд не може да бъде отклонен.

DAMAGE: 100 / 180 / 260 / 340
SHATTER — РАДИУС: 500
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 30%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 4.0
CAST POINT 0.3s
7
105 / 120 / 135 / 150
Произвеждани бавно от специализирани кухини в мразовития ѝ хранопровод, Winter Wyvern запраща ледени късове по враговете ѝ.
Cold EmbraceE
Cold Embrace

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Allied Units

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Обгръща съюзник в леден пашкул, като го замразява, докато лекува базово количество, както и процент от максималното им здраве всяка секунда. Пашкулът блокира всички физически щети.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4.0
БАЗОВО ЛЕЧЕНИЕ В СЕКУНДА: 30 / 35 / 40 / 45
МАКС. ЛЕЧЕНИЕ В СЕКУНДА: 1.75% / 2.5% / 3.25% / 4.0%
CAST POINT 0.3s
24 / 21 / 18 / 15
50 / 60 / 70 / 80
От сърцето на зимата идва студена, лечебна прегръдка. Ледът забавя кръвообращението и позволява на заклинанието да изпълни своите целебна магия.
Winter's CurseR
Winter's Curse

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Winter Wyvern замразява враг на място, докато напада онези около него чрез влудяващо проклятие, което ги кара да атакуват своя замразен съюзник с повишена скорост на атаката. Замразеният съюзник и прокълнатите, които го атакуват, имат имунитет срещу всякакви щети от своите врагове, с изключение на Winter Wyvern или контролираните от нея единици.

Ако целта умре от съюзниците си, убийството се приписва на Winter Wyvern.

Ще проникне през имунитета срещу заклинания на първата цел, а не обкръжаващите я съюзници.

If there are no allies within range of the Cursed enemy for 2.5 seconds the effect will end early.

CURSE — РАДИУС: 525
CURSE — НАМАЛЯВАНЕ НА ЩЕТИ: 100%
CURSE — СКОРОСТ НА АТАКА: 65
CURSE — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4.5 / 5.0 / 5.5
CAST POINT 0.3s
90 / 85 / 80
250
Най-старото от заклинанията на книжовните дракони, това проклятие придава истина на старата поговорка „Понякога врагът на моя враг — си остава мой враг“.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
1.5 сек. Splinter Blast зашеметяване
25
+1.5 сек. Winter's Curse времетраене
+100 Splinter Blast щети
20
+12% Arctic Burn забавяне
+400 Splinter Blast Shatter радиус
15
+2.0 сек. Arctic Burn времетраене на дебъфа
+35 щети
10
+25.0 лечение на здраве/сек. Cold Embrace
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
24 +2.616 +1.726 +3.6
Скорост на движение285
Зрителен обхват1800/800
Броня2.24
Време за удар1.7
Щети40 - 47
Точка на атака0.25