Arctic BurnQ
Arctic Burn

УМЕНИЕ:No Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Winter Wyvern се носи по арктическите ветрове, което ѝ предоставя невъзпрепятствано движение. Също така ѝ позволява да издиша сковаващо смразяване във всяка атака. Докато се рее, атаките и се движат по-бързо, по-надалеч и забавят враговете с магическо замразяване, което ги лишава с [6.0, 7.0, 8.0, 9.0]% от текущото им здраве през всяка секунда. Нейният взор също е подобрен срещу вечерния хлад, предоставяйки ѝ допълнителен обсег от видимост 400 , докато се носи през нощта.

Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

Подобрения с Aghanim: Причинява Arctic Burn да бъде превключвано и източва 30 мана в секунда. Премахва ограничението на броя атаки за цел.

Вражеските единици могат да получават дебъфа Arctic Burn само веднъж при изпълняване.

Това умение не влияе на Roshan.

Намалява точката за атака на Winter Wyvern до 0,1.

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПОЛЕТА: 8.0
БОНУС ОБСЕГ НА АТАКА: 350 / 425 / 500 / 575
ИЗГАРЯНЕ НА ЗДРАВЕ: 6% / 7% / 8% / 9%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗГАРЯНЕТО: 5.0
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 22% / 28% / 34% / 40%
ДОБАВЕН ОБСЕГ ЗА НОЩНА ВИДИМОСТ: 400
МАНА В СЕКУНДА СЪС СКИПТЪР: 30
CAST POINT 0s
Cooldown icon50 / 40 / 30 / 20
Mana icon90
Същият орган, в който повечето дракони съхраняват своя вътрешен плам, при Аурот е пещ за невъобразим студ. Едно издишване от дълбините на мразовития ѝ хранопровод запраща враговете в изгаряща ледена агония.
Splinter BlastW
Splinter Blast

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Изстрелва топка от трошлив лед към враг. При сблъсъка ледът се разбива на парчета, оставяйки първоначалната цел напълно незасегната, а същевременно към враговете наблизо се разхвърчат нанасящи щети отломки в радиус от 500. Враговете, които биват халосани от тях са забавени с 30%.

Основният снаряд се движи със скорост от 500 или достига целта за 1 секунда, зависи кое от двете е по-бързо. Максималната скорост е до 4 000.

Основният снаряд не може да бъде отклонен.

DAMAGE: 100 / 180 / 260 / 340
SHATTER — РАДИУС: 500
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 30%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 4.0
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon7
Mana icon105 / 120 / 135 / 150
Произвеждани бавно от специализирани кухини в мразовития ѝ хранопровод, Winter Wyvern запраща парчета лед по своите врагове.
Cold EmbraceE
Cold Embrace

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Allied Units

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Обгръща съюзник в леден пашкул, като го замразява, докато лекува базово количество, както и процент от максималното им здраве всяка секунда. Пашкулът блокира всички физически щети.

Не може да бъде разсеяно.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4.0
БАЗОВО РЕГЕН. НА ЗДРАВЕ: 14 / 18 / 22 / 26
МАКС. РЕГЕН. НА ЗДРАВЕ: 3% / 4% / 5% / 6%
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon24 / 21 / 18 / 15
Mana icon50 / 60 / 70 / 80
От сърцето на зимата идва студена, лечебна прегръдка. Ледът забавя кръвообращението и позволява на заклинанието да изпълни своите целебна магия.
Winter's CurseR
Winter's Curse

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Winter Wyvern замразява враг на място, докато напада онези около него чрез влудяващо проклятие, което ги кара да атакуват своя замразен съюзник с повишена скорост на атаката. Замразеният съюзник и прокълнатите, които го атакуват, имат имунитет срещу всякакви щети от своите врагове.

Ако целта умре от съюзниците си, убийството се приписва на Winter Wyvern.

Ще проникне през имунитета срещу заклинания на първата цел, а не обкръжаващите я съюзници.

CURSE — РАДИУС: 500
CURSE — НАМАЛЯВАНЕ НА ЩЕТИ: 100%
CURSE — СКОРОСТ НА АТАКА: 55
CURSE — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4.0 / 4.75 / 5.5
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon80
Mana icon250
Най-старото от заклинанията на книжовните дракони, това проклятие придава истина на старата поговорка „Понякога врагът на моя враг — си остава мой враг“.

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
2 сек. Splinter Blast зашеметяване
25
+1,5 сек. Winter's Curse времетраене
-5 сек. изчакване за Cold Embrace
20
+15% Arctic Burn забавяне
+500 нощна видимост
15
+350 здраве
+60 щети
10
+90 злато/минута
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
26 +2.616 +1.926 +3.6
Скорост на движение285
Зрителен обхват1800/800
Броня1.24
Време за удар1.7
Щети38 - 45
Точка на атака0.25