Talent Usage
73.9% Честота на пикване
1.5 сек. Splinter Blast зашеметяване
1.5 сек. Splinter Blast зашеметяване

Pick Rate: 73.9%
Win Rate: 64.5%
+0.5% Успеваемост
25
26.1% Честота на пикване
+1.5 сек. Winter's Curse времетраене
+1.5 сек. Winter's Curse времетраене

Pick Rate: 26.1%
Win Rate: 64.0%
-0.5% Успеваемост
64.9% Честота на пикване
+100 Splinter Blast щети
+100 Splinter Blast щети

Pick Rate: 64.9%
Win Rate: 58.2%
-1.7% Успеваемост
20
35.1% Честота на пикване
+12% Arctic Burn забавяне
+12% Arctic Burn забавяне

Pick Rate: 35.1%
Win Rate: 59.9%
+1.7% Успеваемост
66.6% Честота на пикване
+400 Splinter Blast Shatter радиус
+400 Splinter Blast Shatter радиус

Pick Rate: 66.6%
Win Rate: 51.9%
-2.2% Успеваемост
15
33.4% Честота на пикване
+2.0 сек. Arctic Burn времетраене на дебъфа
+2.0 сек. Arctic Burn времетраене на дебъфа

Pick Rate: 33.4%
Win Rate: 54.1%
+2.2% Успеваемост
39.3% Честота на пикване
+35 щети
+35 щети

Pick Rate: 39.3%
Win Rate: 47.5%
-3.2% Успеваемост
10
60.7% Честота на пикване
+25.0 лечение на здраве/сек. Cold Embrace
+25.0 лечение на здраве/сек. Cold Embrace

Pick Rate: 60.7%
Win Rate: 50.6%
+3.2% Успеваемост
Първа точка на умение при ниво
12346811
Arctic Burn
92.0%
-0.1%
8.0%
+0.7%
Splinter Blast
8.0%
+0.7%
77.4%
+0.2%
13.5%
-1.5%
Cold Embrace
14.7%
-1.2%
8.2%
-1.6%
62.1%
-0.3%
1.6%
+2.5%
11.6%
+3.2%
Winter's Curse
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на това при кое ниво на героя е било вдигнато за първи път някое от уменията му. Сравнявайте данните хоризонтално.

Завършване с покачването на умението при ниво
78910111314151618
Arctic Burn
2.0%
+1.0%
13.0%
+3.1%
4.2%
-3.7%
32.6%
-0.1%
4.5%
-0.9%
1.9%
-1.0%
41.2%
+0.4%
Splinter Blast
93.2%
1.4%
+1.5%
4.3%
-1.8%
Cold Embrace
4.2%
-3.5%
31.7%
+0.5%
15.2%
-0.5%
1.2%
+1.3%
1.5%
-3.0%
2.2%
+0.8%
43.7%
-0.3%
Winter's Curse
100.0%
Това показва процента успеваемост в края на играта при завършване покачването на всички точки на дадено умение при определено ниво на героя. Сравнявайте данните хоризонтално.
Talent Trendslast 7 days
25
1.5 сек. Splinter Blast зашеметяване
+1.5 сек. Winter's Curse времетраене
20
+100 Splinter Blast щети
+12% Arctic Burn забавяне
15
+400 Splinter Blast Shatter радиус
+2.0 сек. Arctic Burn времетраене на дебъфа
10
+35 щети
+25.0 лечение на здраве/сек. Cold Embrace
Най-популярни приоритети
Winter's Curse
R
Splinter Blast
W
Arctic Burn
Q
Cold Embrace
E
83.40% Използваемост
49.17% Успеваемост
Winter's Curse
R
Splinter Blast
W
Cold Embrace
E
Arctic Burn
Q
14.21% Използваемост
46.02% Успеваемост
Winter's Curse
R
Arctic Burn
Q
Splinter Blast
W
Cold Embrace
E
1.14% Използваемост
52.14% Успеваемост

Предпочитани умения по ниво на героя
1234567891011121314151618
Arctic Burn
92.0%
-0.1%
8.0%
+0.7%
2.0%
+2.1%
14.1%
+2.9%
1.7%
+1.0%
1.7%
+1.0%
48.6%
+0.2%
49.1%
+0.3%
3.8%
-3.7%
31.1%
-0.3%
50.3%
-0.1%
47.9%
+0.1%
1.9%
-1.0%
44.7%
+0.4%
Splinter Blast
8.0%
+0.7%
77.3%
+0.2%
89.2%
+0.1%
23.3%
-1.0%
97.4%
93.8%
+0.1%
3.0%
+2.9%
1.7%
+4.1%
4.9%
-2.2%
Cold Embrace
14.6%
-1.2%
8.7%
-1.1%
62.5%
-0.3%
4.4%
-1.7%
48.4%
-0.4%
49.2%
-0.4%
30.8%
+0.5%
32.7%
+0.6%
48.3%
+0.2%
51.6%
2.3%
+0.8%
48.9%
-0.3%
Winter's Curse
100.0%
100.0%
99.8%
Това показва процента успеваемост в края на играта, базирано на предпочитаното умение при всяко ниво на героя. Сравнявайте данните вертикално.

Най-популярни последователности
Arctic Burn
1
13
14
16
Splinter Blast
2
3
5
7
Cold Embrace
4
8
9
10
Winter's Curse
6
12
18
Talent: +25.0HP/s Cold Embrace Heal
11
Talent: +400 Splinter Blast Shatter Radius
15
18.65%
Използваемост
45.51%
Успеваемост
Arctic Burn
1
8
9
11
Splinter Blast
2
3
5
7
Cold Embrace
4
13
14
16
Winter's Curse
6
12
18
Talent: +35 Damage
10
Talent: +400 Splinter Blast Shatter Radius
15
10.38%
Използваемост
45.70%
Успеваемост
Arctic Burn
1
13
14
16
Splinter Blast
2
3
5
7
Cold Embrace
4
8
9
11
Winter's Curse
6
12
18
Talent: +25.0HP/s Cold Embrace Heal
10
Talent: +400 Splinter Blast Shatter Radius
15
7.31%
Използваемост
50.60%
Успеваемост
Arctic Burn
1
13
14
16
Splinter Blast
3
4
5
11
Cold Embrace
2
7
8
9
Winter's Curse
6
12
18
Talent: +25.0HP/s Cold Embrace Heal
10
Talent: +2.0s Arctic Burn Debuff Duration
15
2.96%
Използваемост
44.12%
Успеваемост
Arctic Burn
1
13
14
16
Splinter Blast
3
4
5
7
Cold Embrace
2
8
9
10
Winter's Curse
6
12
18
Talent: +25.0HP/s Cold Embrace Heal
11
Talent: +400 Splinter Blast Shatter Radius
15
2.87%
Използваемост
48.48%
Успеваемост