Poor Man's Shield

Poor Man's Shield

0th
Популярност
NaN%
Успеваемост
Информация за предмета
Poor Man's Shield
Poor Man's Shield
Neutral Item
+ 8 ловкост
Пасивно: Damage Block
Дава 100% шанс да блокира 30 щети от входящи атаки върху ръкопашни герои и 20 за далекобойни.

Разполага с 50% шанс да блокира щети от крийпове.

Множество източници за блокиране на щети не се натрупват.

Счупен щит, който изглежда защитава повече, отколкото трябва.