Рецепта: Armlet of Mordiggian

Рецепта: Armlet of Mordiggian

210th
Популярност
18.47%
Успеваемост
Най-използван от героиТази седмица

Последна актуализация

Информация за предмета
Рецепта: Armlet of Mordiggian
Рецепта: Armlet of Mordiggian
Shop main
Gold icon reborn550
Shop main
Достъпни от магазина в базата
Билдове от
Blades of Attack
430
Helm of Iron Will
900
Gloves of Haste
500