WaveformQ
Waveform

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Morphling се разтапя в течност и избликва напред, нанасяйки щети върху вражеските единици по пътя си. Той е неуязвим, докато трае Waveform.

DAMAGE: 75 / 150 / 225 / 300
CAST POINT 0.25s
20 / 17 / 14 / 11
130
Буйно наводнение отнася насила враговете.
Adaptive Strike (Agility)W
Adaptive Strike (Agility)

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Отприщва воден порив към дадена вражеска единица, нанасяйки щети плюс допълнителни такива спрямо ловкостта на Morphling по множител. Ако ловкостта на Morphling е 50% по-висока от силата, използва се максималният множител за ловкостта.

Също така поставя Adaptive Strike (сила) на 3.0 секундно време за изчакване.

Снарядът се движи със скорост от 1150.0.

БАЗОВИ ЩЕТИ: 40 / 50 / 60 / 70
МНОЖ. (МИН. ЩЕТИ ОТ ЛОВКОСТ): 0.5
МНОЖ. (МАКС. ЩЕТИ ОТ ЛОВКОСТ): 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5
CAST POINT 0.25s
10
50 / 60 / 70 / 80
Morphling призовава своите елементи, за да смаже опонентите си с вълни.
Adaptive Strike (Strength)E
Adaptive Strike (Strength)

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Само от силно разсейване

Отприщва воден порив към дадена вражеска единица, нанасяйки щети плюс допълнителни такива спрямо силата на Morphling. Ако силата на Morphling е 50% по-висока от ловкостта, нанася се максималното зашеметяване/отблъскване.

Също така поставя Adaptive Strike (ловкост) на 3.0 секундно време за изчакване.

Снарядът се движи със скорост от 1150.0.

МИН. ЗАШЕМЕТЯВАНЕ: 0.5
МАКС. ЗАШЕМЕТЯВАНЕ: 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
МИН. ОТБЛЪСКВАНЕ: 100
МАКС. ОТБЛЪСКВАНЕ: 500
CAST POINT 0.25s
10
50 / 60 / 70 / 80
Morphling призовава своите елементи, за да смаже опонентите си с вълни.
Attribute Shift (Agility Gain)D
Attribute Shift (Agility Gain)

УМЕНИЕ:No Target, Toggle

Morphling променя своята форма, като изтегля точки от сила и ги излива към ловкост. Процесът е обратим. Допълнителните точки в Attribute Shift увеличават честотата за променяне на статистиките. Пасивно предоставя бонус ловкост.

Attribute Shift не може да конвертира статистики от предмети.

Повишаването на нивото за Agility Gain ще стори същото за Strength Gain.

БОНУС ЛОВКОСТ: 3 / 5 / 7 / 9
ЧЕСТОТА НА ПРОМЯНА: 3 / 6 / 12 / 24
НУЖНА МАНА В СЕКУНДА: 10
0
Променливите води правят трудно познанието за същността на Morphling.
Attribute Shift (Strength Gain)F
Attribute Shift (Strength Gain)

УМЕНИЕ:No Target, Toggle

Morphling променя своята форма, като изтегля точки от ловкост и ги излива към сила. Процесът е обратим. Допълнителните точки в Atribute Shift увеличават честотата за променяне на статистиките. Пасивно предоставя бонус сила.

Attribute Shift не може да конвертира статистики от предмети.

Повишаването на нивото за Strength Gain ще стори същото за Agility Gain.

БОНУС СИЛА: 3 / 5 / 7 / 9
ЧЕСТОТА НА ПРОМЯНА: 3 / 6 / 12 / 24
НУЖНА МАНА В СЕКУНДА: 10
0
Променливите води правят трудно познанието за същността на Morphling.
MorphR
Morph

УМЕНИЕ:Unit Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Morphling changes his form to match the targeted enemy, gaining their basic abilities. Can be toggled for the duration of the ability.

Не можете да прицелвате Morph към себе си.

Morph няма да копира умения от Aghanim's Shard/Scepter, освен ако Morphling притежава съответния предмет.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 20
TARGET STATS STOLEN: 20%
SPELL AMPLIFICATION STOLEN (INT): 20%
ATTACK SPEED STOLEN (AGI): 50%
STATUS RESIST STOLEN (STR): 35%
CAST POINT 0.25s
140 / 100 / 60
50
Взирайки се в Morphling се възпроизвеждат отражения, които имитират наблюдателя си.
Morph ReplicateR
Morph Replicate

УМЕНИЕ:No Target

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Превключва формата на Morphling между собствената му и вражеската такава от Replicate.

1
0

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
Attribute Shift, докато трае зашеметяване
25
+2 Waveform заряда
Waveform атакува цели
20
+20 сила
+15 ловкост
15
+16 сек. Morph времетраене
+250 Waveform обсег
10
+15% магическа устойчивост
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
22 +3.024 +3.919 +1.8
Скорост на движение285
Зрителен обхват1800/800
Броня1.36
Време за удар1.5
Щети33 - 42
Точка на атака0.5