WaveformQ
Waveform

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Morphling се разтапя в течност и избликва напред, нанасяйки щети върху вражеските единици по пътя си. Той е неуязвим, докато трае Waveform.

DAMAGE: 75 / 150 / 225 / 300
ОБСЕГ НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ: 0
CAST POINT 0.25s
Cooldown icon20 / 17 / 14 / 11
Mana icon150 / 155 / 160 / 165
Буйно наводнение отнася насила враговете.
Adaptive Strike (Agility)W
Adaptive Strike (Agility)

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Отприщва воден порив към дадена вражеска единица, нанасяйки щети плюс допълнителни такива спрямо ловкостта на Morphling по множител. Ако ловкостта на Morphling е 50% по-висока от силата, използва се максималният множител за ловкостта.

Също така поставя Adaptive Strike (сила) на 3.0 секундно време за изчакване.

Снарядът се движи със скорост от %projectile_speed%.

БАЗОВИ ЩЕТИ: 70 / 80 / 90 / 100
МНОЖ. (МИН. ЩЕТИ ОТ ЛОВКОСТ): 0.5
МНОЖ. (МАКС. ЩЕТИ ОТ ЛОВКОСТ): 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5
CAST POINT 0.25s
Cooldown icon10
Mana icon80
Morphling призовава своите елементи, за да смаже опонентите си с вълни.
Adaptive Strike (Strength)E
Adaptive Strike (Strength)

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Само от силно разсейване

Отприщва воден порив към дадена вражеска единица, нанасяйки щети плюс допълнителни такива спрямо силата на Morphling. Ако силата на Morphling е 50% по-висока от ловкостта, нанася се максималното зашеметяване/отблъскване.

Също така поставя Adaptive Strike (ловкост) на 3.0 секундно време за изчакване.

Снарядът се движи със скорост от %projectile_speed%.

МИН. ЗАШЕМЕТЯВАНЕ: 0.5
МАКС. ЗАШЕМЕТЯВАНЕ: 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
МИН. ОТБЛЪСКВАНЕ: 100
МАКС. ОТБЛЪСКВАНЕ: 500
CAST POINT 0.25s
Cooldown icon10
Mana icon80
Morphling призовава своите елементи, за да смаже опонентите си с вълни.
Attribute Shift (Agility Gain)D
Attribute Shift (Agility Gain)

УМЕНИЕ:No Target, Toggle

Morphling променя своята форма, като изтегля точки от сила и ги излива към ловкост. Процесът е обратим. Допълнителните точки в Attribute Shift увеличават честотата за променяне на статистиките. Пасивно предоставя бонус ловкост.

Attribute Shift не може да конвертира статистики от предмети.

Повишаването на нивото за Agility Gain ще стори същото за Strength Gain.

БОНУС ЛОВКОСТ: 3 / 5 / 7 / 9
ЧЕСТОТА НА ПРОМЯНА: 1 / 4 / 10 / 25
Cooldown icon0
Променливите води правят трудно познанието за същността на Morphling.
Attribute Shift (Strength Gain)F
Attribute Shift (Strength Gain)

УМЕНИЕ:No Target, Toggle

Morphling променя своята форма, като изтегля точки от ловкост и ги излива към сила. Процесът е обратим. Допълнителните точки в Atribute Shift увеличават честотата за променяне на статистиките. Пасивно предоставя бонус сила.

Attribute Shift не може да конвертира статистики от предмети.

Повишаването на нивото за Strength Gain ще стори същото за Agility Gain.

БОНУС СИЛА: 3 / 5 / 7 / 9
ЧЕСТОТА НА ПРОМЯНА: 1 / 4 / 10 / 25
Cooldown icon0
Променливите води правят трудно познанието за същността на Morphling.
MorphR
Morph

УМЕНИЕ:Unit Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Morphling променя формата си, така че да съответства на целевия герой, придобивайки неговите основни умения с намалена нужна мана. Може да бъде превключвано за времетраенето на умението.

Подобрения с Aghanim: Позволява прицелване върху съюзнически герои. Докато сте трансформирани, придобивате увеличаване на обсега за изпълняване.

Не можете да прицелвате Morph към себе си.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 20.0
НАМАЛЯВАНЕ НА НУЖНАТА МАНА: 50%
БОНУС ОБСЕГ НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ (СКИПТЪР): 600
CAST POINT 0.25s
Cooldown icon160 / 100 / 40
Mana icon50
Взирайки се в Morphling се възпроизвеждат отражения, които имитират наблюдателя си.
Morph ReplicateR
Morph Replicate

УМЕНИЕ:No Target

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Не може да бъде разсеяно

Превключва формата на Morphling между собствената му и вражеската такава от Replicate.

Cooldown icon1
Mana icon0

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+3 Adaptive Strike множествен изстрел
25
2 Waveform заряда
Waveform атакува цели
20
12% намаляване на изчакването
+30 скорост на атака
15
+16 сек. Morph времетраене
+275 Waveform обсег
10
+10 ловкост
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
22 +3.024 +4.315 +1.5
Скорост на движение280
Зрителен обхват1800/800
Броня1.36
Време за удар1.5
Щети33 - 42
Точка на атака0.5