WaveformQ
Waveform

УМЕНИЕ:Point Target

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

Morphling се разтапя в течност и избликва напред, нанасяйки щети върху вражеските единици по пътя си. Той е неуязвим, докато трае Waveform.

DAMAGE: 75 / 150 / 225 / 300
CAST POINT 0.25s
Cooldown icon20 / 17 / 14 / 11
Mana icon150 / 155 / 160 / 165
Буйно наводнение отнася насила враговете.
Adaptive Strike (Agility)W
Adaptive Strike (Agility)

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Само от силно разсейване

Отприщва воден порив към дадена вражеска единица, нанасяйки щети плюс допълнителни такива спрямо ловкостта на Morphling по множител. Ако ловкостта на Morphling е 50% по-висока от силата, нанасят се максималните щети.

БАЗОВИ ЩЕТИ: 70 / 80 / 90 / 100
МИН. ЩЕТИ ОТ МНОЖИТЕЛЯ ЗА ЛОВКОСТ: 0.5
МАКС. ЩЕТИ ОТ МНОЖИТЕЛЯ ЗА ЛОВКОСТ: 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5
ОБСЕГ НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ: 600 / 700 / 800 / 900
CAST POINT 0.25s
Cooldown icon10
Mana icon80
Morphling призовава своите елементи, за да смаже опонентите си с вълни.
Adaptive Strike (Strength)E
Adaptive Strike (Strength)

УМЕНИЕ:Unit Target

ЗАСЯГА:Enemy Units

ТИП ЩЕТИ:магически

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:No

РАЗСЕЙВАЩО СЕ:Само от силно разсейване

Отприщва воден порив към дадена вражеска единица, нанасяйки щети плюс допълнителни такива спрямо силата на Morphling по множител. Ако силата на Morphling е 50% по-висока от ловкостта, нанася се максималното зашеметяване/отблъскване.

Снарядът се движи със скорост от 1 150.

МИН. ЗАШЕМЕТЯВАНЕ: 0.5
МАКС. ЗАШЕМЕТЯВАНЕ: 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
МИН. ОТБЛЪСКВАНЕ: 100
МАКС. ОТБЛЪСКВАНЕ: 500
ОБСЕГ НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ: 600 / 700 / 800 / 900
CAST POINT 0.25s
Cooldown icon10
Mana icon80
Morphling призовава своите елементи, за да смаже опонентите си с вълни.
Attribute Shift (Agility Gain)D
Attribute Shift (Agility Gain)

УМЕНИЕ:No Target, Toggle

Morphling променя своята форма, като изтегля точки от сила и ги излива към ловкост. Процесът е обратим. Допълнителните точки в Attribute Shift увеличават честотата за променяне на статистиките. Пасивно предоставя бонус ловкост.

Не може да конвертират статистики от артикули.

БОНУС ЛОВКОСТ: 1 / 3 / 5 / 7
ЧЕСТОТА НА ПРОМЯНА: 1 / 4 / 10 / 25
Cooldown icon0
Променливите води правят трудно познанието за същността на Morphling.
Attribute Shift (Strength Gain)F
Attribute Shift (Strength Gain)

УМЕНИЕ:No Target, Toggle

Morphling променя своята форма, като изтегля точки от ловкост и ги излива към сила. Процесът е обратим. Допълнителните точки в Atribute Shift увеличават честотата за променяне на статистиките. Пасивно предоставя бонус сила.

Attribute Shift работи, докато Morphling е преустановен, но не и когато бъде заглушен.

Attribute Shift не може да конвертира статистики от артикули.

БОНУС СИЛА: 1 / 3 / 5 / 7
ЧЕСТОТА НА ПРОМЯНА: 1 / 4 / 10 / 25
Cooldown icon0
Променливите води правят трудно познанието за същността на Morphling.
MorphR
Morph

УМЕНИЕ:Unit Target

ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ:Yes

Morphling променя формата си, така че да съответства на целевия герой, придобивайки неговите основни умения. Може да бъде превключвано за времетраенето на умението.

Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

Подобрения с Aghanim: Позволява прицелване върху съюзнически герои. Докато сте трансформирани, придобивате %scepter_manacost_reduction_tooltip%%% намаляване на нужната мана и %scepter_cast_range_tooltip% увеличаване на обсега за изпълняване.

Не можете да прицелвате Morph към себе си.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 20.0
НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗЧАКВАНЕТО СЪС СКИПТЪР: 35%
НАМАЛЯВАНЕ НА НУЖНАТА МАНА СЪС СКИПТЪР: 50%
ОБСЕГ НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ СЪС СКИПТЪР: 600
CAST POINT 0.25s
Cooldown icon160 / 100 / 40
Mana icon50
Взирайки се в Morphling се възпроизвеждат отражения, които имитират наблюдателя си.
Morph ReplicateR
Morph Replicate

УМЕНИЕ:No Target

Morphling се превръща в своя Replicate, заемайки неговата позиция.

Cooldown icon1
Mana icon0

Последна актуализация

Hero Talents
Talent Tree
+3 Adaptive Strike множествен изстрел
25
2 Waveform заряда
Waveform атакува цели
20
15% намаляване на изчакването
+30 скорост на атака
15
+20 сек. Morph времетраене
+350 Waveform обсег
10
+10 ловкост
Характеристики на героя
СилаЛовкостИнтелект
20 +3.024 +4.313 +1.1
Скорост на движение280
Зрителен обхват1800/800
Броня0.36
Време за удар1.5
Щети33 - 42
Точка на атака0.5